Yeremia 20

Kutuk atas Pasyhur karena memenjarakan Yeremia
1Jadi, dob ibogei Malim Pashur, anak ni si Immer, ai ma kopala ni parjaga i rumah ni Jahowa, hata panjahaion ni si Jeremia ai, 1 Pasyhur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah TUHAN, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu.
2jadi ipukul ma Nabi Jeremia, anjaha inahkon ma ia bani bayangan, na bani horbangan Benjamin parhuluan ai, na bani rumah ni Jahowa. 2 Lalu Pasyhur memukul nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah TUHAN.
3Patarni ai, dob ipadarat si Pashur si Jeremia humbani bayangan, nini si Jeremia ma hu bani, “Lang be si Pashur goranmu diloon ni Jahowa, tapi “Biar Inggot” ma. 3 Tetapi ketika Pasyhur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya: “TUHAN akan menyebut namamu bukan Pasyhur, melainkan Kegentaran-dari-segala-jurusan.
4Ai sonon do hata ni Jahowa, Tonggor ma, Ahu do mangondoskon ho hubagas hagobiron, ho ampa haganup hasomanmu. Rasei do sidea bahenon ni podang ni munsuh ni sidea, anjaha matamu sandiri mangidah ai. Ondoskonon-Ku do haganup Juda hubagas tangan ni raja Babel; jadi boanon ma sidea hu Babel, anjaha bunuhonni marhitei podang. 4 Sebab beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu; mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan Kuserahkan ke dalam tangan raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang.
5Anjaha haganup habayakon ni huta on, haganup pansarianni, haganup ugas-ugasni na maharga ampa haganup arta ni raja-raja ni Juda ondoskonon-Ku do hubagas tangan ni munsuh ni sidea, ai ma na sihol roh manrampas anjaha manangkapi sidea, laho mamboban sidea hu Babel. 5 Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan Kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel.
6Anjaha ho, ale Pashur, ampa haganup sinrumahmu maningon tabanon do, iboan hu Babel; ijai do ho matei anjaha ijai do tanomon ho ampa haganup hasomanmu, na nioto-otoanmu marhitei panjahaion ladung.” 6 Mengenai engkau, hai Pasyhur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan; engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana: engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu.”
Paruntolon ni si Jeremia halani Horja Hanabionni Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya
7Isahap-sahapi Ham do ahu, ale Jahowa, anjaha ra do ahu sahap-sahapan-Mu, gogohan do Ham ase ahu, italuhon Ham do ahu. Gabe sipartatawaan do ahu ganup ari; haganup do manrisai ahu. 7 Engkau telah membujuk aku, ya TUHAN, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk; Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku.
8Ai siap marhata ahu maningon dilo-dilo do ahu, maningon taurhononku do pasal odoh-odoh ampa hajahaton, gabe sirisaon ampa sipahata-hataon do ahu halani hata ni Jahowa. 8 Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru: “Kelaliman! Aniaya!” Sebab firman TUHAN telah menjadi cela dan cemooh bagiku, sepanjang hari.
9Anggo huhatahon, Lang be tarsingatanku ai, atap seng be marsahap ahu marhitei goran-Ni, jadi songon na adong do apuy na gajag huahap ibagas uhurhu, tartutup ibagas holi-holingku, anjaha loja do ahu manahan-nahan ai, hape seng tolap ahu. 9 Tetapi apabila aku berpikir: “Aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama-Nya”, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku; aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup.
10Tongon buei do husip-husip hubogei: Habiaran do inggot! Aduhon ma ia! Aduhon hita ma ia! Haganup huan-kuan na sangkan bangku manggompangi ahu, ase dabuh ahu. Ra taroto-otoi hita do ia, anjaha mambahen pambalason ma hita bani! 10 Aku telah mendengar bisikan banyak orang: “Kegentaran datang dari segala jurusan! Adukanlah dia! Kita mau mengadukan dia!” Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh: “Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia!”
11Tapi Jahowa do mangkasomani ahu songon puanglima na barani; halani ai maningon targompang do sagala na mardakdak ahu, anjaha seng anjai tartaluhon sidea ahu: Maningon bador tumang do sidea, seng anjai monang: Torus do sidea tarbador, seng halupahononkon ai. 11 Tetapi TUHAN menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan!
12Ham Jahowa Zebaot, siuji halak parpintor, sididah piah-piah ampa uhur, paidahkon Ham ma bangku pambalason na bani sidea, ai ondos bamu do parkarangku. 12 Ya TUHAN semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.
13Dodingkon ma Jahowa, puji ma Jahowa! Ai ipaluah do goluh ni halak na masombuh humbani tangan ni parjahat. 13 Menyanyilah untuk TUHAN, pujilah TUHAN! Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat.
14Hona papa ma namin ari partubuhku. Sai ulang ma hinan namin hona pasu-pasu ari panubuhkonon ni inang bangku! 14 Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan! Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku!
15Hona papa ma namin halak na mamboan barita bani bapa, mangkatahon, “Domma tubuh sada anak bamu”, laho mambahen malas tumang uhurni! 15 Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapaku dengan mengatakan: “Seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu!” yang membuat dia bersukacita dengan sangat.
16Sai mangonai ma bani halak ai, songon na masa bani huta na pinarseda ni Jahowa seng maralang-alang. Sai bogeion-Ni ma namin doruh-doruh sogod ampa hasonggotan arian, 16 Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggangbalikkan TUHAN tanpa belas kasihan! Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari!
17halani na so ibunuh ahu, sanggah i partapaan, ase inang ma namin tanoman bangku anjaha boratan rumah lalab ia. 17 Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya!
18Mase ma mandarat ahu hun partapaan, laho mangidah hangaluton ampa horu ni uhur, gabe bontasonku ari-ari ni goluhku ibagas habadoron? 18 Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu?
<< Yeremia 19 Yeremia 21 >>