Yehezkiel 40

40:1 Padua-puluh-lima-tahunkon dob tarbuang hanami, bani bona ni tahun ai, bani ari sapuluh, ai ma pasapuluh-ompat-tahunkon dob tartaban huta ai, bani ari ai ma sogop bangku tangan ni Jahowa, (bd. 33:21; 2 Mus. 32:2, 3.) 40:1 Dalam tahun kedua puluh lima sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal sepuluh bulan itu, dalam tahun keempat belas sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan TUHAN meliputi aku dan dibawa-Nya aku
40:2 anjaha iboan ma ahu ibagas pangungkabon na humbani Naibata hu tanoh Israel, lanjar ipatuad ma ahu iatas sada dolog na gijang tumang; adong do ijai na songon rumang ni huta patontang pakon ahu. (bd. 8:3.) 40:2 dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota.
40:3 Sanggah na iboan ahu hujai, tonggor ma, adong ma sada dalahi na marrupa songon tombaga; adong do tali ampa tungkot sibar-sibar ibagas tanganni, bani horbangan ai do ia ipajongjong. (bd. 1:4, 7; 47:3; Dan. 10:6; Sak. 2:5; Pangk. 11:1; 21:15.) 40:3 Ke sanalah aku dibawa-Nya. Dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur; dan ia berdiri di pintu gerbang.
40:4 Anjaha nini dalahi ai ma hubangku: Ale anak ni jolma, tonggor ma marhitei matamu, anjaha bogei marhitei pinggolmu, anjaha paruhurhon ma haganup sipatidakonku on bam, ai tarboan pe ho hujon laho patuduhkon on do bam, baritahon ma na niidahmu haganup bani ginompar ni Israel. (bd. 44:5.) 40:4 Orang itu berbicara kepadaku: “Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu; sebab untuk itulah engkau dibawa ke mari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kaulihat kepada kaum Israel.”
40:5 Tonggor ma, adong do sada tembok idarat ni rumah panumbahan ai inggot; ia tungkot sibar-sibar, na ibagas tangan ni dalahi ai, onom asta do ganjangni, ganup asta ai saparapon do ganjangan humbani asta na somal, jadi isibar ma hapal ni tembok ai; ansa tungkot sibar-sibar ai hapalni ampa gijangni. 40:5 Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur, yang panjangnya enam hasta. — Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa –. Ia mengukur tembok itu, tebalnya satu tongkat dan tingginya satu tongkat.
40:6 Dob ai laho ma ia hu horbangan na hampit hapoltakan, itangkogi ma tangga-tanggani ai, anjaha isibar ma molmolan ni horbangan ai, ai ma sada tungkot sibar-sibar bolagni. 40:6 Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya, ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu: satu tongkat lebarnya.
40:7 Anjaha ganup kamar sada tungkot sibar-sibar do bolagni pakon ganjangni, anjaha tiangni ai lima asta do; ia molmolan ni horbangan ai bani surambih ni horbangan ai, hampit bagas sada tungkot sibar-sibar do. 40:7 Kemudian ia mengukur kamar jaga: panjangnya satu tongkat dan lebarnya satu tongkat, dan jarak antara dua kamar jaga adalah lima hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah satu tongkat.
40:8 Dob ai isibar ma surambih ni horbangan ai, ualuh asta, 40:8 Kemudian ia mengukur balai gerbang itu: delapan hasta
40:9 anjaha tiangni ai, dua asta; hampit bagas do surambih ni horbangan ai. 40:9 dan tiang temboknya dua hasta dan balai itu ada di sebelah dalam.
40:10 Ia kamar ni horbangan na hampit hapoltakan ai tolu bei do palopah-lopah; haganup ai dos do sibaranni, anjaha tiangni na palopah-lopah ai dos do homa sibaranni. 40:10 Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu ada tiga kamar pada tiap sisi; ketiga-tiganya sama ukurannya dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya.
40:11 Dob ai isibar ma bolag ni horbangan ai, sapuluh asta, anjaha ganjangni sapuluh tolu asta. 40:11 Lalu ia mengukur lobang pintu gerbang itu: lebarnya sebelah dalam adalah sepuluh hasta, dan lebarnya sebelah luar tiga belas hasta.
