Zakharia 7

7:1 Paompat-tahunkon dob manrajai raja Darius, roh ma hata ni Jahowa hubani si Sakaria, bani ari ompat bulan siah, ai ma bulan Kislev, 7:1 Pada tahun yang keempat zaman raja Darius datanglah firman TUHAN kepada Zakharia, pada tanggal empat bulan kesembilan, yakni bulan Kislew.
7:2 sanggah na isuruh si Betel-Sareser pakon si Regem-Melek suruhanni, laho manungkun Jahowa, 7:2 Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-Melekh serta orang-orangnya untuk melunakkan hati TUHAN,
7:3 lanjar manungkun malim-malim na i rumah ni Jahowa Zebaot ampa nabi-nabi: Naha, nunutonnami ope tangis-tangis ampa marpuasa bani bulan lima, songon na somal binahennami, domma pala martahun-tahun? (bd. 8:19; Jer. 52:12.) 7:3 untuk menanyakan kepada para imam dari rumah TUHAN semesta alam dan kepada nabi, demikian: “Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya?”
7:4 Jadi roh ma hata ni Jahowa Zebaot hubangku, sonon: 7:4 Maka datanglah firman TUHAN semesta alam kepadaku, bunyinya:
7:5 Hatahon ma hubani ganup halak na i tanoh on ampa hubani malim: Ia marpuasa pe hanima anjaha tangis-tangis bani bulan lima ampa bulan pitu ibagas na pitu puluh tahun on, ai bangku do hanima na marpuasa ai? (bd. 8:19; 2 Raj. 25:25; Jes. 58:5; Jer. 41:1.) 7:5 “Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian: Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama tujuh puluh tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk Aku?
7:6 Anjaha anggo mangan ampa minum hanima, ai lang bannima sandiri do hanima na mangan ampa na minum ai? 7:6 Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri?
7:7 Ai lang sonai hinan do hata na pinatugah ni Jahowa marhitei pamangan ni nabi na ijia, sanggah niiankon ope Jerusalem anjaha marsonang-sonang rap pakon huta-huta inggotni ai, anjaha adong ope na mangiankon tanoh dangsina ampa tanoh bornoh ai? (Jes. 58:3.) 7:7 Bukankah ini firman yang telah disampaikan TUHAN dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan Tanah Negeb dan Daerah Bukit masih didiami?”
7:8 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani si Sakaria sonon: 7:8 Firman TUHAN datang kepada Zakharia, bunyinya:
7:9 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Dalankon ma uhum na sintong, patuduhkon ma dear layak ampa idop ni uhur ganup bani hasomanni. (Mik. 6:8; Jer. 7:5; 21:12.) 7:9 “Beginilah firman TUHAN semesta alam: Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing!
7:10 Ulang odoh-odoh na mabalu, na so marinang, na so marbapa panginsolat atap na musil; anjaha ulang ma adong humbannima na mamingkirhon na jahat dompak hasomanni ibagas uhurni. (2 Mus. 22:20, 21; Jes. 1:23.) 7:10 Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing.”
7:11 Tapi manjua do sidea manangihon ai, hengkeng do sidea anjaha itutup pinggolni ulang ibogei. 7:11 Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar.
7:12 Ipamapir do uhurni songon batu intan, ase ulang ibogei sidea titah ampa hata na tinongos ni Jahowa Zebaot marhitei Tonduyni ampa marhitei nabi na parlobei ai. Halani ai do ase gajag ringis ni Jahowa Zebaot. (Jes. 48:4.) 7:12 Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan TUHAN semesta alam melalui roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat dari pada TUHAN.
7:13 Songon Ahu na dilo-dilo, hape seng itangihon sidea, sonai ma sidea dilo-dilo, tapi seng tangihononku, nini Jahowa Zebaot. (Jes. 1:15; Jer. 11:11.) 7:13 “Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah Aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman TUHAN semesta alam.
7:14 Halani ai domma hupurpurhon sidea hutongah-tongah ni sagala bangsa, na so tinanda ni sidea hinan, gabe tarulang tanoh ai dob itadingkon sidea, seng dong be na marhujai-hujon. Sonai ma tanoh na madear ai gabe halimisan ibahen sidea. 7:14 Oleh sebab itu Aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu-lalang di sana; demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi.”
<< Zakharia 6 Zakharia 8 >>