Zakharia 5

5:1 Dob ai mangkawah ma ahu use dompak datas, jadi tonggor ma: sada buku ginulung na habang. (Hes. 2:9.) 5:1 Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat: tampak sebuah gulungan kitab yang terbang.
5:2 Jadi nini ma hubangku: Aha dong iidah ham? Ningku ma mambalosi: Huidah do sada buku ginulung na habang; ganjangni dua puluh asta anjaha bolagni sapuluh asta. 5:2 Berkatalah ia kepadaku: “Apa yang engkau lihat?” Jawabku: “Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang; panjangnya dua puluh hasta dan lebarnya sepuluh hasta.”
5:3 Dob ai nini ma hubangku: In ma papa na maniar sab tanoh on; ai sagala panangko siaphononkon do domu hujai, hunjon hujanan, anjaha sagala sibijahon na tongon, siaphononkon do domu hujai, hunjon hujanan. 5:3 Lalu ia berkata kepadaku: “Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri; sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman.
5:4 Domma hupaturut laho papa ai, nini Jahowa Zebaot, jadi masukanni ma rumah ni panangko ampa rumah ni halak sibijahon na tongon marhitei goranhu; marianan ma ai i rumahni anjaha boiskononni ma parhayuni ampa batu-batuni. 5:4 Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman TUHAN semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi nama-Ku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya.”
5:5 Dob ai roh ma hundohor malekat hasomanku marsahap ai, anjaha nini ma hubangku: Kawahkon ma dompak datas, anjaha tonggor ma atap aha do na roh hundohor ai! 5:5 Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku: “Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu!”
5:6 Jadi ningku ma: Ai aha do ai tongon? Nini ma: Tapongan do na roh hundohor ai. Anjaha nini ope: Ai ma hajahaton ni sidea i sab tanoh in. (Mik. 6:10.) 5:6 Lalu tanyaku: “Apa itu?” Jawabnya: “Yang muncul itu sebuah gantang!” Lagi katanya: “Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri!”
5:7 Anjaha tonggor ma, tarangkat ma tutupni humbani simbora ai, anjaha adong do sada naboru hundul ibagas tapongan ai. 5:7 Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya!
5:8 Dob ai nini ma: In ma hajahaton ai. Jadi ionjarhon ma naboru ai hubagas tapongan ai, anjaha inahkon ma simbora na sangkimpal ai hubabou ni ai. 5:8 Kemudian berkatalah ia: “Itulah kefasikan!” Lalu didorongnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang.
5:9 Dob ai mangkawah ma ahu dompak datas, gabe tonggor ma, dua naboru roh hundohor anjaha logou do ibagas habong ni sidea, songon habong ni sitinda ulog do habong ni sidea, anjaha iusung sidea ma tapongan ai iholang-holang ni tanoh pakon langit. 5:9 Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat: tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit.
5:10 Jadi ningku ma bani malekat hasomanku marsahap ai: Huja do boanon ni sidea tapongan ai? 5:10 Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: “Ke mana mereka membawa gantang itu?”
5:11 Nini ma hubangku: Hu tanoh Sinear, laho paulihon sada rumah bani ijai; siaphonsi ai inahkon sidea ma tapongan ai bani iananni. (1 Mus. 10:10; 11:2.) 5:11 Jawabnya kepadaku: “Ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan.”
<< Zakharia 4 Zakharia 6 >>