Yehezkiel 7

7:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hu bangku mangkatahon: 7:1 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:
7:2 Ho ale anak ni jolma, sonon do hata ni Tuhan Jahowa pasal tanoh ni Israel: Na roh ma ujungni, ujung ni suhi-suhi na ompat ni tanoh in. 7:2 “Engkau, anak manusia, katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada tanah Israel: Berakhir! Berakhirlah keempat penjuru tanah itu.
7:3 Sonari ma roh ajal ai bam, pasogoponku ma ringisku bam, anjaha uhumonku ho romban hubani parlahoumu; anjaha pinsangonku ho halani haganup hasamboronmu. 7:3 Kini kesudahanmu tiba dan Aku akan mencurahkan murka-Ku atasmu dan Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan Aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji.
7:4 Seng maidop matangku mangidah ho, seng holong ateihu, tapi uhumonku do ho romban hubani parlahoumu, anjaha manginsonoh itongah-tongahmu hasamboronmu, jadi tandaonmu ma, Ahu do Jahowa. 7:4 Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi Aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.
7:5 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Mardapot-dapot do roh hasedaon. 7:5 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, bencana demi bencana akan datang!
7:6 Na roh ma ujungni, ujungni domma roh; domma puho na mandorab ho. Tonggor ma, roh ma! 7:6 Kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau, lihat datangnya!
7:7 Roh ma hasedaonmu ale pangisi ni tanoh in; domma roh panorangni, domma dohor ari ai, ari hageoron, sedo ari olob-olob, iatas dolog-dolog. (Jes. 16:10; Joel 1:15.) 7:7 Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri! Waktunya datang, saatnya tiba! Hari huru-hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung.
7:8 On pe barah ma duruskononku ringisku bam, anjaha padasonku gilangku bam, anjaha uhumonku ho romban hubani parlahoumu, anjaha mangonai bam bahenonku haganup hasamboronmu. 7:8 Sekarang dengan segera Aku akan mencurahkan amarah-Ku atasmu dan melampiaskan murka-Ku kepadamu, Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji.
7:9 Seng maidop matangku mangidah ho, seng holong ateihu, tapi uhumonku do ho romban hubani parlahoumu, anjaha manginsonoh itongah-tongahmu hasamboronmu. Jadi tandaonnima ma, Ahu do Jahowa sipanlonsing. 7:9 Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan; selaras dengan tingkah lakumu akan Kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui, bahwa Aku, TUHANlah, yang memusnahkan.
7:10 Tonggor ma, ari ai! Tonggor ma, roh ma! Martunas do hagedukon, marbunga pangenjengon. (Jes. 10:5.) 7:10 Lihat, harinya sungguh datang: malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk.
7:11 Timbul do siunsagahkon gogoh bahen lonsing-lonsing bani hajahaton: Seng dong be na tading humbani sidea, sonai humbani habayakon ni sidea, atap humbani hadoharonni, salpu do haganup hasangapon ni sidea. (Jer. 16:5.) 7:11 Kekerasan bersimaharajalela, yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya; kemolekannya pun akan terhapus.
7:12 Domma roh panorangni, dohor ma ari ai. Ulang ma marmalas ni uhur sipamboli anjaha jundoh sipanjua, ai gajag ni ringis do na mangonai bani haganup hadoharonni. 7:12 Waktunya datang, harinya mendekat! Biarlah si pembeli jangan bergembira dan biarlah si penjual jangan berdukacita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka.
7:13 Seng ulakan ni sipanjual be marjualan, age pe manggoluh ope sidea; ai seng tarolati be ringis dompak hadoharon ni sidea ai, anjaha seng dong be na boi manjolomi goluhni halani hajahaton ni sidea. (3 Mus. 27:24.) 7:13 Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya.
7:14 Isompul pe tarompet, anjaha domma sirsir haganup ibahen, tapi seng dong na borani bingkat hu parporangan, ai domma sogop ringisku dompak haganup hadoharon ni sidea. 7:14 Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu! Tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murka-Ku tertimpa atas segala kegemparan mereka.