40:12 Adong do hondor-hondor ilobei ni kamar-kamar ai, ganup sada asta, na dua lopah ai; kamar-kamar ai onom asta bei do, na dua lopah ai. 40:12 Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan, yang berukuran satu hasta dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah enam hasta pada kedua belah pihak.
40:13 Dob ai isibar ma use horbangan ai humbani pudi ni kamar na sada das hupudi ni kamar na sada nari, dua puluh lima asta do bolagni, patontang do labahni. 40:13 Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu: lebarnya dua puluh lima hasta.
40:14 Isibar ma homa surambih ai, dua puluh asta; das bani tiang-tiang ni horbangan ai do alaman na inggot ai. 40:14 Ia mengukur juga balai gerbang itu: dua puluh hasta dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran.
40:15 Anjaha humbani dalan masuk hu horbangan ai das hu ujung ni surambih parbagas ai, lima puluh asta do. 40:15 Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam: lima puluh hasta.
40:16 Adong do jandela na marjaring-jaring bani kamar-kamar ai dompak bagas, bani dalan na i horbangan ai, hadua lopahsi; sonai homa adong do jandela bani surambih ai dompak bagas hadua lopahsi, anjaha bani tiangni ai iuhirhon do dangkah ni palem. (1 Raj. 6:4.) 40:16 Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma.
40:17 Dob ai ibobai ma ahu hu alaman pardarat, tonggor ma, adong do ijai kamar-kamar ampa dalan na ibatui inggot; tolu puluh kamar mandompakkon dalan na ibatui ai. 40:17 Lalu dibawanya aku ke pelataran luar, sungguh, sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik, yang jumlahnya tiga puluh. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu.
40:18 Dalan na ibatui ai adong do homa ilambung ni horbangan ai, mangihutkon ganjang ni horbangan ai, ai ma dalan batu partoruh. 40:18 Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah.
40:19 Dob ai isibar ma bolag ni alaman ai hun lobei-lobei parbagas ni horbangan partoruh ai das hu lobei-lobei pardarat ni horbangan parbagas ai, ai ma saratus asta. 40:19 Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam: seratus hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara
40:20 Dob ai mardalan ma ia i lobeihu dompak utara, anjaha tonggor ma, adong do ijai sada horbangan bani alaman pardarat ai, mandompakkon utara. Isibar ma ganjangni ampa bolagni. 40:20 dan sungguh, ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya.
40:21 Kamar-kamarni ai pe, tolu palopah-lopah, tiangni ampa surambihni dos do sibaranni songon horbangan na parlobei ai, lima puluh asta ganjangni ampa dua puluh lima asta bolagni. 40:21 Kamar jaganya, tiga sebelah-menyebelah, tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama: lima puluh hasta panjangnya dan lebarnya dua puluh lima hasta.
40:22 Jandelani, surambihni ampa dangkah ni palemni dos do sibaranni songon na bani horbangan hapoltakan ai; pitu do tangga-tanggani laho tangkog hujai; anjaha hampit bagas do surambihni. 40:22 Jendela-jendelanya, balai gerbangnya dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang tujuh tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam.
40:23 Anjaha tontang ni horbangan parutara ai adong do horbangan laho hu alaman parbagas ai, songon na bani horbangan parhapoltakan; jadi isibar ma horbangan hu horbangan, saratus asta do ai. 40:23 Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur; ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang: seratus hasta.
40:24 Dob ai ibobai ma ahu dompak dangsina, anjaha tonggor ma, adong do ijai horbangan dompak dangsina; jadi isibar ma kamar-kamarni, tiangni ampa surambihni; anjaha dos do sibaranni songon na parlobei ai. 40:24 Kemudian ia membawa aku menuju selatan, sungguh, ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan; ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain.
