Yehezkiel 46

46:1 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ia horbangan parhapoltakan ni alaman parbagas ai maningon itutup do ibagas sionom ari parhorjaonkon; tapi bani ari sabat ampa bani bona ni bulan maningon ibuka do. 46:1 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama enam hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka; pada hari bulan baru juga supaya dibuka.
46:2 Masuk ma raja ai hun darat humbani surambih ni horbangan ai, anjaha jongjong ma ia ilambung ni tiang ni horbangan ai. Dob ai roh ma malim manggalangkon galangan situtungon ampa galangan pardameian, tapi anggo raja ai manrogop ma bani molmolan ni horbangan ai. Dob ai luar ma ia, tapi horbangan ai seng bulih ai tutupon ronsi bodari. (bd. 44:3.) 46:2 Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari.
46:3 Ia bangsa na i tanoh in maningon manrogop do homa bani dalan masuk humbani horbangan ai ilobei ni Jahowa sanggah ari Sabat ampa bani poltak ni bulan. 46:3 Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan TUHAN di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru.
46:4 Ia galangan situtungon, sigalangkonon ni raja ai bani Jahowa bani ari sabat, ai ma onom anak ni biri-biri na so martikas ampa sada biri-biri tunggal na so martikas, (4 Mus. 28:9.) 46:4 Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada TUHAN pada hari Sabat ialah enam ekor domba yang tidak bercela dan seekor domba jantan yang tidak bercela.
46:5 anjaha galangan sipanganon pangkasomani ni biri-biri tunggal ai sada epa do, anjaha galangan sipanganon pangkasomani ni anak ni biri-biri ai haganup, ai ma sadiha na boi tarberesi, ambah ni ai sada hin minak hasoman ni ganup epa. 46:5 Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan satu efa tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu efa.
46:6 Bani poltak ni bulan maningon galangkononni do sada anak ni lombu na so martikas, onom anak ni biri-biri ampa sada biri-biri tunggal na so martikas. (4 Mus. 28:11.) 46:6 Pada bulan baru harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta enam ekor domba dan seekor domba jantan yang tiada bercela.
46:7 Anjaha pasirsironni do galangan sipanganon pangkasomani ni anak ni lombu ai, sada epa; pangkasomani ni biri-biri tunggal ai sada epa do homa, anjaha pangkasomani ni anak ni biri-biri ai haganup, ai ma sadiha na boi tarberesi, ambah ni ai sada hin minak hasoman ni ganup epa. (bd. 45:24.) 46:7 Sebagai korban sajian ia harus mengolah satu efa tepung dengan seekor lembu dan satu efa tepung dengan seekor domba jantan, tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu efa.
46:8 Anggo masuk raja ai, humbani surambih ni horbangan ai ma ia masuk, anjaha kaluar pe humbani dalan na sada ai ma. 46:8 Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga.
46:9 Anggo roh bangsa parnagori ai hulobei ni Jahowa bani ari pesta na dob tinontuhon, ise na masuk hun horbangan parutara laho marsombah, hun horbangan pardangsina ma ia luar; anjaha ise na masuk hun horbangan pardangsina hun horbangan parutara ma ia luar; ulang ma adong na mulak hun horbangan hamasukanni ai, tapi ganup ma kaluar torus dompak lobei. 46:9 Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan TUHAN, dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya.
46:10 Sanggah na masuk ai sidea, masuk ma homa raja ai; anjaha anggo kaluar sidea, ia pe kaluar ma. 46:10 Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka.
46:11 Bani pesta-pesta ampa bani ari raya, galangan sipanganon pangkasomani ni anak ni lombu ai, ai ma sada epa; pangkasomani ni biri-biri tunggal ai, sada epa homa; tapi pangkasomani ni anak biri-biri ai haganup, ai ma sadiha na tarberesi, ambah ni ai sada hin minak hasoman ni sada epa. (ay. 7.) 46:11 Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu satu efa tepung diolah dengan seekor lembu jantan dan satu efa tepung diolah dengan seekor domba jantan, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu efa.
46:12 Anggo sihol boanon ni raja ai galangan banggal ni uhur bani Jahowa, ai ma galangan situtungon atap galangan pardameian, humbani banggal ni uhurni, maningon bukaon ma horbangan parhapoltakan ai bani; igalangkon ma galangan situtungonni ai atap galangan pardameianni ai, songon na binahenni bani ari sabat. Dob ai luar ma ia, anjaha dob luar ia, tutupon ma horbangan ai. 46:12 Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi TUHAN, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup.
