Yehezkiel 42

42:1 Dob ai ibobai ma ahu hudarat, hu alaman parbagas ai, mardalan dompak utara, lanjar iarahkon ma ahu hu kamar-kamar tontang ni alaman ni rumah na mapansing ai, tontang ni rumah na mapansing hampit utara. 42:1 Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat.
42:2 Ganjang ni rumah na hampit utara ai, saratus asta, anjaha bolagni lima puluh asta. (bd. 41:13.) 42:2 Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah seratus hasta dan lebarnya lima puluh hasta.
42:3 I holang-kolang ni alaman sidua puluh asta ai bolagni ampa pardarat na ibatui ai, adong do surambih palopah-lopah tolu tingkat. (bd. 40:17; 41:10.) 42:3 Berhadapan dengan yang dua puluh hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar ada serambi yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat tiga.
42:4 Ilobei ni kamar-kamar ai adong do sada gang (dalan) sapuluh asta bolagni anjaha saratus asta ganjangni, dompak utara do labahni ai. 42:4 Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya sepuluh hasta dan panjangnya seratus hasta dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara.
42:5 Sompitan do kamar pardatas humbani kamar partongah-tongah ampa partoruh halani surambihni ai. 42:5 Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah dan tingkat menengah dari bangunan itu oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu.
42:6 Ai tolu tingkat do kamar-kamar ai; seng dong tiangni ai songon tiang-tiang na i alaman pardarat ai; halani ai tar hu pudi do ibahen ai marimbang kamar partongah-tongah ampa partoruh. 42:6 Sebab bilik-bilik itu bertingkat tiga dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah.
42:7 Anjaha adong do sada tembok i darat patontang ampa kamar-kamar ai, hampit alaman pardarat, lima puluh asta ganjangni. 42:7 Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar dan terdapat di hadapan bilik-bilik; panjangnya lima puluh hasta.
42:8 Ia ganjang ni ganup kamar ai, na mandompakkon alaman pardarat ai, lima puluh asta do, tapi na patontang ampa rumah na mapansing ai, saratus asta do. 42:8 Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah lima puluh hasta, tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan Bait Suci panjangnya seratus hasta.
42:9 Itoruh ni kamar-kamar ai adong do sada dalan masuk hun lopah parhapoltakan, anggo masuk halak hujai hun alaman pardarat ai, 42:9 Di bagian bawah bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur, kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya,
42:10 ai ma bani bona ni tembok na i darat ai. Hampit dangsina pe, tontang ni alaman tontang ni rumah na mapansing ai, tontang ni rumah na mapansing ai, adong do kamar-kamar, 42:10 dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik
42:11 anjaha adong do sada gang (dalan) ilobei ni ai, dos do ai ampa kamar-kamar parutara, dos ganjangni ampa bolagni, dos dalan kaluarni, popouni ampa labah-labahni. 42:11 dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara, panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya. Seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara
42:12 Ia labah ni kamar-kamar pardangsina ai, dompak dangsina do; itoruh ni kamar-kamar ai adong do sada dalan masuk hun lopah parhapoltakan, laho masuk hu gang (dalan) ai, na ilobei ni kamar-kamar ai. 42:12 begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik.
42:13 Dob ai nini ma dompak ahu: Ia kamar parutara ampa kamar pardangsina ai, na patontang pakon alaman ai, kamar-kamar na mapansing do ai: ijai ma panganon ni malim na bulih mandohori Jahowa, galangan tang na mapansing ai; ijai ma patibalon ni sidea galangan tang na mapansing ai; Galangan sipanganon, galangan pardousaon ampa galangan parsalahan, ai na mapansing do ianan ai. (3 Mus. 21:22.) 42:13 Lalu ia berkata kepadaku: “Bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam, yang mendekat kepada TUHAN, memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus.
42:14 Anggo domma imasuki malim-malim ai ianan na mapansing ai, seng bulih be sidea luar hunjai hu alaman pardarat ai, anggo lape palobei itanggali sidea ijai pakeian marugas ni sidea ai, ai pansing do ai; maningon pakeian na legan do pakeion ni sidea, ase boi hundohor bani halak na mabuei ai. 42:14 Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar, sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat TUHAN.”
42:15 Jadi dob siap isibar parbagasan ni rumah panumbahan ai, ibobai ma ahu hu darat hun horbangan parhapoltakan ai, anjaha isibar ma pardarat ni rumah panumbahan ai inggot. 42:15 Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan Bait Suci itu.
42:16 Isibar ma lopah parhapoltakan ai marhitei tungkot sibar-sibar ai, lima ratus asta mangihutkon tungkot sibar-sibar ai. 42:16 Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur: lima ratus hasta menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar
42:17 Dob ai marhusor ma ia, isibar ma lopah parutara ai, lima ratus asta mangihutkon tungkot sibar-sibar ai. 42:17 dan mengukur sisi utara: lima ratus hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi
42:18 Dob ai marhusor ma ia, isibar ma lopah pardangsina ai, lima ratus asta mangihutkon tungkot sibar-sibar ai. 42:18 ke sisi selatan dan mengukurnya: lima ratus hasta menurut tongkat pengukur.
42:19 Dob ai marhusor ma ia use dompak hasundutan, anjaha isibar ma, lima ratus asta mangihutkon tungkot sibar-sibar ai. 42:19 Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya: lima ratus hasta menurut tongkat pengukur.
42:20 Isibari do ai mangihutkon lopah na ompat ai. Adong do tembok inggot ni ai, lima ratus asta ganjangni anjaha lima ratus asta bolagni, ai ma na manirang ianan na mapansing ai humbani na so pansing ai. 42:20 Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok: panjangnya lima ratus hasta dan lebarnya lima ratus hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus.
<< Yehezkiel 41 Yehezkiel 43 >>