Zakharia 8

8:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa Zebaot hubangku: 8:1 Datanglah firman TUHAN semesta alam, bunyinya:
8:2 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Simburu tumang do Ahu mangkopkop Sion, anjaha gila tumang do uhurhu mangkopkop sidea. (bd. 1:14.) 8:2 “Beginilah firman TUHAN semesta alam: Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar.
8:3 Sonon do hata ni Jahowa: Mulak ma Ahu use hu Sion anjaha marianan itongah-tongah ni Jerusalem, anjaha targoran ma Jerusalem: Huta na bujur, anjaha dolog ni Jahowa Zebaot: Dolog na pansing. (bd. 1:16; Sep. 3:13.) 8:3 Beginilah firman TUHAN: Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut Kota Setia, dan gunung TUHAN semesta alam akan disebut Gunung Kudus.
8:4 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Maningon hundul do use dalahi na matua ampa naboru na matua i alaman ni Jerusalem, ganup marsijolom tungkotni bei ibagas tanganni halani tuani. (Jes. 65:20.) 8:4 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya.
8:5 Anjaha alaman ni huta ai gok dakdanak dalahi ampa dakdanak naboru na marguro-guro i alaman ai. 8:5 Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ.
8:6 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Anggo halongangan ai bani pangidah ni sima-sima ni bangsa on bani panorang on, mintor halongangan ma gakni ai bangku? nini Jahowa Zebaot. (Luk. 1:37.) 8:6 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah Aku akan menganggapnya ajaib? demikianlah firman TUHAN semesta alam.
8:7 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Tonggor ma, Ahu ma paluahkon bangsangku hun tanoh na hampit hapoltakan ampa hun tanoh na hampit hasundutan, 8:7 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Sesungguhnya, Aku menyelamatkan umat-Ku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya,
8:8 anjaha Ahu mamboan sidea mulak marianan itongah-tongah ni Jerusalem; jadi gabe bangsangku ma sidea anjaha gabe Naibata ni sidea ma Ahu ibagas hasintongan ampa hapintoran. (Jes. 24:7.) 8:8 dan Aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran.”
8:9 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Pahinsah hanima ma tangannima, hanima na mambogei hata on, bani panorang on humbani pamangan ni nabi-nabi, bani ari ipasukkon onjolan ni rumah ni Jahowa Zebaot, ase boi ipauli rumah ai. (Esr. 3:10; Jes. 35:3.) 8:9 Beginilah firman TUHAN semesta alam: “Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah TUHAN semesta alam diletakkan, untuk mendirikan Bait Suci itu.
8:10 Ai ilobei ni ari on seng dong manjalo upah halak atap upah aha pe humbani pinahan; sonai homa bani halak na marhujai-hujon seng dong hahorason ilobei ni munsuh ai; ai marsilawanan do jolma samah jolma hubahen. (Hag. 1:6, 10, 11; 2:10-19.) 8:10 Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang; dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk, lagipula Aku membuat manusia semua bertengkar.
8:11 Tapi anggo sonari seng be bahenonku hubani sima-sima ni bangsa on, songon sapari, nini Jahowa Zebaot, 8:11 Tetapi sekarang, Aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini, demikianlah firman TUHAN semesta alam,
8:12 ai suanhononku ma damei: Bereon ni hayu anggur ma buahni, tanoh on mambere gogohni, anjaha langit ai mambere namurni; bereonku ma ganupan ai bani sima-sima ni bangsa on gabe parbagiananni. 8:12 melainkan Aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya.
8:13 Hanima ginompar ni Juda ampa Israel, songon hanima na dob gabe bangsa sibura-buraonkon na saindokah itongah-tongah ni bangsa-bangsa, sonai ma hanima gabe pasu-pasu tumpakonku. Ulang mabiar, tapi pahinsah hanima ma tangannima. (1 Mus. 12:2.) 8:13 Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang Aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu!”
8:14 Ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Songon na dob husurahon mambahen roh hamagouan bannima, sanggah na pinaroh ni ompungnima ringishu, nini Jahowa Zebaot, anjaha seng marpangulaki uhurhu, 8:14 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: “Kalau dahulu Aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat Aku murka, dan Aku tidak menyesal, firman TUHAN semesta alam,
8:15 sonai do sura-surangku bani panorang on laho mambahen na madear bani Jerusalem ampa bani ginompar ni Juda; ulang mabiar. 8:15 maka pada waktu ini Aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut!
8:16 Tapi on ma na maningon sibahenonnima: Ganup ma mangkatahon hata hasintongan bani hasomanni anjaha idalankon uhum na bonar bani horbangannima. (1 Mus. 34:20; Ep. 4:25.) 8:16 Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan: Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu.
8:17 Ulang ma ipingkiri atap ise ibagas uhurni hamagouan bani hasomanni, anjaha ulang ma iharosuhkon hanima na so sintong, ai magigi do uhurhu mangidah na sonai ai ganup, nini Jahowa. (bd. 7:10; 5:3.) 8:17 Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu Kubenci, demikianlah firman TUHAN.”
8:18 Dob ai roh ma hata ni Jahowa Zebaot hubangku: 8:18 Datanglah firman TUHAN semesta alam kepadaku, bunyinya:
8:19 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Parpuasaon bani bulan ompat, bani bulan lima, bani bulan pitu, bani bulan sapuluh gabe malas ni uhur do ai ampa hasonangan bani ginompar ni Juda, nai ma tongon, gabe pesta parolob-oloban. Halani ai haholongi hanima ma hasintongan ampa damei! (bd. 7:3, 5; Jer. 41:1; 52:4, 6, 12.) 8:19 “Beginilah firman TUHAN semesta alam: Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh dan dalam bulan yang kesepuluh akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai!”
8:20 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Na roh ope bangsa-bangsa apa pangisi ni huta-huta na bolon, 8:20 Beginilah firman TUHAN semesta alam: “Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota.
8:21 pangisi ni huta na sada laho bani na sada nari, mangkatahon: Laho ma hita marsombah bani Jahowa, mangindahi Jahowa Zebaot! Ahu pe laho do hujai. (Jes. 2:3; Mik. 4:2.) 8:21 Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan: Marilah kita pergi untuk melunakkan hati TUHAN dan mencari TUHAN semesta alam! Kami pun akan pergi!
8:22 Tongon tene, roh do magira buei bangsa sonai homa bangsa na gogoh mangindahi Jahowa Zebaot i Jerusalem anjaha marsombah ilobei ni Jahowa. 8:22 Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari TUHAN semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati TUHAN.”
8:23 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Bani ari ai tangkapon ni sapuluh halak humbani bangsa na marbagei-bagei sahap ai ma sada halak Jahudi bani sisi ni hiouni anjaha ihatahon: Rap ma hita laho, ai domma ibogei hanami, Naibata do hasoman nasiam. (1 Kor. 14:25.) 8:23 Beginilah firman TUHAN semesta alam: “Pada waktu itu sepuluh orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata: Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar, bahwa Allah menyertai kamu!”
<< Zakharia 7 Zakharia 9 >>