40:25 Adong do jandela bani horbangan ai ampa bani surambih ai inggot, sarupa bani jandela na legan-legan ai; ganjangni ai lima puluh asta do anjaha bolagni dua puluh lima asta. 40:25 Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela, yang sama dengan yang lain-lain; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta.
40:26 Pitu do tangga-tanggani laho tangkog hujai, anjaha hampit bagas do surambihni; iuhirhon do hayu palem bani tiangni, sada bani ganup lopah. 40:26 Tangga ke situ adalah tujuh tingkat, dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga, di tiang-tiang temboknya, terukir gambar pohon-pohon korma, satu batang di sebelah sini dan satu batang di sebelah sana.
40:27 Adong do horbangan dompak dangsina bani alaman parbagas ai, anjaha isibar ma horbangan hu horbangan, saratus asta do ai. 40:27 Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang; ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan: seratus hasta.
40:28 Dob ai ibobai ma ahu hu alaman parbagas ai, masuk hun horbangan pardangsina ai, anjaha isibar ma horbangan pardangsina ai, dos do sibaranni songon na legan-legan ai. 40:28 Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan dan ia mengukur pintu gerbang itu, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain.
40:29 Kamar-kamarni pe, tiangni ampa surambihni dos do sibaranni ampa na legan ai; adong do jandela bani horbangan ampa bani surambihni ai inggot. Ia ganjangni ai lima puluh asta do, anjaha bolagni dua puluh lima asta. 40:29 Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. —
40:30 Anjaha adong do surambih-surambih inggot, dua puluh lima asta ganjangni anjaha lima asta bolagni. 40:30 Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, panjangnya dua puluh lima hasta dan lebarnya lima hasta. —
40:31 Dompak alaman pardarat ai do surambihni, anjaha tiangni margorga hayu palem do; anjaha ualuh do tangga-tanggani laho hu atas. 40:31 Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma dan tangganya ke atas ada delapan tingkat.
40:32 Dob ai ibobai ma ahu hu alaman parbagas ai hampit hapoltakan, anjaha isibar ma horbangan ai; dos do sibaranni ai songon na legan ai. 40:32 Lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain.
40:33 Kamar-kamarni pe, tiangni ampa surambihni dos do sibaranni songon na legan ai, anjaha adong do jandela bani horbangan ai ampa bani surambihni inggot, ia ganjangni lima puluh asta do, anjaha bolagni dua puluh lima asta. 40:33 Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta.
40:34 Dompak alaman pardarat ai do surambihni, anjaha tiangni margorga hayu palem do, hadua lopahsi; ualuh do tangga-tangga laho hu atas. 40:34 Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada delapan tingkat.
40:35 Dob ai ibobai ma ahu hu horbangan parutara, anjaha isibar ma ai; dos do sibaranni songon na legan ai. 40:35 Kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara dan ia mengukurnya, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain.
40:36 Kamar-kamarni pe, tiangni ampa surambihni dos do sibaranni songon na legan ai; anjaha adong do jandela bani horbangan ai ampa bani surambihni inggot; ia ganjang ni ai lima puluh asta do anjaha bolagni dua puluh lima asta. 40:36 Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain, dan sekelilingnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta.
40:37 Dompak alaman pardarat ai do surambihni, anjaha margorga hayu palem do tiang ni ai hadua lopahsi, ualuh do tangga-tanggani laho hu atas. 40:37 Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada delapan tingkat.
40:38 Anjaha adong do sada kamar bani horbangan parhapoltakan ai, anjaha labah ni kamar ai bani surambih ai do; ijai do pamurihan ni galangan situtungon. 40:38 Ada juga sebuah bilik, yang pintunya di balai gerbang dan di sana orang membasuh korban bakaran.
40:39 Bani surambih ni horbangan ai adong do dua meja bani hadua lopahsi; ijai do isayat galangan situtungon, galangan pardousaon ampa galangan parsalahan. 40:39 Dalam balai gerbang itu ada dua meja sebelah sini dan dua meja sebelah sana, tempat menyembelih korban bakaran, korban penghapus dosa dan korban penebus salah.
