Ibrani 5

5:1 Ai sagala sintua ni malim, na pinilih humbani jolma, ipabangkit do halani jolma, laho marugas ilobei ni Naibata, ase igalangkon sibere-bere ampa galangan halani dousa. 5:1 Sebab setiap imam besar, yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa.
5:2 Na tarbahen do ia mangahapkon ahap ni na oto ampa na kahou, ai ia pe ibagas hagalekon do. (bd. 4:15.) 5:2 Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan,
5:3 Halani ai maningon mamboan galangan pardousaon do ia, sedo halani bangsa ai hansa, tapi dihut do halani dirini. (3 Mus. 9:7; 16:6.) 5:3 yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri.
5:4 Anjaha seng adong na mambuat hamuliaon na sonai bani dirini, tapi na nidilo ni Naibata do ia hujai songon si Aron. (2 Mus. 28:1.) 5:4 Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun.
5:5 Sonai do homa Kristus in, seng Ia pasangap dirini gabe Sintua ni malim, tapi Naibata do, na dob manghatahon hu-Bani: “Anakku do Ho, sadari on do ho hutubuhkon.” (Ps. 2:7.) 5:5 Demikian pula Kristus tidak memuliakan diri-Nya sendiri dengan menjadi Imam Besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepada-Nya: “Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini”,
5:6 Bani ianan na legan homa ihatahon do: Malim do Ho ronsi sadokah ni dokahni mangihutkon orde ni si Melkisedek. 5:6 sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain: “Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek.”
5:7 Sanggah jolma Ia, igalangkon do pangindoanni ampa elek-elekni marhasoman doruh banggal ampa iluh hubani na boi paluahkonsi humbani hamateian, anjaha itangihon do Ia, gabe maluah humbani habiaran ai. (Mat. 26:39-46.) 5:7 Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.
5:8 Ai age pe Anak Ia, iguruhon do pambalosion marhitei na tinaronni ai. (Pil. 2:8.) 5:8 Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita-Nya,
5:9 Anjaha dob gabe gokan dear Ia, jadi bona ni haluahon sisadokah ni dokahni do Ia bani haganup, na mambalosisi. (Joh. 17:1, 5.) 5:9 dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya,
5:10 Igoran Naibata do Ia malim mangihutkon orde ni si Melkisedek. 5:10 dan Ia dipanggil menjadi Imam Besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek.
5:11 Buei ope namin sihatahononnami pasal ai, tapi payah do patorangkon ai bani nasiam, halani na so marpangarusion ai nasiam. 5:11 Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan.
5:12 Ai marimbang dokahni ai domma patut jadi guru nasiam, hape maningon porlu ope ajarhonon bani nasiam humbani pangajaran pamungkah ni hata ni Naibata, gabe dadih mando porlu bani nasiam, sedo sipanganon na koras. (1 Kor. 3:1-3.) 5:12 Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras.
5:13 Ai sagala siinum dadih, seng marpambotoh ope ai bani ajaran na sasintongni, halani dakdanak ope ai. (Ep. 4:14.) 5:13 Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.
5:14 Tapi sipanganon na koras, ai ma bani na dob matoras, na dob pasomal-somalhon dirini, gabe ibotoh parleganan ni na madear ampa na masambor. (Pil. 1:10; Rom 16:19.) 5:14 Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai pancaindera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari pada yang jahat.
<< Ibrani 4 Ibrani 6 >>