Yosua 4

4:1 Dob salpu idiri ganup bangsa ai Jordan, nini Jahowa ma dompak si Josua: 4:1 Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua, demikian:
4:2 Buat hanima ma bannima humbani bangsa in sapuluh dua halak, sahalak bei humbani ganup marga, 4:2 “Pilihlah dari bangsa itu dua belas orang, seorang dari tiap-tiap suku,
4:3 anjaha parentahkon ma hubani sidea: Buat hanima ma hunjon, hun tongah-tongah ni Jordan on, humbani hajongjongan ni nahei ni malim, sapuluh dua batu, anjaha boan hanima ma ai hu dipar ai anjaha tibalhon hanima ma ai bani parbornginannima saborngin on. 4:3 dan perintahkanlah kepada mereka, demikian: Angkatlah dua belas batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam.”
4:4 Dob ai idilo si Josua ma na sapuluh dua halak ai, na pinilihni humbani halak Israel, sahalak bei humbani ganup marga, 4:4 Lalu Yosua memanggil kedua belas orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku,
4:5 anjaha nini si Josua ma dompak sidea: Mandipar ma nasiam ilobei ni poti ni Jahowa Naibatanasiam hu tongah-tongah ni Jordan an, iporsan bei ma bani abarani sada batu mangihutkon bilangan ni marga ni halak Israel, 4:5 dan Yosua berkata kepada mereka: “Menyeberanglah di depan tabut TUHAN, Allahmu, ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel,
4:6 ase gabe sada tanda ma in itongah-tongahnasiam. Anggo isungkun anaknasiam magira: Aha do arti ni batu on bani nasiam? (2 Mus. 12:26.) 4:6 supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari: Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu?
4:7 Jadi hatahononnasiam ma bani sidea, na rotap do bah ni Jordan ilobei ni poti parpadanan ni Jahowa. Sanggah na mandipar poti parpadanan ai, rotap ma bah ni Jordan, anjaha batu on ma bahen pardingatan bani halak Israel sadokah ni dokahni. 4:7 maka haruslah kamu katakan kepada mereka: Bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian TUHAN; ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya.”
4:8 Jadi ibahen halak Israel ma songon na hinatahon ni si Josua hubani sidea. Iangkat sidea ma sapuluh dua batu hun parsitongahan ni Jordan, songon na hinatahon ni Jahowa hubani si Josua, mangihutkon bilangan ni marga ni Israel; iporsan sidea ma ai hu parbornginan ni sidea, anjaha ipajongjong ma ijai. 4:8 Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat dua belas batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan TUHAN kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ.
4:9 Ipajongjong si Josua ma homa sapuluh dua batu i parsitongahan ni Jordan, bani ianan hajongjongan ni nahei ni malim siusung poti parpadanan ai, anjaha lanjar ijai ope ronsi sadari on. 4:9 Pula Yosua menegakkan dua belas batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang.
4:10 Tapi anggo malim na mangusung poti parpadanan ai, jongjong do i parsitongahan ni Jordan ai, paima saud haganup tonah ni Jahowa hubani si Josua, sihatahononni hubani bangsa ai, romban hubani na tinonahkon ni si Musa hubani si Josua. Jadi tarolos ma bangsa ai mandipar. 4:10 Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan TUHAN kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat.
4:11 Jadi dob salpu ganup mandipar bangsa ai, mandipar ma poti ni Jahowa pakon malim ai inonoi bangsa ai. 4:11 Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut TUHAN itu serta para imam di depan mata bangsa itu.
4:12 Mandipar ma pakon halak Ruben, halak Gad pakon satongah marga Manasse marsinjata bei mambobahon halak Israel, songon na hinatahon ni si Musa hinan hubani sidea, (4 Mus. 31:21-29.) 4:12 Juga bani Ruben, bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang, dengan bersenjata, di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka.
4:13 hira-hira ompat puluh ribu siimbang munsuh mandipar ilobei ni Jahowa hu parporangan i pamah Jeriko. 4:13 Kira-kira empat puluh ribu orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan TUHAN ke dataran Yerikho untuk berperang.
4:14 Bani ari ai ipatimbul Jahowa ma si Josua ilobei ni ganup Israel, gabe mabiar ma sidea mangidahsi, songon pangkabiari ni sidea bani si Musa sadokah manggoluh ia. (bd. 3:7.) 4:14 Pada waktu itulah TUHAN membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya.
4:15 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Josua: 4:15 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua, demikian:
4:16 Hatahon ma malim, na mangusung poti hasaksian ai, ase manaik sidea hun Jordan. 4:16 “Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan.”
4:17 Jadi nini si Josua ma dompak malim ai: Manaik ma nasiam hun Jordan in. 4:17 Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu, demikian: “Keluarlah dari sungai Yordan.”
4:18 Anjaha dob manaik malim, na mangusung poti parpadanan ni Jahowa hun parsitongahan ni Jordan ai, dob ionjolhon malim ai tapak-tapak ni nahei ni sidea bani na horah, suang ma bah ni Jordan ai bani iananni hinan, sampur bani ganup pasirni. 4:18 Ketika para imam, pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu, keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya.
4:19 Tangkog ma bangsa ai hun Jordan bani ari sapuluh bulan sada, anjaha marsaran ma sidea i Gilgal, bani parbalogan hampit hapoltakan ni Jeriko. (bd. 5:9.) 4:19 Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal sepuluh bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yerikho.
4:20 Anjaha batu na sapuluh dua, na binoan ni sidea hun Jordan ai, ipajongjong si Josua ma ai i Gilgal. 4:20 Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal.
4:21 Jadi nini ma dompak halak Israel: Anggo isungkun anaknasiam magira bapa ni sidea: Aha do arti ni batu on? (ay. 6.) 4:21 Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian: “Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya: Apakah arti batu-batu ini?
4:22 Jadi patugah nasiam ma bani anaknasiam: Mardalan bani na horah do Israel mandipari Jordan, 4:22 maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering! —
4:23 halani ipahorah Jahowa Naibatanasiam do bah ni Jordan ilobei nasiam, paima mandipar nasiam, songon na binahen ni Jahowa Naibatanasiam bani laut Sigerger, na pinahorahni i lobeita, paima mandipar hita, (2 Mus. 14:21-22.) 4:23 sebab TUHAN, Allahmu, telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan TUHAN, Allahmu, dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkan-Nya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang,
4:24 ase haganup bangsa ni tanoh on mananda tangan ni Jahowa na gogoh in, ase tongtong nasiam mabiar mangidah Jahowa Naibatanasiam. 4:24 supaya semua bangsa di bumi tahu, bahwa kuat tangan TUHAN, dan supaya mereka selalu takut kepada TUHAN, Allahmu.”
<< Yosua 3 Yosua 5 >>