Zakharia 14

14:1 Tonggor ma, na roh ma ari ni Jahowa, gabe bagion ma taban-tabanmu itongah-tongahmin. (Jes. 39:6.) 14:1 Sesungguhnya, akan datang hari yang ditetapkan TUHAN, maka jarahan yang dirampas dari padamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu.
14:2 Ai patumpuonku ma ganup bangsa dompak Jerusalem laho marporang, gabe tartaban ma huta ai, rumah-rumah hona ayob, anjaha puang-puang hona butakan. Satongah huta ai tarboan hu habuangan, tapi sima-sima ni bangsa ai, seng siapkononku hun huta ai. (bd. 12:3; Hes. 38:14-16.) 14:2 Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem; kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu.
14:3 Dob ai bingkat ma Jahowa mangimbang bangsa-bangsa ai, songon na somal Ia marporang bani ari parporangan. (Jes. 42:13; Hes. 31:4; Pangk. 19:19.) 14:3 Kemudian TUHAN akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran.
14:4 Jadi onjolhononni ma naheini bani ari ai iatas ni dolog Jetun, tontang ni Jerusalem, hampit hapoltakan, anjaha bolah dua ma dolog Jetun ai hun hapoltakan hu hasundutan, gabe jadi ma sada habungan na lumbang tumang; morot do satongah ni dolog ai dompak utara, anjaha na satongah nari dompak dangsina. 14:4 Pada waktu itu kaki-Nya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar; setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan.
14:5 Hona tutup ma habungan ni dolog-dolog ai; das do ronsi Asel habungan ni dolog-dolog ai; anjaha maningon maporus ma hanima songon parporusnima sanggah lalou bani panorang ni si Usia, raja ni Juda. Dob ai roh ma Jahowa Naibatangku, odor pakonsi sagala halak na mapansing. (Ams. 1:1.) 14:5 Maka tertutuplah lembah gunung-gunung-Ku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya; dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, raja Yehuda. Lalu TUHAN, Allahku, akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia.
14:6 Bani ari ai seng dong na milas barang na borgoh anjaha bah na himpang pe seng dong; 14:6 Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku,
14:7 anjaha layur ari ai, Jahowa do sibotoh ai, seng songon arian, seng songon borngin; tapi marayak bodari lihar ma use. (Mrk. 13:32; Jes. 60:19; Pangk. 21:23; 22:5.) 14:7 tetapi akan ada satu hari — hari itu diketahui oleh TUHAN — dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malampun menjadi siang.
14:8 Bani ari ai luar ma bah hagoluhan hun Jerusalem, satongah dompak laut hampit hapoltakan, satongah dompak laut hampit hasundutan, torus do sonai age sanggah logou ni ari atap musim udan pe. (bd. 13:1; Hes. 47:1-8; Joel 4:18; Pangk. 22:1.) 14:8 Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem; setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat; hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin.
14:9 Anjaha Jahowa ma gabe Raja i sab tanoh on; bani ari ai Jahowa tumang mando, anjaha goranni tumang mando.(Ps. 97:1; Pangk. 11:15; 19:16.) 14:9 Maka TUHAN akan menjadi Raja atas seluruh bumi; pada waktu itu TUHAN adalah satu-satunya dan nama-Nya satu-satunya.
14:10 Mubah ma ganup tanoh ai gabe pamah hun Geba das hu Rimmon hampit dangsina ni Jerusalem. Tapi gijang do ia huta ai anjaha totap bani iananni hun horbangan Benjamin das hu horbangan na parlobei ai das hu horbangan parsuhi-suhi, anjaha hun manara Hananel das hu kilang anggur ni raja ai. (2 Raj. 14:13; Neh. 3:1; Jes. 2:2; Jer. 31:38.) 14:10 Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba-Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang Sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja.
14:11 Jadi marianan ma halak ijai, anjaha seng dong be masa papa ijai, anjaha totap ma sonang Jerusalem. (Jer. 33:16; Pangk. 22:3.) 14:11 Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman.
14:12 Tapi on do papa sipamasaon ni Jahowa bani haganup bangsa, na roh marporang dompak Jerusalem: Masik do bahenonni daging ni sidea, sanggah jongjong ope sidea bani naheini, mata ni sidea masik do ibagas liangni, sonai homa dilah ni sidea ibagas pamangan ni sidea. 14:12 Inilah tulah yang akan ditimpakan TUHAN kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem: daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka.
14:13 Bani ari ai masa ma hageoron bolon humbani Jahowa itongah-tongah ni sidea, gabe ganup ma marsitangkap tangan ni hasomanni, anjaha tangan ni na sada mangimbang tangan ni na sada nari. 14:13 Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar dari pada TUHAN di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya.
14:14 Juda pe dihut do marporang mangkopkop Jerusalem, anjaha hona ayob ma habayakon ni bangsa-bangsa inggot, omas, pirak ampa hiou buei tumang. 14:14 Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu; dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar.
14:15 Papa-papa na sonai ai pe mangonai do homa bani huda, pirah ni halode, unta, halode, bani sagala pinahan na adong bani hulanan ai, usih hubani papa nongkan. 14:15 Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu.
14:16 Anjaha ganup na tading humbani ganup bangsa-bangsa ai, na bingkat mangimbang Jerusalem, bingkat ma sidea ai ganup tahun laho marsombah hubani Raja in, Jahowa Zebaot, ampa marpesta lampo-lampo. (ay. 9; Jes. 66:23.) 14:16 Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun.
14:17 Tapi barang ise humbani bangsa na i tanoh on, na so tangkog hu Jerusalem laho marsombah hubani Raja in, Jahowa Zebaot, seng anjai roh be udan bani sidea. 14:17 Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan.
14:18 Porini bangsa Masir na so tangkog ai laho pataridahkon dirini, jadi sogop ma bani sidea papa, na hinonahon ni Jahowa bani bangsa na so tangkog laho mamestahon pesta parlampo-lampo ai. 14:18 Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan TUHAN kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun.
14:19 Ai ma na gabe uhum bani Masir ampa uhum bani bangsa-bangsa, na so bingkat marpesta lampo-lampoan hu Jerusalem. 14:19 Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun.
14:20 Bani ari ai tarsurat do age bani giring-giring ni huda: Pinapansing bani Jahowa. Anjaha hudon i rumah ni Jahowa gabe songon pinggan bolag panggalangan ma ai ilobei ni anjap-anjap. (2 Mus. 28:36; 39:30.) 14:20 Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda: “Kudus bagi TUHAN!” dan kuali-kuali di rumah TUHAN akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah.
14:21 Anjaha sagala hudon i Jerusalem ampa Juda maningon papansingon do ai bani Jahowa, ase sagala na manggalang boi roh, anjaha ibuat hunjai bahen panlompahanni. Anjaha seng dong be halak partiga-tiga bani ari ai i rumah ni Jahowa Zebaot. (Jes. 35:8; Joel 4:17; Pangk. 21:27.) 14:21 Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi TUHAN semesta alam; semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah TUHAN semesta alam pada waktu itu.
<< Zakharia 13 Maleakhi 1 >>