Yehezkiel 6

6:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hu bangku: 6:1 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:
6:2 Ale anak ni jolma, dompakkon ma bohimu hu dolog-dolog ni Israel anjaha manjahai ma ho dompaksi, (bd. 36:1; Mik. 6:1.) 6:2 “Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka!
6:3 hatahon ma: Ale dolog-dolog ni Israel, tangihon ma hata ni Tuhan Jahowa. Sonon do hata ni Tuhan Jahowa dompak sagala dolog ampa buntu-buntu, dompak lombang bagas ampa habungan: Tonggor ma, parohonku ma bannima podang, gabe parsedaonku ma panumbahannima bani ianan na gijang. 6:3 Katakanlah: Hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan ALLAH! Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah: Sungguh, Aku akan mendatangkan perang atasmu dan Aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu.
6:4 Maningon parsedaon do anjap-anjapnima anjaha parropukonku anjap-anjap pardahupaannima; anjaha rasei bahenonku halak na binunuh humbannima ilobei ni gana-gananima. (3 Mus. 26:30; Jes. 17:8.) 6:4 Mezbah-mezbahmu akan menjadi sunyi sepi dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak; dan Aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu.
6:5 Sampakkononku do bangkei ni halak Israel ilobei ni gana-gana ni sidea, anjaha eraponku do holi-holinima liot anjap-anjapnima. 6:5 Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mezbah-mezbahmu.
6:6 Bani haganup iananima persedaon do sagala huta anjaha parreongon panumbahannima bani ianan na gijang, ase seda anjaha marumbak anjap-anjapnima, maropuk anjaha mangkabolah gana-gananima, hona rumbakkon anjap-anjap pardahupaannima, anjaha bois na pinaulinima. 6:6 Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mezbah-mezbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi, berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan.
6:7 Radag ma halak na tarbunuh itongah-tongahnima, gabe botohonnima ma, Ahu do Jahowa. 6:7 Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berebahan di tengah-tengahmu dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.
6:8 Tapi paturutonku do deba manggoluh humbannima, na maluah humbanipodang itongah-tongah ni bangsa-bangsa, bani na huerap ai hanima i nagori-nagori ai. (Jes. 6:13.) 6:8 Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan Kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bilamana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu.
6:9 Sidea na maluah ai, ingaton ni sidea ma Ahu itongah-tongah ni bangsa-bangsa, pambuangan bani sidea, dob huropuki uhur parbangkison ni sidea ai, na manlembang humbangku, sonai mata parbangkison ni sidea ai, na mangkawah bani gana-gana ni sidea; gabe magigi ma sidea mangidah diri ni sidea sandiri, halani hajahaton na hinorjahon ni sidea, halani habutakon ni sidea ai. (4 Mus. 15:29; 5 Mus. 30:2.) 6:9 Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, ke mana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepada-Ku, tatkala Aku mengembalikan hati mereka yang berzinah itu, yang sudah menjauh dari pada-Ku dan mengalihkan mata mereka, yang selalu berzinah dengan mengikuti berhala-berhala mereka; maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji.
6:10 Anjaha botohon ni sidea ma, Ahu do Jahowa, seng hape na so marhala hulumbahon hamagouan sibahenonkai bani sidea. 6:10 Dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN dan bukan cakap angin, kalau Aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka.”
6:11 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Martopap ma ho, injak-injakkon ma naheimu, anjaha hatahon ma: Magou ma! halani haganup hasamboron na hinorjahon ni halak Israel ai maningon rasei do sidea bahenon ni podang, lohei pakon sampar. 6:11 Beginilah firman Tuhan ALLAH: “Bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah: Awas! Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar.
6:12 Ise na daoh matei do bahenon ni sampar, anjaha ise na dohor matei do bahenon ni podang, anjaha ise na tading anjaha na bansah matei gayuran do. Sonai ma padalanonku ringisku bani sidea. 6:12 Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah Aku akan melampiaskan amarah-Ku kepada mereka.
6:13 Jadi tandaonnima ma, Ahu do Jahowa, anggo radag ma na rasei humbani sidea itongah-tongah ni gana-gana ni sidea, inggot bani anjap-anjap ni sidea, iatas ni ganup buntu-buntu, bani pakpak ni sagala dolog, itoruh ni ganup hayu na maratah, itoruh ni ganup jajabi na matabun, bani ganup panutungan dahupa ilobei ni gana-gana ni sidea. (1 Raj. 14:23.) 6:13 Dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berebahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka keliling mezbah-mezbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka.
6:14 Anjaha pagostongonku do tanganku dompak sidea laho mambahen tanoh ai halong anjaha tarulang, bani haganup ianan ni sidea, hun halimisan nari das hu Ribla. Jadi botohon ni sidea ma, Ahu do Jahowa. (ay. 7.) 6:14 Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan mereka dan tanahnya, di mana saja mereka diam, akan Kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi mulai dari padang gurun sampai ke Ribla dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.”
<< Yehezkiel 5 Yehezkiel 7 >>