Zakharia 6

6:1 Dob ai mangkawah ma use ahu dompak datas, anjaha tonggor ma, ompat gareta roh hun holang-holang ni dua dolog; ia dolog ai humbani tombaga do. (bd. 1:8; Pangk. 6:2-8.) 6:1 Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat: tampak keluar empat kereta dari antara dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga.
6:2 Bani gareta na parlobei adong do huda sigerger, bani gareta na paduahon huda sibirong, 6:2 Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam.
6:3 bani gareta na patoluhon huda silopak, bani gareta na paompathon huda sibolang. 6:3 Kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng.
6:4 Dob ai ningku ma bani malekat na marsahap pakon ahu ai: Ai aha do arti ni ai, ale tuanku? 6:4 Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: “Apakah arti semuanya ini, tuanku?”
6:5 Jadi nini malekat ai ma mambalosi ahu: Na bingkat do sidea hu deisa ni langit na ompat in, dob mangadap sidea hulobei ni Tuhan sigomgom ganup tanoh on. (bd. 4:14.) 6:5 Berbicaralah malaikat itu kepadaku: “Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi.”
6:6 Gareta na marhuda sibirong ai laho dompak tanoh na hampit utara, na lopak ai laho dompak tanoh na hampit hapoltakan, sibolang ai dompak tanoh na hampit dangsina, 6:6 Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke Tanah Utara; yang putih itu keluar ke arah barat; yang berbelang-belang itu keluar ke Tanah Selatan;
6:7 anjaha sigerger ai, laho dompak tanoh na hampit hasundutan. Sanggah na roh ai huda ai laho maniari tanoh on, nini ma: Laho ma, lioti hanima ma tanoh on! Jadi ilioti sidea ma tanoh on. (bd. 1:10.) 6:7 dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia: “Pergilah, jelajahilah bumi!” Maka mereka menjelajahi bumi.
6:8 Dob ai idilohon ma hubangku: Tonggor ma, na laho dompak tanoh na hampit utara ai, ai ma na pahombun ringishu i tanoh na hampit utara ai. (Hes. 5:13.) 6:8 Kemudian berteriaklah ia kepadaku: “Lihat, mereka yang keluar ke Tanah Utara itu akan menenteramkan roh-Ku di Tanah Utara.”
6:9 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, sonon: 6:9 Datanglah firman TUHAN kepadaku, bunyinya:
6:10 Jalo ma sibere-bere humbani halak na tarbuang, humbani si Heldai, si Tobia ampa humbani si Jedaya na dob mulak hun Babel; lanjar laho ma ho bani ari ai hu rumah ni si Josia, anak ni si Sepanya. 6:10 “Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel,
6:11 Jalo ma humbani sidea pirak ampa omas, anjaha pauli ma sada sortali anjaha nahkon ma ai bani ulu ni si Josua, anak ni si Josadak, sintua ni malim ai, (bd. 3:1.) 6:11 pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yozadak;
6:12 anjaha hatahon ma hubani: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Tonggor ma, sada dalahi na margoran si Tumbor. Bani iananni do martumbor anjaha Ia do na paulihon rumah ni Jahowa.(bd. 3:8; Jes. 4:2; Jer. 23:5.) 6:12 katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait TUHAN.
6:13 Ia do tongon na paulihon rumah ni Jahowa; anjaha Ia do sijujung hamuliaon; hundul anjaha manrajai do Ia bani paratasni. Adong do sada malim ilambung ni paratasni; anjaha masa do pangarusion na mardamei-damei itongah-tongah ni sidea na dua ai. (Ps. 110:4; Hes. 37:16.) 6:13 Dialah yang akan mendirikan bait TUHAN, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas takhtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua.
6:14 Ia sortali ai tading do ai i rumah ni Jahowa, bahen pardingatan bani si Heldai, si Tobia, si Jedaya ampa si Josia anak ni si Sepanya. 6:14 Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait TUHAN sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya dan akan Yosia bin Zefanya.
6:15 Roh do homa halak humbani tanoh na daoh mangurupi laho paulihon rumah ni Jahowa, ase ibotoh nasiam, Jahowa Zebaot do na marsuruh ahu bani nasiam. Maningon jadi do on, anggo sintong itangihon nasiam sora ni Jahowa, Naibatanasiam. (Jes. 43:6; 60:10.) 6:15 Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait TUHAN; maka kamu akan mengetahui bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi, apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara TUHAN Allahmu.”
<< Zakharia 5 Zakharia 7 >>