Yehezkiel 5

5:1 Ia ho ale anak ni jolma, buat ma bam sada podang na marot, pakei ma ai songon pisou parjambak, anjaha padalan ma ai bani ulumu pakon jambakmu; dob ai buat ma bam dasing, anjaha bagi ma jambulan ai. 5:1 Dan engkau, anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas; cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu; lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu.
5:2 Sapartolu ma ai bani apuy itongah-tongah ni huta ai, anggo gok ma ari pangkubuon ai; anjaha na sapartolu nari buat ma ai anjaha tampuli ma inggot huta ai; dob ai na sapartolu nari purpurhon ma bani logou, anjaha Ahu manintak podang hun pudi ni sidea. 5:2 Sepertiga harus kaubakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya; sepertiga harus kauambil dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya; dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, dan Aku akan menghunus pedang dari belakang mereka.
5:3 Anjaha buat ma otik hunjai, sangkuthon ma ai bani sisi ni bajumu. (4 Mus. 15:38.) 5:3 Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam punca kainmu.
5:4 Anjaha hunjon buat ma use otik, anjaha gijigkon ma ai hubagas apuy, anjaha tutung ma ai; hunjai ma roh apuy bani haganup halak Israel. 5:4 Dan sekali lagi engkau harus mengambil dari padanya, buangkan ke dalam api dan hanguskan dia di sana; dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Dan berkatalah kepada mereka:
5:5 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: On ma huta Jerusalem, hupajongjong do in itongah-tongah ni bangsa-bangsa, anjaha nagori-nagori manginggotisi. (Tangis 1:1.) 5:5 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Inilah Yerusalem! Di tengah-tengah bangsa-bangsa Kutempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka.
5:6 Hape ilawan sidea do titahku, jahatan humbani sipajuh begu-begu, sonai homa aturanku lobih humbani nagori na manlioti sidea, ai mapas do sidea bani sagala aturanku anjaha seng iparlahouhon sidea titahku. 5:6 Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturan-Ku lebih jahat dari pada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapan-Ku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya; karena mereka menolak peraturan-peraturan-Ku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan-Ku.
5:7 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani jahatan hanima marparlahou marimbang sipajuh begu-begu na manlioti hanima anjaha seng ihorjahon hanima titahku, anjaha seng idalankon hanima aturanku, anjaha songon paraturan ni parbegu na manlioti hanima pe lang idalankon hanima, 5:7 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau lebih jahat dari pada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan-Ku dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu,
5:8 halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, Ahu pe imbangmu do; dabuhonku do uhum itongah-tongahmu, ilobei ni bangsa-bangsa. 5:8 sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku, ya Aku sendiri akan menjadi lawanmu dan Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.
5:9 Bahenonku ma hu bam na so ongga hubahen ope, anjaha na so bahenonku be halani sagala hasamboron na hinorjahonmu. 5:9 Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan Kuperbuat terhadapmu yang belum pernah Kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan Kuperbuat.
5:10 Halani ai panganon ni bapa ma anakni itongah-tongahmu, anjaha anak mangankon bapani; padalanonku ma uhum bam, anjaha na teba ai hum bam, eraponku do ai bani ganup deisa. (5 Mus. 28:53-55; Jer. 49:36; Tangis 4:10.) 5:10 Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya dan Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi dari padamu akan Kuhamburkan ke semua penjuru angin.
5:11 Halani ai, songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa: Halani ibutaki ho iananku na mapansing in marhitei haganup sihagigihononkon ampa hasamboron na hinorjahonmin, Ahu pe jambakonku ma ho; seng ma idop be matangku mangkawah bam anjaha lang be marulak-ulakan uhurhu. (bd. 7:4; 8:6-18.) 5:11 Sebab itu, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, sesungguhnya, oleh karena engkau menajiskan tempat kudus-Ku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, Aku sendiri akan meruntuhkan engkau; Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan.
5:12 Sapartolu humbam matei do buaton ni sampar anjaha matei gayuran itongah-tongahmu; sapartolu radag ibahen podang inggot bam, anjaha na sapartolu nari eraponku do bani ganup deisa, anjaha podang do husintak hun pudi ni sidea. (ay. 2.) 5:12 Sepertiga dari padamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu; sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu; dan sepertiga lagi akan Kuhamburkan ke semua mata angin dan Aku akan menghunus pedang dari belakang mereka.
5:13 Jadi das ma gilangku, mangonai ma ringisku bani sidea, gabe sombuh huahap; jadi botohon ni sidea ma, paboa Ahu do Jahowa na marsahap ibagas gilangku, bani na hupasogop ringisku bani sidea. (bd. 16:42.) 5:13 Aku akan melampiaskan murka-Ku kepada mereka, sehingga hati-Ku yang panas tenang kembali dan Aku merasa puas; dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN yang mengatakannya di dalam cemburu-Ku, tatkala Aku melampiaskan amarah-Ku kepada mereka.
5:14 Anjaha bahenonku do ho tarulang, anjaha gabe siapason itongah-tongah ni bangsa-bangsa na manlioti ho, ampa ilobei ni halak na montas hun bam. (bd. 16:42.) 5:14 Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu di hadapan semua orang yang lintas dari padamu.
5:15 Tongon, gabe siapason ampa sipahirion, gabe lumba-lumba ampa songgot-songgot do ho bani bangsa-bangsa na manlioti ho, bani na hudabuh uhum bam ibagas gila pakon ringis ampa pinsang-pinsang na parah (Ahu, Jahowa do na manluarhon ai), (Jer. 24:9.) 5:15 Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu, tatkala Aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan dan di dalam penghajaran-penghajaran kemarahan — Aku, TUHAN, yang mengatakannya —
5:16 bani na husiorhon bam panah ni lohei maningting, na laho mansedahon; Ahu do na maniorhon ai laho mansedahon hanima, bani na hutambahi lohei na parah bannima anjaha huparseda parbohalannima. (bd. 4:16; 5 Mus. 32:23.) 5:16 tatkala Aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan Aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu, tatkala Aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu.
5:17 Tongoshononku do bannima lohei ampa binatang-binatang, na manoroh humbannima dakdanaknima; sampar ampa daroh niduruskon do masa bannima; parohonku do podang bannima, Ahu do Jahowa na mangkatahon ai. (bd. 14:21; 3 Mus. 26:22.) 5:17 Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu, yang akan memunahkan anak-anakmu; sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu dan Aku akan mendatangkan pedang atasmu, Aku, TUHAN, yang mengatakannya.”
<< Yehezkiel 4 Yehezkiel 6 >>