Yosua 5

5:1 Jadi dob ibogei haganup raja ni halak Amori, sagala na i dipar ni Jordan, hampit hasundutan, pakon haganup raja ni halak Kanaan, sagala na itopi ni laut, na dob pinahorah ni Jahowa bah ni Jordan ilobei ni halak Israel, paima mandipar sidea, gabe madotei ma atei-atei ni sidea, anjaha mali tonduy ma sidea, ilobei ni halak Israel. (bd. 2:24; 3:16.) 5:1 Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu.
5:2 Ijia ma ihatahon Jahowa hubani si Josua: Bahen ma bam raot humbani batu, anjaha ulaki ma manunat halak Israel paduhalihon. (2 Mus. 4:25.) 5:2 Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: “Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu, untuk kedua kalinya.”
5:3 Jadi ibahen si Josua ma bani raot humbani batu, anjaha isunat ma halak Israel iatas ni buntu-buntu sibur-sibur. 5:3 Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di Bukit Kulit Khatan.
5:4 Anjaha on do halani ase isunat si Josua sidea: Ganup bangsa ai, na luar hun Masir, ai ma dalahi sagala siimbang munsuh, domma marmateian i halimisan, itongah dalan, dob luar sidea hun Masir. 5:4 Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka: semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan, setelah mereka keluar dari Mesir.
5:5 Ai tarsunat do ganup galak na luar ai, tapi sagala halak na tubuh i halimisan, itongah dalan, dob luar sidea hun Masir, seng marsunat. 5:5 Sebab, semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir, belum disunat.
5:6 Ai ompat puluh tahun dokahni mawat-awat halak Israel i halimisan, paima siap sagala bangsa, dalahi siimbang munsuh, na luar hun Masir, halani na so tinangihon ni sidea sora ni Jahowa; mambahen marbulawan Jahowa hubani sidea, paboa na so bulih idahon ni sidea tanoh, na dob nibulawankon ni Jahowa hubani ompung ni sidea siberehononni hubanta, tanoh habaoran ni dadih pakon manisan ni huramah. (4 Mus. 14:22-23.) 5:6 Sebab empat puluh tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman TUHAN. Kepada mereka itu TUHAN telah bersumpah, bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan TUHAN dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
5:7 Jadi anak ni sidea ma ipajongjong gantih ni sidea, na sinunat ni si Josua, ai marsibur-sibur do sidea, halani na so isunat sidea itongah dalan. 5:7 Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikan-Nya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan.
5:8 Jadi dob salpu ganup bangsa ai marsunat, tading ma sidea bani ianan ni sidea i parsaranan ai, paima malum iahap sidea. 5:8 Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu, sampai mereka sembuh.
5:9 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Josua: Sadari on gulangkononku ma habadoron ni Masir humbani nasiam. Anjaha sonai ma targoran ianan ai, Gilgal ronsi sadari on. 5:9 Dan berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: “Hari ini telah Kuhapuskan cela Mesir itu dari padamu.” Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang.
5:10 Jadi sanggah na marsaran ai halak Israel i Gilgal, marhorja Paska ma sidea bani ari sapuluh ompat bulan ai, bodari-bodari, i pamah Jeriko. (2 Mus. 12:6; 3 Mus. 23:5.) 5:10 Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang keempat belas bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yerikho.
5:11 Jadi patarni, dob marhorja Paska ai, bani ari na sasada ai ipangan sidea ma gogoh ni tanoh ai, ai ma ruti na so niigaran pakon gandum na pinahpah. 5:11 Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga.
5:12 Jadi marsaran ma roh Manna patarni ai, dob ipangan sidea gogoh ni tanoh ai; seng dong be Manna bani halak Israel, gabe ipangan sidea ma gogoh ni tanoh bani na satahun ai. (2 Mus. 16:23.) 5:12 Lalu berhentilah manna itu, pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan.
5:13 Sanggah partalar ni Naibata bani si Josua, dohor do si Josua hu huta Jeriko; mangkawah ma ia manatap inggot, gabe iidah ma sada halak jongjong i lobeini, pajolom-jolom podang na sinintak ibagas tanganni. Jadi iparayak si Josua ma ia, nini ma dompaksi: Hasoman do Ham barang imbang? (4 Mus. 22:23-31.) 5:13 Ketika Yosua dekat Yerikho, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya: “Kawankah engkau atau lawan?”
5:14 Nini ma dompaksi: Lang, pambobai ni bala ni Jahowa do Ahu, ai pe Ahu roh. Jadi manrogop ma si Josua hu tanoh anjaha marsombah, anjaha nini ma dompaksi: Aha do na sihol hatahonon ni Tuhanku bani juak-juakni? (2 Mus. 14:19.) 5:14 Jawabnya: “Bukan, tetapi akulah Panglima Balatentara TUHAN. Sekarang aku datang.” Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya: “Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?”
5:15 Jadi nini pambobai ni bala ni Jahowa ai ma dompak si Josua: Tanggali ma sipatumu humbani naheimu, ai na pansing do ianan hajongjonganmon. Jadi ibahen si Josua ma sonai. (2 Mus. 3:5.) 5:15 Dan Panglima Balatentara TUHAN itu berkata kepada Yosua: “Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus.” Dan Yosua berbuat demikian.
<< Yosua 4 Yosua 6 >>