Yosua 3

3:1 Dob ai ipagirah si Josua ma patarni ai puho, jadi bingkat ma sidea hun Sittim das hu Jordan, ia pakon ganup halak Israel, lanjar marborngin ma sidea ijai, sanggah seng ope mandipar sidea. (4 Mus. 25:1.) 3:1 Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana, sebelum menyeberang.
3:2 Jadi dob salpu tolu ari, ibontas pambobai ai ma tongah-tongah ni parsaranan ai, 3:2 Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan,
3:3 anjaha iparentahkon ma bani sidea: Anggo iidah nasiam poti parpadanan ni Jahowa Naibatanasiam, iusung malim, halak Levi ai, bingkat ma nasiam humbani ianannasiam laho mangirikkon ai. 3:3 dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya: “Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian TUHAN, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya —
3:4 Tapi maningon dong hira-hira dua ribu asta holang-holangnasiam hunjai. Seng bulih nasiam hundohor hunjai, ase ibotoh nasiam dalan sidalannasiam, ai seng ongga ope ibontas nasiam dalan ai na saindokahni. 3:4 hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua ribu hasta panjangnya, janganlah mendekatinya — maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu.”
3:5 Dob ai nini si Josua ma dompak bangsa ai: Manguras ma nasiam, ai patar ma bahenon ni Jahowa halongangan itongah-tongahnasiam. (2 Mus. 19:10.) 3:5 Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: “Kuduskanlah dirimu, sebab besok TUHAN akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.”
3:6 Anjaha nini si Josua ma dompak malim ai: Usung nasiam ma Poti parpadanan in, anjaha mandipar ma nasiam mambobahon bangsa in. Jadi iusung sidea ma poti parpadanan in ilobei ni bangsa ai. (bd. 6:6.) 3:6 Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian: “Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu.” Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu.
3:7 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Josua: Sadari on pungkahonku ma patimbul ho ilobei ni ganup Israel, ase ibotoh sidea, ia sonin pangkasomaningku bani si Musa, lanjar sonai do pangkasomaningku bam. (bd. 1:5-17; 4:14.) 3:7 Dan TUHAN berfirman kepada Yosua: “Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau.
3:8 Anjaha parentahkon ma hubani malim na mangusung poti parpadanan ai, sonon: Anggo das ma hanima hu topi ni bah Jordan ai, soh ma hanima jongjong i Jordan ai. 3:8 Maka kauperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian: Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu.”
3:9 Dob ai nini si Josua ma dompak halak Israel: Padohor nasiam ma hujon, anjaha tangihon nasiam ma hata ni Jahowa Naibatanasiam. 3:9 Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel: “Datanglah dekat dan dengarkanlah firman TUHAN, Allahmu.”
3:10 Ambah ni ai nini si Josua ma: Hunjon ma botohonnasiam, paboa Naibata na manggoluh in do itongah-tongahnasiam, paboa na usironni do hun lobeinasiam halak Kanaan, Het, Hevi, Peresi, Girgasi, Amori pakon Jebusi. 3:10 Lagi kata Yosua: “Dari hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalau-Nya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu:
3:11 Tonggor ma, poti parpadanan ni Tuhan ni sagala tanoh on mandipar i Jordan mambobahon nasiam. 3:11 sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan.
3:12 On pe buat nasiam ma bani nasiam sapuluh dua halak humbani marga Israel, sahalak bei humbani ganup marga. 3:12 Maka sekarang, pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.
3:13 Anjaha anggo marsaran ma tapak-tapak ni nahei ni malim siusung poti ni Jahowa, Tuhan ni sagala tanoh on, ibagas bah Jordan ai, suntong ma bah ni Jordan ai, anjaha bah na mabaor hun huluan soh ma gabe songon sada tembok. 3:13 Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut TUHAN, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus; air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan.”
3:14 Jadi sanggah na bingkat bangsa ai hun lampo-lampo ni sidea laho mandipari Jordan, rap pakon malim siusung poti parpadanan ai ilobei ni bangsa ai, 3:14 Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu.
3:15 anjaha dob das siusung poti parpadanan ai hu Jordan, anjaha dob dais nahei ni malim siusung poti ai hubani bah ai — tapi sampur do pasir ni Jordan ai sadokah musim pariama — 3:15 Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu — sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai —
3:16 jadi soh ma bah ai, na mabaor hun huluan, naik gabe sada timbunan, daoh tumang ronsi huta Adam, na ilambung ni Sartan; tapi anggo bah na mabaor hu laut Arabah, laut Garam ai, lambin horah ma. Jadi mandipar ma bangsa ai tontang ni Jeriko. (2 Mus. 14:21; Ps. 114:3.) 3:16 maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu, di tentangan Yerikho.
3:17 Jadi sanggah na mandipar ai ganup halak Israel bani na horah ai, jongjong ma malim siusung poti parpadanan ni Jahowa bani na horah i parsitongahan ni Jordan ai, paima salpu idipari ganup bangsa ai Jordan. 3:17 Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.
<< Yosua 2 Yosua 4 >>