Yunus 1

1:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani si Jona, anak ni si Amittai, nini: (2 Raj. 14:25.) 1:1 Datanglah firman TUHAN kepada Yunus bin Amitai, demikian:
1:2 Bingkat ma ho laho hu Ninive, huta na banggal ai, anjaha martingting ma ho dompak huta ai; ai domma das bangku pasal hajahaton ni sidea. (1 Mus. 10:11, 12; 18:21; Panguh. 18:21.) 1:2 “Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada-Ku.”
1:3 Jadi bingkat ma si Jona laho maporus hu Tarsis hun lobei ni Jahowa. Tuad ma ia hu Joppe, anjaha jumpahsi ma ijai kapal na sihol laho hu Tarsis, igalar ma ongkosni, dob ai masuk ma ia hubagas, laho marlayar pakon sidea hu Tarsis, maporus hun lobei ni Jahowa. (Ps. 139:7, 9, 10; Lah. 9:36.) 1:3 Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan TUHAN; ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal, yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan TUHAN.
1:4 Tapi iparoh Jahowa ma logou na gogoh hu laut ai, gabe margilumbang ampa marampilaos ma laut ai, gabe laho-laho maripuk ma kapal ai. 1:4 Tetapi TUHAN menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur.
1:5 Jadi mabiar ma parkapal ai, anjaha ganup ma marsidilo naibatani bei; ipanggijigkon sidea ma parugas-parugas na adong i kapal ai hubagas laut laho pahampungkon namin. Tapi anggo si Jona domma tuad hu kamar partoruh ni kapal, domma ipapodom bani anjaha sinok tumang. 1:5 Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak.
1:6 Dob ai roh ma kapiten ni kapal ai bani, nini ma dompaksi: Aha do na masa bam, ase modom-modom ho? Puho ho, dilo Naibatamu, andohar marulak-ulakan uhurni mangidah hita, ase ulang magou hita. 1:6 Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata: “Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa.”
1:7 Dob ai nini sidea ma samah sidea: Baen, marruji-ruji ma hita ase ibotoh hita atap halani ise do ase sogop parmaraan on banta. Jadi marruji-ruji ma sidea, gabe hona ma si Jona. (Pod. 16:33.) 1:7 Lalu berkatalah mereka satu sama lain: “Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini.” Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi.
1:8 Dob ai nini sidea ma hubani: Patugah ma bannami, ise do siparsalah ase sogop parmaraan on banta? Aha do horjamu? Roh hunja do ho? Partanoh ja do ho? Anjaha halak aha do ho? 1:8 Berkatalah mereka kepadanya: “Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?”
1:9 Jadi nini ma dompak sidea: Halak Heber do ahu, anjaha Jahowa sitompa langit do huhabiari, Ia do sitompa laut ampa darat. (1 Mus. 1:9, 10.) 1:9 Sahutnya kepada mereka: “Aku seorang Ibrani; aku takut akan TUHAN, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan.”
1:10 Mabiar tumang ma halak ai, jadi nini sidea ma dompaksi: Ai aha adong ibahen ham? Ai ibotoh halak ai ma, na maporus do hape ia hun lobei ni Jahowa, humbani na dob pinatugahni ai. 1:10 Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya: “Apa yang telah kauperbuat?” — sebab orang-orang itu mengetahui, bahwa ia melarikan diri, jauh dari hadapan TUHAN. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka.
1:11 Nini sidea ma hubani: Aha ma sibahenonnami bamu, ase minop laut in i lobeita? Ai lambin parahni do laut ai. 1:11 Bertanyalah mereka: “Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora.”
1:12 Nini ma dompak sidea: Angkat nasiam ma ahu lanjar gijigkon nasiam hubagas laut in, ase minop laut in i lobeinasiam. Ai hubotoh, halani ahu do ase roh logou na parah on bani nasiam. 1:12 Sahutnya kepada mereka: “Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu.”
1:13 Dob ai igogohkon halak ai ma namin manlugahon kapal ai hu pasir, tapi seng tolap; ai lambin jobuni do laut ai dompak sidea. 1:13 Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka.
1:14 Jadi dilo-dilo ma sidea dompak Jahowa, nini ma: Ale Jahowa, ulang ma lopas Ham hanami magou halani hosah ni halak on, anjaha ulang ma marsapata bahen Ham bannami daroh na so marpipot, ai ibahen Ham do ale Jahowa, domu hubani harosuh ni uhurmu. 1:14 Lalu berserulah mereka kepada TUHAN, katanya: “Ya TUHAN, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, TUHAN, telah berbuat seperti yang Kaukehendaki.”
1:15 Dob ai iangkat sidea ma si Jona lanjar igijigkon hubagas laut ai. Jadi soh ma laut ai humbani na gunsang ai. 1:15 Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk.
1:16 Jadi mabiar tumang ma halak ai mangidah Jahowa; manggalang ma sidea bani Jahowa, anjaha marbagah-bagah bei bani. 1:16 Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada TUHAN, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi TUHAN serta mengikrarkan nazar.
1:17 Maka atas penentuan TUHAN datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus; dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya.
<< Obaja 1 Yunus 2 >>