40:40 Anjaha i darat, ilambung ni tembok ai, hampit utara ni halak na tangkog hu horbangan ai, adong do dua meja; anjaha bani lopah na sada nari ni tembok ai adong do homa dua meja. 40:40 Di samping kiri balai gerbang, di sebelah luar, ada dua meja, dan di samping kanan balai gerbang itu juga dua meja.
40:41 Ase ompat meja hampit bagas anjaha ompat meja hampit darat ilambung ni tembok ai; haganup ualuh meja, panayatan ni galangan. 40:41 Jadi di pintu gerbang itu ada empat meja sebelah sini dan empat meja sebelah sana; semuanya delapan meja di situ untuk tempat menyembelih korban.
40:42 Anjaha adong do ijai homa ompat meja humbani batu na ibarbar, ganjangni sada satongah asta, bolagni sada satongah asta anjaha gijangni sada asta, ai ma hatibalan ni parugas manayat galangan situtungon ampa galangan sisayaton. 40:42 Ada juga empat meja lagi untuk korban bakaran, yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya satu setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta dan tingginya satu hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan.
40:43 Adong do topini inggot, saparapan bolagni, tar seder dompak bagas; martayub do meja ai laho manlinggomi gulei galangan humbani udan ampa milas ni ari. 40:43 Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu diletakkan daging korban.
40:44 Jadi ibobai ma ahu hu alaman parbagas ai, anjaha tonggor ma, adog do dua kamar i alaman parbagas ai, sada ilambung ni horbangan parutara mandompakkon dangsina, na sada nari ilambung ni horbangan pardangsina mandompakkon utara. 40:44 Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam, sungguh, di sana ada dua bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan, satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara.
40:45 Jadi nini ma hubangku: Ia kamar on, na dompak dangsina on, bani malim siparugas i rumah panumbahan do ai; 40:45 Ia berkata kepadaku: “Bilik ini, yang mukanya menghadap ke selatan, adalah bagi imam-imam yang bertugas di Bait Suci,
40:46 anjaha kamar on, na dompak utara, bani malim siparugas bani anjap-anjap do in, ai ma anak ni si Sadok; sidea tumang do humbani ginompar ni si Lepi, na boi roh marugas ilobei ni Jahowa. (bd. 43:19; 44:15; 1 Raj. 1:8, 39; 2:35; 1 Kron. 5:34.) 40:46 dan bilik yang mukanya menghadap ke utara, adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah; mereka ini adalah bani Zadok dan hanya golongan inilah dari bani Lewi yang boleh mendekat kepada TUHAN untuk menyelenggarakan kebaktian.”
40:47 Jadi isibar ma alaman ai, saratus asta ganjangni anjaha saratus asta bolagni, marompat suhi; ilobei ni rumah panumbahan ai do anjap-anjap ai. (bd. 43:13.) 40:47 Lalu ia mengukur pelataran dalam: itu suatu empat persegi, yang panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus hasta; mezbah ada di hadapan Bait Suci.
40:48 Jadi ibobai ma ahu hu surambih ni rumah panumbahan ai, anjaha isibar ma tiang ni surambih ai, lima asta ganup lopah; bolag ni horbangan ai sapuluh ompat asta, anjaha tembok parlambung ni horbangan ai tolu asta ganup lopah. (1 Raj. 6:3.) 40:48 Lalu dibawanya aku ke balai Bait Suci dan ia mengukur tiang-tiang temboknya: tebalnya lima hasta yang sebelah sini dan lima hasta yang sebelah sana; lebar pintu itu empat belas hasta dan dinding sampingnya masing-masing tiga hasta.
40:49 Ganjang ni surambih ai dua puluh asta do, anjaha bolagni sapuluh sada asta; sapuluh do tangga-tanggani laho hu atas; adong do tiang banggal manrombani tiang-tiang ai, hadua lopahsi. (1 Raj. 7:21.) 40:49 Panjang balai Bait Suci itu adalah dua puluh hasta dan lebarnya dua belas hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang sepuluh tingkat dan dekat kedua tiang tembok itu ada dua tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana.
<< Yehezkiel 39 Yehezkiel 41 >>