Yunus 2

Minggu 1 April 2018, Paskah: Sibasaon Jona 2: 1-9; Ambilan Lahoan 10: 39-43
2:1 Dob ai iparoh Jahowa ma sada dengke na banggal laho mamondut si Jona, jadi ibagas bituha ni dengke ai ma si Jona, tolu ari tolu borngin. (Mat. 12:40; 16:4.) 2:1 Berdoalah Yunus kepada TUHAN, Allahnya, dari dalam perut ikan itu,
2:2 Dob ai martonggo ma si Jona hubani Jahowa Naibata, humbani bituha ni dengke ai, 2:2 katanya: “Dalam kesusahanku aku berseru kepada TUHAN, dan Ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kaudengarkan suaraku.
2:3 nini ma: Dilo-dilo do ahu ibagas hasosakanku hubani Jahowa, jadi ibalosi do ahu; humbani bituha ni nagori toruh do dilo-dilo ahu, itangihon Ham do sorangku. (Ps. 120:1.) 2:3 Telah Kaulemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air; segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku.
2:4 Igijigkon Ham do ahu hu na bagas, hutongah-tongah ni laut, gabe iinggoti bah do ahu; ganup umbakmu ampa gilumbangmu mardalan i babouhu. (Ps. 42:8.) 2:4 Dan aku berkata: telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus?
2:5 Anggo ahu, domma huhatahon: Domma pinabali ahu hunlobei ni panonggormu. Sonaha ma boi ahu use mangkawah dompak rumah hapansingonmu? (Ps. 31:23.) 2:5 Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku; samudera raya merangkum aku; lumut lautan membelit kepalaku
2:6 Bah do rungkub i babouhu, iinggoti na bagas do ahu, anjaha limut maralit-alit bani ulungku. (Ps. 18:5; 69:2.) 2:6 di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi; pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya TUHAN, Allahku.
2:7 Tuad do ahu ronsi bona ni dolog, anjaha pating-pating ni tanoh pe domma tutup i pudingku lalab. Ijia ma ipatangkog Ham goluhku humbagas godung, ale Jahowa Naibatangku. (Ps. 103:4.) 2:7 Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada TUHAN, dan sampailah doaku kepada-Mu, ke dalam bait-Mu yang kudus.
2:8 Sanggah mandatei hosahku ibagas, hudingat ma Jahowa; jadi das ma tonggongku bamu, hu rumah hapansingonmu. (Ps. 142:4.) 2:8 Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia.
2:9 Tapi halak na mambalosi sisombahon sisoya-soya, na manadingkon haporusanni do sidea ai. (Ps. 31:7; 144:2.) 2:9 Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepada-Mu; apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari TUHAN!”
2:10 Tapi anggo ahu marhasoman sora puji-pujian do ahu manggalang bamu, galaronku do na dob hubagahkon. Bani Jahowa do haluahon. (Ps. 3:9; 50:14; 116:17, 18.) 2:10 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat.
2:11 Dob ai marsahap ma Jahowa hubani dengke ai; jadi iutahkon ma si Jona bani na horah.
<< Yunus 1  Yunus 3 >>