Yunus 3

3:1 Dob ai roh ma use hata ni Jahowa paduahalihon hubani si Jona sonon: 3:1 Datanglah firman TUHAN kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian:
3:2 Bingkat ma ho laho hu huta Ninive, huta na bolon ai, anjaha dilohon ma ijai hata sipatugahonku hu bam. (bd. 1:2.) 3:2 “Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang Kufirmankan kepadamu.”
3:3 Jadi bingkat ma si Jona laho hu Ninive domu hubani hata ni Jahowa. Tapi huta na bolon tumang do Ninive ai, tolu ari mardalan bolagni. (bd. 4:11.) 3:3 Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, tiga hari perjalanan luasnya.
3:4 Dob ai ipungkah si Jona ma mardalan ibagas huta ai parsadarian. Idilohon ma: Ompat puluh ari nari mando, jadi marongrong ma Ninive! 3:4 Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru: “Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikkan.”
3:5 Jadi porsaya ma halak na i Ninive bani Naibata; itingtingkon sidea ma ase marpuasa, jadi marhiou guni bei ma sidea, humbani halak na magodang ronsi na etek-etek. (Dan. 1:3; Mat. 12:41; Luk. 11:30.) 3:5 Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung.
3:6 Dob ai das ma barita ai bani raja ni Ninive. Jongjong ma ia humbani paratasni, itanggali ma pakeianni, isorungkon ma baju guni anjaha hundul ma ia bani abuan. 3:6 Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu.
3:7 Dob ai isuruh raja ai ma na martingting paboahon i Ninive: Songon na pinarentahkon ni raja in ampa hasomanni na sangap-sangap: Jolma barang pinahan, lombu barang biri-biri pe, seng bulih mandai atap aha pe, seng bulih manggagat, bah pe seng bulih inumonni. 3:7 Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: “Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air.
3:8 Maningon marhiou guni haganup, jolma atap pinahan pe, anjaha gogoh bei dilo-dilo bani Jahowa; anjaha ganup jolma maningon mulak do humbani dalanni na bajan ai ampa humbani hagedukon na hinorjahon ni tanganni. (Jes. 59:6.) 3:8 Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya.
3:9 Ise mambotoh, andohar marpangulaki uhur ni Jahowa anjaha isolsoli dirini, isalpuhon pargajag ni ringisni, gabe seng magou hita. (Joel 2:14.) 3:9 Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murka-Nya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.”
3:10 Jadi dob iidah Jahowa pambahenan ni sidea ai, ai ma na mulak ai sidea humbani dalan ni sidea na bajan ai, gabe isolsoli Naibata ma dirini pasal hamagouan, na nilumbahonni sibahenonni bani sidea; jadi seng be saud ibahen. (2 Mus. 32:14; Jer. 18:7, 8.) 3:10 Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan-Nya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya.
<< Yunus 2 Yunus 4 >>