Yunus 4

Minggu 25 Februari, Reminscere: Ambilan Jona 4: 1-11; Sibasaon Johanes 3: 16- 21
4:1 Tapi sogam do uhur ni si Jona pasal ai, jadi manringis ma ia. 4:1 Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia.
4:2 Jadi martonggo ma ia bani Jahowa, nini ma: Ale Jahowa, ai lang on do na huhatahon sanggah i tanohku ope ahu? Halani ai do ase tarolos ahu marporus hu Tarsis, ai hubotoh do: Naibata paridop ni uhur ampa pardear layak do Ham, nanget manringis anjaha parholong atei banggal anjaha na ra manolsoli dirini pasal hamagouan.(2 Mus. 34:6; Ps. 86:5; Joel 2:13.) 4:2 Dan berdoalah ia kepada TUHAN, katanya: “Ya TUHAN, bukankah telah kukatakan itu, ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu, bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan-Nya.
4:3 Ai pe ale Jahowa, buat Ham ma rahanan hosahku humbangku, ai dearan ma ahu matei humbani na manggoluh. (1 Raj. 19:4.) 4:3 Jadi sekarang, ya TUHAN, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati dari pada hidup.”
4:4 Nini Jahowa ma mambalosi: Ai patut ma manggila ho? (ay. 9.) 4:4 Tetapi firman TUHAN: “Layakkah engkau marah?”
4:5 Dob ai luar ma si Jona hun huta ai, jadi ipahundul ma dirini hampit hapoltakan ni huta ai. Ipauli ma bani ijai sopo-sopo anjaha hundul ma ia ijai marlinggom-linggom, paima iidah barang aha do na sihol masa bani huta ai. 4:5 Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu.
4:6 Jadi iadongkon Jahowa ma sada hayu na dulas ganjang ibabou ni si Jona bahen linggom ni uluni, laho paluahkonsi humbani paruhuranni na seda ai. Malas tumang do uhur ni si Jona mangidah hayu ai. 4:6 Lalu atas penentuan TUHAN Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari pada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu.
4:7 Tapi bani parnaik ni sibalik huning patarni ai, iadongkon Jahowa ma sada gilok-gilok; iruangi ma hayu ai gabe melus ma. 4:7 Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat, yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu.
4:8 Bani parpoltak ni mata ni ari iparoh Jahowa ma logou na milas hun hapoltakan. Idoit mata ni ari ai ma ulu ni si Jona pala mandatei iahap. Iparsinta uhurni ma matei, nini ma: Dearan ma ahu matei ase manggoluh! 4:8 Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya: “Lebih baiklah aku mati dari pada hidup.”
4:9 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Jona: Ai patut ma ho manggila halani hayu in? Nini ma mambalosi: Patut do ahu mangila das ronsi na matei. (ay. 4.) 4:9 Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus: “Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?” Jawabnya: “Selayaknyalah aku marah sampai mati.”
4:10 Jadi nini Jahowa ma: Gari ho pusok do uhurmu halani hayu in, na so hinangalutkonmu anjaha na so pinabanggal-banggalmu, na tubuh ibagas saborngin anjaha na magou ibagas saborngin. 4:10 Lalu Allah berfirman: “Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula.
4:11 Samintolah ma Ahu, mintor lang ma idop uhurhu mangidah Ninive, huta na banggal in, na marisi lobih saratus dua puluh ribu jolma, na so mambotoh parleganan ni siamun barang sambilou, ambahni ai pinahan na sain bueini? (bd. 3:3.) 4:11 Bagaimana tidak Aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak?”
<< Yunus 3  Mikha 1 >>