Zakharia 4

4:1 Dob mulak malekat, hasomanku marsahap ai, ipuhoi ma ahu, songon sada halak na pinuhoan humbani na modom. 4:1 Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya.
4:2 Ihatahon ma hubangku: Aha dong iidah ham? Hubalosi ma: Huidah do sada parsuluhan, pitah humbani omas, parminakanni i atasni; pitu do lampu i atasni ampa pitu pipa bani lampu na i atasni ai. (2 Mus. 25:31-40; Jer. 1:11, 13; Ams. 8:2.) 4:2 Maka berkatalah ia kepadaku: “Apa yang engkau lihat?” Jawabku: “Aku melihat: tampak sebuah kandil, dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya; kandil itu ada tujuh pelitanya dan ada tujuh corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu.
4:3 Anjaha adong do dua hayu jetun jongjong i lambungni, sada hampit siamun ni parsuluhan ai anjaha na sada nari ai hampit sambilou. 4:3 Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya.”
4:4 Dob ai ningku ma dompak malekat, na marsahap pakon ahu ai: Ai aha do artini on, ale tuannami? 4:4 Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: “Apakah arti semuanya ini, tuanku?”
4:5 Dob ai nini malekat hasomanku marsahap ai ma mambalosi ahu: Ai seng ibotoh ham aha do artini in? Jadi ningku ma: Lang, tuanku. 4:5 Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku: “Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?” Jawabku: “Tidak, tuanku!”
4:6 Dob ai nini ma dompak ahu: On ma hata ni Jahowa hubani si Serubabel: Seng marhitei bala barang marhitei gogoh, tapi marhitei Tonduyhu do ase saud, nini Jahowa Zebaot. (Hag. 1:1, 14; 2:5.) 4:6 Maka berbicaralah ia, katanya: “Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam.
4:7 Ai aha do ho, ale dolog na bolon? Maningon gabe pamah do ho ilobei ni si Serubabel. Angkatonni ma huatas batu parsuhi ai marhasoman surak-surak: Jengesni in, dearni in! (Ps. 122:6.) 4:7 Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak: Bagus! Bagus sekali batu itu!”
4:8 Ambahni ai roh do hata ni Jahowa hubangku sonon: 4:8 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, demikian:
4:9 Tangan ni si Serubabel do na dob mambahen onjolan ni rumah on, tanganni do homa na sihol mandobkon on. Jadi botohonnasiam ma, Jahowa Zebaot do marsuruh ahu bani nasiam. (bd. 2:13, 15; Esr. 3:8; 6:14-16.) 4:9 “Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar Rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepadamu.
4:10 Ai barang ise na mapas bani ari pamungkah na etek ai, maningon marolob-olob sidea mangidah batu parsuhi, na ibagas tangan ni si Serubabel. Ia na pitu ai, ai ma Tonduy ni Jahowa, ai ma maniar ganup tanoh on. (bd. 3:9; 2 Kron. 16:9; Hag. 2:3; Pangk. 5:6.) 4:10 Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang tujuh ini adalah mata TUHAN, yang menjelajah seluruh bumi.”
4:11 Dob ai ningku ma hubani: Ai aha do arti ni na dua hayu jetun na hampit siamun ampa sambilou ni parsuluhan ai? 4:11 Lalu berbicaralah aku kepadanya: “Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?”
4:12 Ningku ma paduahalihon hubani: Ai aha do arti ni ranting ni hayu jetun na dua ai, na ilambung ni pipa omas na dua ai panguseian ni minak ai? 4:12 Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya: “Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?”
4:13 Dob ai nini ma hubangku: Seng ibotoh ham, aha do artini ai? Balosku: Lang, tuannami. 4:13 Ia menjawab aku: “Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?” Jawabku: “Tidak, tuanku!”
4:14 Jadi nini ma: Sidea ma sidua halak na mininakan ai, na jongjong ilobei ni Jahowa, sigomgom ganup tanoh on. (Pangk. 11:4.) 4:14 Lalu ia berkata: “Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi!”
<< Zakharia 3 Zakharia 5 >>