Ibrani 4

4:1 Halani ai, sadokah adong ope bagah-bagah boi masuk hita hu parsarananni ai, marhabiaran ma hita, ase ulang adong atap ise humbanta na tading. 4:1 Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian-Nya masih berlaku.
4:2 Ai dihut do hubanta roh ambilan na madear, songon na hubani sidea; tapi seng marguna bani sidea hata na binogei ni sidea ai, halani sanggah ibogei sidea ai, seng ijalo sidea ai marhasoman haporsayaon. 4:2 Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya.
4:3 Ia hita, na dob gabe porsaya, masuk do hu parsaranan ai, songon na hinatahonni ai: “Songon na hubijahon ibagas ringishu: Sabonar seng bulih masuk sidea hu parsarananku,” age pe horja ai domma siap humbani partombei ni dunia on. (bd. 3:11; Ps. 95:11.) 4:3 Sebab kita yang beriman, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan: “Sehingga Aku bersumpah dalam murka-Ku: Mereka takkan masuk ke tempat perhentian-Ku,” sekalipun pekerjaan-Nya sudah selesai sejak dunia dijadikan.
4:4 Halani ongga do ihatahon pasal ari na papituhon ai: “Jadi marsaran ma Naibata bani ari papituhon in humbani ganup horjani.” (1 Mus. 2:2.) 4:4 Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas: “Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan-Nya.”
4:5 Dob ai use: “Na so bulih do masukan ni sidea parsaranankin!” 4:5 Dan dalam nas itu kita baca: “Mereka takkan masuk ke tempat perhentian-Ku.”
4:6 Ase adong ope deba na boi masuk hu parsaranan ai, tapi na parlobei ni ambilanan ai lang masuk, halani seng mambalosi. 4:6 Jadi sudah jelas, bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka.
4:7 Halani ai itotaphon ma use sada nari: ” Sadari on”, ibagas na ihatahon marhitei si Daud, dob sonai dokahni ipudini ai, songon na dob hinatahon nongkan: Sadari on, sanggah na binogeinasiam uhurnasiam.(bd. 3:7; Ps. 95:7, 8.) 4:7 Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu “hari ini”, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas: “Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu!”
4:8 Ai ambit si Josua na pamasukkon sidea hu parsaranan ai, seng hatahononni be i pudini ai pasal ari na legan. (5 Mus. 31:7; Jos. 22:4.) 4:8 Sebab, andaikata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain.
4:9 Ase, adong ope parsaranan Sabat bani bangsa ni Naibata. 4:9 Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah.
4:10 Ai barang ise na masuk hu parsaranan ni Naibata, marsaran do homa humbani horjani, songon Naibata na marsaran humbani horjani. 4:10 Sebab barangsiapa telah masuk ke tempat perhentian-Nya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan-Nya.
4:11 Halani ai, porluhon hita ma masuk hu parsaranan ai, ase ulang adong na tompas, mangihutkon usihan ni sidea, na so sipambalosi ai. 4:11 Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga.
4:12 Ai na manggoluh do hata ni Naibata anjaha marhagogohon, marotan humbani ganup podang sidua mata, anjaha torus masuk hubagas; isirang do tonduy pakon uhur, sonai homa ringring ampa utok-utokni, lanjar iuhumi do na piningkir ampa sura-sura ni uhur.(Jer. 23:29.) 4:12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua mana pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
4:13 Anjaha seng dong na tinompa, na lingod hun lobeini, haganup do tene tidak anjaha ungkab bani pangidahni, hu-Bani do hita martanggung jawab. 4:13 Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepada-Nya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
4:14 Ai pe, halani adong do banta Sintua ni malim na bolon, na dob torus das hu nagori atas, ai ma Jesus, Anak ni Naibata, poltik ma jolom hita hata haporsayaonta in. (bd. 3:1; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11.) 4:14 Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
4:15 Ia Sintua ni malim na adong banta, sedo na so tarbahen Ia hasoman mangahap bani hagalekonta; na tarlajou do Ia bani haganup songon hita, tapi seng mardousa.(bd. 2:17.) 4:15 Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
4:16 Ase marhinsah ni uhur ma hita marayak paratas idop ni uhur ai, ase dapotan parontou ampa idop ni uhur hita bahen pangurupion bani panorang haporluanni.(Rom 3:21, 25.) 4:16 Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
<< Ibrani 3 Ibrani 5 >>