Yehezkiel 8

8:1 Dob ai bani tahun paonomkon, bani bulan onom, ari lima bulan ai, sanggah hundul ahu i rumahku anjaha sintua-sintua ni Juda hundul ilobeihu, jadi sogop ma hubangku tangan ni Jahowa. (bd. 1:2; 14:1.) 8:1 Pada tahun keenam, dalam bulan yang keenam, pada tanggal lima bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan ALLAH meliputi aku di sana,
8:2 Jadi sanggah mangkawah ahu, tonggor ma, adong do sada na marrupa songon jolma, humbani na songon binongeini ai idahon hu toruh, songon apuy do, tapi humbani binongeini ai hu atas marsinalsal do songon tombaga na marlinang-linang. (bd. 1:4.) 8:2 dan aku menerima penglihatan: Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat.
8:3 Jadi isurdukkon ma songon sada tangan, anjaha itangkap ma ahu bani jambulanku; iangkat Tonduy ai ma ahu hutongah-tongah ni tanoh pakon langit, anjaha iboan ma ahu ibagas pangungkabon na humbani Naibata hu Jerusalem, bani horbangan ni alaman parbagas ai, na hampit utara; ai ma hajongjongan ni gana-gana, na patubuh simburu ni Jahowa. (bd. 3:12.) 8:3 Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegang-Nya jambul kepalaku. Lalu Roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan, yang menimbulkan cemburu itu.
8:4 Anjaha tonggor ma, jongjong do ijai hamuliaon ni Naibata ni Israel songon panonggoran na huidah i pamah ai. (bd. 1:4-28; 3:23.) 8:4 Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu.
8:5 Anjaha nini ma dompak ahu: Ho ale anak ni jolma, kawahkon ma dompak utara! Jadi mangkawah ma ahu dompak utara, anjaha tonggor ma, hampit utara ni horbangan ai, ijai do jongjong anjap-anjap gana-gana, na patubuh simburu ni Jahowa. 8:5 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, lihatlah ke utara!” Aku melihat ke utara, sungguh, di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi.
8:6 Jadi nini ma hubangku: Ho ale anak ni jolma, iidah ho do na binahen ni sidea ai? Hagigi banggal do na binahen ni ginompar ni Israel ijon, na mambahen misir Ahu humbani iananku na pansing in. 8:6 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar, yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga Aku harus menjauhkan diri dari tempat kudus-Ku? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi.”
8:7 Jadi iarahkon ma ahu hu horbangan ni alaman ai, anjaha sanggah mangkawah ahu, tonggor ma, adong do sada lubang bani dingding. 8:7 Dan dibawa-Nya aku ke pintu pelataran, aku melihat, sungguh, ada sebuah lobang di dalam temboknya.
8:8 Dob ai nini ma dompak ahu: Ho ale anak ni jolma, bahen ma lubang i dingding ai! Jadi sanggah na mambahen lubang ai ahu i dingding ai, tonggor ma, adong do sada pintu. 8:8 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu!” Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat, ada sebuah pintu.
8:9 Nini ma hubangku: Masuk ma ho, anjaha tonggor ma hagigi na binahen ni sidea ijai. 8:9 Firman-Nya kepadaku: “Masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat, yang mereka lakukan di sini.”
8:10 Jadi masuk ma ahu anjaha hukawahkon ma; jadi tonggor ma, gombaran ni bagei-bagei ni sihagigihononkon, gilok-gilok, binatang ampa haganup naibata ni halak Israel, iuhirhon bani dingding ai inggot. (Rom 1:23.) 8:10 Lalu aku masuk dan melihat, sungguh, segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya.
8:11 Anjaha ilobei ni ai, jongjong do pitu puluh halak humbani pangintuai-pangintuai ni Israel, rap pakon si Jaasanya, anak ni si Sapan, itongah-tongah ni sidea. Ganup sidea manjolom pardahupaan ibagas tanganni, anjaha timus ni dahupa ai martimpul do hu atas. 8:11 Dan di hadapannya berdiri tujuh puluh orang tua-tua kaum Israel, dengan Yaazanya bin Safan di tengah-tengah mereka dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas.
8:12 Jadi nini ma dompak ahu: Ale anak ni jolma, iidah ho do na binahen ni pangintuai-pangintuai ni halak Israel ai ibagas na golap ai, ganup ibagas kamarni na margambaran ai? Nini sidea: Seng iidah Jahowa hita, domma itadingkon Jahowa nagori in! (bd. 9:9; Job 22:13; Ps. 94:7; Jes. 29:5.) 8:12 Firman-Nya kepadaku: “Kaulihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata: TUHAN tidak melihat kita; TUHAN sudah meninggalkan tanah ini.”
8:13 Nini ope hubangku: Idahonmu ope hagigi sibanggalan na hinorjahon ni sidea. 8:13 Ditambahkan-Nya lagi: “Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan.”
8:14 Dob ai iarahkon ma ahu bani horbangan parutara ni rumah ni Jahowa, anjaha tonggor ma, adong do ijai naboru-naboru manangisi si Tammus. 8:14 Lalu dibawa-Nya aku dekat pintu gerbang rumah TUHAN yang di sebelah utara, sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus.
8:15 Jadi nini ma dompak ahu: Domma iidah ho ai, ale anak ni jolma? Idahonmu ope sibajankonon ni ai. 8:15 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi dari pada ini.”
8:16 Dob ai iarahkon ma ahu hu alaman parbagas ni rumah ni Jahowa, anjaha tonggor ma, bani labah ni rumah ni Jahowa, iholang-kolang ni surambih ampa anjap-anjap ai, adong do ijai hira-hira dua puluh lima halak dalahi, tundal bani rumah ni Jahowa, idompakkon hu hapoltakan, marsombah bani mata ni ari, dompak hapoltakan. (2 Raj. 23:5; 5 Mus. 17:3; 2 Kron. 29:6; Job 31:26.) 8:16 Kemudian dibawa-Nya aku ke pelataran dalam rumah TUHAN; sungguh, dekat jalan masuk ke bait TUHAN, di antara balai Bait Suci dan mezbah ada kira-kira dua puluh lima orang laki-laki, yang membelakangi bait TUHAN dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur.
8:17 Dob ai nini ma dompak ahu: Domma iidah ho in, ale anak ni jolma? Hampung ni in uhur ni ginompar ni Juda mambahen na mabajan sonin ijon, gabe igoki sidea do tanoh in bani odoh-odoh, anjaha ipuhoi ringisku. Tonggor ma, inahkon sidea do ranting-ranting bani igung ni sidea. 8:17 Lalu firman-Nya kepadaku: “Kaulihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hati-Ku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapan-Ku.
8:18 Halani ai, padalanonku ma ringisku bani sidea; seng maidop be matangku mangidah sidea, anjaha seng be holong ateihu; ipamaling sidea pe sorani bani pinggolhu, seng tangihononku be sidea. (bd. 5:11; Jes. 1:15.) 8:18 Oleh karena itu Aku akan membalas di dalam kemurkaan-Ku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepada-Ku dengan suara yang nyaring, Aku tidak akan mendengarkan mereka.”
Yehezkiel 7 >> Yehezkel 9 >>