46:13 Maningon pasirsironni do sada anak ni biri-biri, na marumur satahun anjaha na so martikas, bahen galangan situtungon ari-ari bani Jahowa; siap sogod do ai pasirsironni. (4 Mus. 28:3.) 46:13 Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur satu tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi TUHAN; setiap pagi ia harus melakukan itu.
46:14 Anjaha maningon pasirsironni do galangan sipanganon pangkasomani ni ai ganup sogod, ai ma saparonom epa anjaha minak sapartolu hin pangarbahi ni nitak bahen galangan sipanganon bani Jahowa; ai ma aturan na totap sadokah ni dokahni bani galangan siganup ari ai. 46:14 Di samping itu setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian seperenam efa tepung dengan minyak sepertiga hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu; itulah korban sajian bagi TUHAN, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya.
46:15 Sonai ma pasirsiron anak ni biri-biri ai, galangan sipanganon ai ampa minak ai siap sogod bahen galangan situtungon marturut-turut. 46:15 Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap.
46:16 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Anggo sihol marsibere-bere raja ai humbani parbagiananni hubani anakni, gabe anakni ai ma simada ai, gabe tean-teananni ma ai. 46:16 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka.
46:17 Tapi anggo marsibere-bere ia humbani parbagiananni hubani juak-juakni, gabe ia ma simada ai ronsi tahun haluahon hansa; dob ai paulakon do ai bani raja ai; pitah anakni do na boi totap marbagian bani tean-teanan. (3 Mus. 25:10; 4 Mus. 36:4.) 46:17 Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan, lalu harus kembali kepada raja itu; hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya.
46:18 Seng bulih buaton ni raja humbani parbagianan ni rayat marhitei na mangusir sidea humbani parbagiananni; humbani bagianni ma ibere hubani anakni, ase ulang adong humbani bangsangku na hona usir humbani parbagiananni. (bd. 45:8, 9; 1 Raj. 21:3, 7.) 46:18 Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya; hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya supaya jangan seorang pun dari umat-Ku didesak dari miliknya.”
46:19 Dob ai ibobai ma ahu humbani dalan hamasukan ai, ai ma na bani lambung ni horbangan ai, dompak kamar-kamar ni malim na mapansing ai, ai ma na hampit utara ai; anjaha tonggor ma, adong do sada ianan ijai tang hampit ujung parhasundutan. 46:19 Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus, dan sungguh, di sana di bahagian barat sekali ada suatu tempat.
46:20 Jadi nini ma dompak ahu: On ma ianan bani malim manlompah galangan parsalahan ampa galangan pardousaon, anjaha ianan ni sidea pamasak galangan sipanganon, ase ulang iboan sidea ai hu alaman pardarat ai, gabe marhitei ai mandipar na mapansing bani halak na mabuei ai. 46:20 Ia berkata kepadaku: “Di sinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian, dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat TUHAN.”
46:21 Dob ai iboan ma ahu hu alaman pardarat ai, anjaha ibobai ma ahu hubani haompatsi suhi-suhi ni alaman ai; anjaha tonggor ma, bani ganup suhi-suhi ni alaman ai adong do sada alaman; 46:21 Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke keempat sudut pelataran itu, sungguh, di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran.
46:22 etek do alaman na bani na ompat suhi-suhi ni alaman ai, ompat puluh asta ganjangni, anjaha tolu puluh asta bolagni; haompatsi ai dos do sibaranni. 46:22 Pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil, empat puluh hasta panjangnya dan tiga puluh hasta lebarnya, keempatnya sama ukurannya.
46:23 Adong do tembok na etek-etek bani na ompat alaman ai inggot, anjaha itoruh ni tembok ai inggot ipauli do tataring. 46:23 Mengelilingi keempat pelataran kecil itu ada tembok batu dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak.
46:24 Jadi nini ma hubangku: On ma dapur ianan ni siparugas i rumah panumbahan manlompah galangan sisayaton ni halak simbuei. 46:24 Ia berkata kepadaku: “Inilah dapur tempat memasak, di mana petugas-petugas Bait Suci memasak korban sembelihan umat TUHAN.”
<< Yehezkiel 45 Yehezkiel 47 >>