Yehezkiel 9

9:1 Dob ai ipamaling ma sorani ilobei ni pinggolhu: Padohor hanima ma ale sidalankon uhum bani huta on, ganup marsinjata sipangagou ibagas tanganni! 9:1 Lalu aku mendengar Dia berseru dengan suara yang nyaring: “Maju ke mari, hai, yang harus menjalankan hukuman atas kota ini! Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya!”
9:2 Anjaha tonggor ma, roh ma onom halak humbani horbangan parhuluan na hampit utara, ganup marsinjata sipangagou ibagas tanganni; anjaha rap pakon sidea adong do sada dalahi na marhiou silopak, na marparugas panurat bani binongeini. Jadi roh ma sidea anjaha jongjong ma ilambung ni anjap-anjap tombaga ai. (bd. 10:2; 3 Mus. 16:4; Dan. 10:5; Sak. 4:10; Pangk. 15:6.) 9:2 Lihat, enam orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang Atas, yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga.
9:3 Jadi naik ma hamuliaon ni Naibata ni Israel humbani Herub ai, hasogopanni ai, hu onjolan ni labah ni rumah ai, anjaha dilo-dilo ma Ia bani dalahi na marhiou silopak ai, na marparugas sipanurat bani binongeini. (bd. 1:4-28.) 9:3 Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu Bait Suci dan Dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya.
9:4 Nini Jahowa ma dompaksi: Dalani ma huta Jerusalem in, anjaha bahen ma tanda bani pardompakan ni halak na morong anjaha na marhoih-hoih halani haganup hasamboron na idalankon itongah-tongahni. (2 Mus. 12:22; 2 Ptr. 2:8; Pangk. 7:3.) 9:4 Firman TUHAN kepadanya: “Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana.”
9:5 Tapi bani halak na legan ai nini do hubogei: Siari hanima ma huta in, irik i pudini, anjaha bunuhi ma! Ulang maidop matanima, anjaha ulang adong na marholong ni atei! 9:5 Dan kepada yang lain-lain aku mendengar Dia berfirman: “Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati! Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan.
9:6 Bunuhi ma anjaha boiskon ma: na ubanon, garama, anak-boru, anak-anak ronsi parinangon; tapi halak na adong tanda ai, ulang kahua! Pungkah ma humbani iananku na mapansing in! Jadi ipungkah sidea ma humbani sintua-sintua na ilobei ni rumah panumbahan ai. (Jer. 25:29; 2 Mus. 32:27; 1 Ptr. 4:17.) 9:6 Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan! Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung! Dan mulailah dari tempat kudus-Ku!” Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan Bait Suci.
9:7 Dob ai nini ma dompak sidea: Butaki hanima ma rumah panumbahan in, anjaha goki ma alaman in bani halak na tarbunuh. Dob ai luar ma, anjaha ibagas huta in ma hanima mamunuhi. 9:7 Kemudian firman-Nya kepada mereka: “Najiskanlah Bait Suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah!” Mereka pergi ke luar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota.
9:8 Jadi sanggah na mamunuhi ai sidea, anjaha tading sahalak ahu, manrogop ma ahu lanjar doruh-doruh: Ham Tuhan Jahowa, ai boiskononmu do haganup teba-teba ni Israel bani na niduruskonmu in ringismu bani Jerusalem? (bd. 11:13.) 9:8 Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati — waktu itu aku tinggal di belakang — aku sujud dan berseru, kataku: “Aduh, Tuhan ALLAH, apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem?”
9:9 Jadi nini ma mambalosi ahu: Buei tumang do salah ni halak Israel ampa Juda; gok daroh na madurus do tanoh in, anjaha gok hagedukon do huta in. Nini sidea do: Domma itadingkon Jahowa tanoh in, seng ikawahkon be in. (bd. 8:12.) 9:9 Jawab-Nya kepadaku: “Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan; sebab mereka berkata: TUHAN sudah meninggalkan tanah ini dan TUHAN tidak melihatnya.
9:10 Halani ai Ahu pe seng maidop matangku anjaha seng holong ateihu, tapi balaskononku do pambahenan ni sidea ai bani ulu ni sidea. 9:10 Karena itu Aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan; kelakuan mereka akan Kutimpakan atas kepala mereka.”
9:11 Anjaha tonggor ma, dalahi na marhiou silopak ai, na marparugas panurat ai bani binongeini, mulak ma patugahkon, nini: Domma hudalankon songon na pinarentahkonmu bangku. 9:11 Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya: “Aku sudah kerjakan seperti Engkau perintahkan kepadaku.”
<< Yehezkiel 8 Yehezkiel 10 >>