7:15 I darat, podang do na manraseihon, i huta, sampar pakon lohei, halak na i juma matei do ibahen podang, halak na ibagas huta bois do bahenon ni sampar pakon lohei. 7:15 Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barangsiapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barangsiapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar.
7:16 Anjaha anggo adong na maluah, bani dolog-dolog ma sidea ai, haganup duhur-duhur songon kuhui i habungan, halani hajahaton ni sidea bei. 7:16 Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah, semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya sendiri.
7:17 Haganup do tangan galek, anjaha haganup towod hitir-hitir. (2 Sam. 4:1; Jes. 13:7.) 7:17 Semua tangan terkulai dan semua orang terkencing ketakutan.
7:18 Marhiou guni do sidea, anjaha hagobiron manrongkob sidea; habadoron do bani bohi ni sidea, anjaha hona palpal ganup ulu ni sidea. (Jes. 15:2; Jer. 48:37.) 7:18 Mereka akan mengenakan kain kabung, kekejutan akan meliputi mereka, semuanya akan kehilangan muka dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan.
7:19 Ipansampakkon sidea do pirakni hu alaman, anjaha omas ni sidea ihira songon tompoh-tompoh; ai seng boi pirak ampa omas ni sidea paluahkon sidea bani ari ringis ni Jahowa; seng tarpasombuh sidea loheini atap targoki sidea boltokni marhitei ai. Ai do na mambahen jomba sidea ibagas hajahaton ni sidea. (Pod. 11:4; Sep. 1:18; 1 Tim. 6:9, 10.) 7:19 Perak mereka akan dicampakkan ke luar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan TUHAN. Mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan.
7:20 Ugas-ugas ni sidea na jenges ai do mambahen gijang uhur ni sidea, ipauli sidea do hunjai gana-gana ni sidea sihagigihononkon ai; halani ai do ase gabe tompoh-tompoh ai bani sidea hubahen. 7:20 Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikkan; oleh sebab itu Aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka.
7:21 Ondoskononku do ai bani halak na legan gabe sirampason ampa bani halak parjahat na i tanoh on gabe sitabanon; butakon ni sidea ma ai. 7:21 Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya.
7:22 Padaohonku do bohingku humbani sidea, ai ibutaki sidea do iananku na pansing in; jadi masukan ni panamun ma hu bagas anjaha pabutakon ni sidea ma ai, 7:22 Aku akan memalingkan wajah-Ku dari pada mereka dan perampok-perampok akan menajiskan rumah-Ku yang berharga; mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya,
7:23 hitir anjaha sursar ma bahenon ni sidea ai. Ai gok panduruson daroh do tanoh ai anjaha gok odoh-odoh do huta ai. 7:23 serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan.
7:24 Jadi parohonku ma bangsa sijahatan humbani bangsa-bangsa, laho mambuati rumah ni sidea, parontihononku ma pangenjengon ni sidea ai, anjaha gabe butak ma ianan ni sidea na mapansing ai. 7:24 Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya; Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka, yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan.
7:25 Habiaran do na roh, mangindahi haluahon do sidea, hape seng jumpahsi. 7:25 Ketakutan datang, dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada.
7:26 Mardapot-dapot do roh hamagouan, mardapot-dapot do roh barita na masambor. Manungkun panjahaion do sidea humbani nabi, tapi seng dong be pangajarion bani malim ampa podah bani pangintuai-pangintuai. (Mal. 2:7.) 7:26 Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua.
7:27 Marhoru do raja, mandolei kopala-kopala, anjaha margonggong do tangan ni halak na i nagori in halani biarni. Domu hubani parlahouni do hubahen hubani sidea, anjaha huuhumi sidea domu hubani na patut jaloonni; jadi botohon ni sidea ma, Ahu do Jahowa. 7:27 Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya dan Aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
<< Yehezkiel 6 Yehezkiel 8 >>