Yehezkiel 10

10:1 Jadi mangkawah ma ahu, anjaha tonggor ma, bani langit na i babou ni Herubim ai, adong do songon batu intan sapir, tompani songon paratas, iatas ni ai. (bd. 1:22, 26.) 10:1 Lalu aku melihat, sungguh, di atas cakrawala yang di atas kepala kerub tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai takhta, yang seperti permata lazurit kelihatannya.
10:2 Dob ai nini ma dompak dalahi na marhiou silopak ai: Masuk ma ho hu holang-kolang ni galapang ai, na itoruh ni Herubim ai, goki ma tanganmu bani narnar na gara ai, na i holang-kolang ni herubim ai, anjaha sampakkon ma ai hu atas ni huta ai. Jadi masuk ma ia huidah. (bd. 9:2; Pangk. 8:5.) 10:2 Maka Ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu: “Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu.” Lalu aku melihat dia masuk.
10:3 Jongjong do Herubim ai hampit siamun ni rumah panumbahan ai, sanggah na masuk dalahi ai, anjaha igoki hombun do alaman parbagas ai. 10:3 Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan Bait Suci, waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya; dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam.
10:4 Naik ma hamuliaon ni Jahowa humbani herubim ai hubani onjolan ni labah ni rumah panumbahan ai; jadi igoki hombun ma rumah ai, anjaha gok sinalsal ni hasangapon ni Jahowa ma alaman ai. (bd. 1:4-28; 9:3; Jes. 6:4.) 10:4 Dalam pada itu kemuliaan TUHAN naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu Bait Suci, dan Bait Suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan TUHAN.
10:5 Anjaha tarbogei do sora ni habong ni herubim ai das hu alaman pardarat ai usih songon sora ni Naibata pargogoh na so tarimbang, sanggah marsahap Ia. (bd. 1:24, 25.) 10:5 Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara ALLAH Yang Mahakuasa, kalau Ia berfirman.
10:6 Sanggah na pinarentahkonni ai dalahi na marhiou silopak ai: Buat ma apuy hun holang-kolang ni galapang, hun tongah-tongah ni herubim ai! Gabe masuk ma ia anjaha jongjong ilambung ni galapang ai. 10:6 Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu: “Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu!” Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu.
10:7 Jadi idurdurhon sada herub ma tanganni hun tongah-tongah ni herubim ai dompak apuy na iholang-kolang ni herubim ai, anjaha ibuat ma deba hunjai, lanjar ibere hubagas tangan ni dalahi na marhiou silopak ai; ijalo ma ai anjaha luar ma ia. 10:7 Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka, diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi.
10:8 Anjaha taridah do bani herubim ai songon rupa ni tangan ni jolma, itoruh ni habong ni sidea bei. 10:8 Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka.
10:9 Dob ai mangkawah ma ahu anjaha tonggor ma, adong do ompat galapang ilambung ni herubim ai, sada galapang ilambung ni ganup herub; ia rupa ni galapang ai, songon batu intan tarsis na marlinang-linang do. (bd. 1:15, 16.) 10:9 Aku melihat, sungguh, di samping kerub-kerub itu terdapat empat roda, satu roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus.
10:10 Dos do rupa ni na ompat ai, tapi popouni songon na itongah-tongah ni galapang na sada do na sada nari idahon. 10:10 Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain.
10:11 Anggo bingkat sidea, laho do sidea dompak lobeini bei, seng marhusor sanggah na laho ai; huja galapang parlobei ai laho, hujai do irik laho na legan ai, seng marhusor sanggah na laho ai. 10:11 Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan; karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, ke situlah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan.
10:12 Haganup badan ni herubim ai, gurungni, tangan ni sidea, habong ni sidea ampa galapang ai, gok mata do inggot, haompatsi galapang ai. (Pangk. 4:6, 8.) 10:12 Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya, ya, roda-roda mereka berempat juga.
10:13 Ia galapang ai, halisungsung do goranni ai hubogei. 10:13 Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut “puting beliung”.
10:14 Anjaha ompat do bohi ni ganup ai: bohi na parlobei bohi ni herub, na paduahon bohi ni jolma, na patoluhon bohi ni singa anjaha na paompatkon bohi ni manuk-manuk nanggordaha. (bd. 1:10.) 10:14 Masing-masing mempunyai empat muka: muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa dan yang keempat ialah muka rajawali.
10:15 Anjaha naik ma herubim ai, ai ma pargoluh na dob huidah ilambung ni bah Kebar. (bd. 1.) 10:15 Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar.
10:16 Anggo mardalan herubim ai, mardalan ma galapang ai ilambung ni sidea; anjaha anggo ipaherbang herubim ai habongni laho naik hun tanoh, seng mosor galapang ai hun lambung ni sidea. 10:16 Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka; kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka.
10:17 Anggo maronti sidea, maronti ma ai, anggo naik sidea, naik ma ai rap pakon sidea; ai ibagas galapang ai do tonduy ni pargoluh ai. 10:17 Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti, kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka; sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu.
10:18 Dob ai luar ma hamuliaon ni Jahowa hun onjolan ni labah ni rumah panumbahan ai, anjaha sogop ma huatas ni herubim ai. 10:18 Lalu kemuliaan TUHAN pergi dari ambang pintu Bait Suci dan hinggap di atas kerub-kerub.
10:19 Ipaherbang herubim ai ma habongni, anjaha naik ma sidea hun tanoh on huidah bani pardarat ni sidea ai; rap pakon sidea do galapang ai; anjaha maronti ma sidea bani horbangan parhapoltakan ni rumah ni Jahowa, anjaha hamuliaon ni Naibata ni Israel do ibabou ni sidea. (ay. 1.) 10:19 Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat, mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah TUHAN yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka.
10:20 Ai ma pargoluh na huidah itoruh ni Naibata ni Israel, itopi ni bah Kebar; anjaha hutanda ma herubim do sidea hape. 10:20 Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti, bahwa mereka adalah kerub-kerub.
10:21 Ompat bei do bohini anjaha ompat bei do habongni, anjaha itoruh ni habong ni sidea adong do tangan songon tangan ni jolma. 10:21 Masing-masing mempunyai empat muka dan bagi masing-masing ada empat sayap dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia.
10:22 Ia rupa ni bohi ni sidea, usih do bani rupa ni bohi na huidah itopi ni bah Kebar; ganup do sidea laho pintor hu lobei. 10:22 Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya.
<< Yehezkiel 9 Yehezkiel 11 >>