Yehezkiel 38

38:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 38:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:
38:2 Ale anak ni jolma, dompakkon ma bohimu hubani Gog, na i tanoh Magog, ai ma raja ni Ros, Mesek ampa Tubal, manjahai ma ho dompaksi, (bd. 32:26; 39:1; Pangk. 20:8.) 38:2 “Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Mesekh dan Tubal dan bernubuatlah melawan dia
38:3 anjaha hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, roh ma Ahu mangimbang ho, ale Gog, raja ni Ros, Mesek ampa Tubal. 38:3 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, hai Gog raja agung negeri Mesekh dan Tubal.
38:4 Ahu do na manogu-nogu ho, bahenonku do hait-hait bani osang-osangmu; pabingkatonku do ho ampa haganup balamu, huda ampa siajak huda, haganup sidea marpakeian sinjata na gopas, ai ma sada hulanan banggal, haganup sidea margantar na bolag atap na etek, anjaha manintak podang; (bd. 29:4; 2 Raj. 19:28.) 38:4 Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau ke luar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya.
38:5 halak Persia, Kus ampa Put do hasomanmu, haganup do sidea margantar anjaha martangkuluk; (bd. 27:10.) 38:5 Orang Persia, Etiopia, dan Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong;
38:6 sonai homa Gomer ampa haganup balani, ambahni ai ginompar ni si Togarma, na hun nagori tang parutara ampa haganup balani, buei do bangsa-bangsa mangkasomani ho. (bd. 27:14.) 38:6 orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet-Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau.
38:7 Marugas ma, sirsir bei ma, ho pakon haganup bala na martumpu hubam, anjaha ho ma gabe pambobai bani sidea. 38:7 Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka.
38:8 Bani dokah-dokah ni ari arahkonon ma ho; bani ujung ni jaman das ma ho bani sada nagori, na dob maluah humbani podang, bani sada bangsa na pinatumpu huntongah-tongah ni buei bangsa-bangsa, bani dolog-dolog ni Israel, na dob dokah halong ai, tongon na pinadarat do ai hun tongah-tongah ni buei bangsa, anjaha na sonang sonari marianan sidea haganup. 38:8 Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah; pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa ke luar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tenteram.
38:9 Roh do tangkog songon haba-haba, roh songon hombun manrungkub tanoh in, ho pakon haganup balamu anjaha buei bangsa-bangsa mangkasomani ho. 38:9 Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi, engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau.
38:10 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Bani panorang ai, tubuh do pingkiran ibagas uhurmu, anjaha hajahaton do iranggihon ho, 38:10 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat.
38:11 nim: Bingkat ma ahu mamorang tanoh na so marbenteng; hudorab ma halak na sonang marianan anjaha na mardamei-damei ai, ai ma haganup sidea na marhuta seng martembok, seng marpating-pating atap marhorbangan, (Sak. 2:4, 5, 8.) 38:11 Engkau berkata: Aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tenteram; mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang.
38:12 laho manrampas ampa manaban, laho mardas tangan bani ianan na dob maseda ai, tapi sonari iiankon, ampa bani bangsa na dob pinatumpu ai humbani bangsa-bangsa, na dob marpinahan ampa mararta nuan, marianan itongah-tongah ni tanoh on. (bd. 5:5.) 38:12 Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umat-Ku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi.
38:13 Hatahonon ni Seba, Dedan, Tarsis ampa partiga-tigani do hubam: Ai laho martaban do ham ase roh? Ai laho manrampas do ham, ase ipatumpu ham tentaramu? Laho mambuat pirak ampa omas, laho mambuat pinahan ampa arta-arta, laho mambuat buei taban-taban? 38:13 Negeri Syeba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu: Apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali?
38:14 Halani ai, manjahai ma ho, ale anak ni jolma, hatahon ma bani Gog: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ai lang sonon do? Bani panorang ai, sanggah na marsonang-sonang bangsangku Israel marianan, marugas do ho, 38:14 Sebab itu, bernubuatlah, hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Ketika umat-Ku Israel sedang diam dengan aman tenteram, pada waktu itulah engkau akan bergerak
38:15 anjaha roh ho humbani iananmu, hun utara tumang, ho pakon bangsa na mangkasomani ho, haganup sidea mangajak huda, sada hulanan banggal, sada bala na gogoh; 38:15 dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat.
38:16 roh do ho mamorang bangsangku Israel, songon hombun, laho manrungkub tanoh ai. Bani ujung ni jaman, arahkononku do ho mamorang tanohku, ase itanda bangsa-bangsa Ahu, anggo hupatalar ma hapansingonku ilobei ni sidea marhitei ho, ale Gog. 38:16 Engkau bangkit melawan umat-Ku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu dan Aku akan membawa engkau untuk melawan tanah-Ku, supaya bangsa-bangsa mengenal Aku, pada saat Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog.
38:17 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ai lang ho do ai na husahapkon ai sapari marhitei juak-juakku, ai ma nabi-nabi ni Israel, na manjahai ijia martahun-tahun, paboa suruhonku do ho mandorab sidea? (Jes. 24:21; 63:6; Jer. 30:23; Joel 4:2, 12; Sep. 3:8.) 38:17 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Engkaulah itu tentang siapa Aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa Aku akan membawa engkau melawan umat-Ku.
38:18 Bani panorang ai, sanggah roh Gog manlawan tanoh Israel, nini Tuhan Naibata ma, manggila tumang do Ahu. 38:18 Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH, amarah-Ku akan timbul. Dalam murka-Ku,
38:19 Ibagas simburu ampa gajag ni ringisku do huhatahon on: Tongon, bani panorang ai masa do lalou banggal i tanoh Israel; 38:19 dalam cemburu-Ku dan dalam api kemurkaan-Ku Aku akan berfirman: Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel.
38:20 jadi hitir ma i lobeihu dengke na i laut, manuk-manuk na i awang-awang, binatang na i talun, sagala na manggulmit, na manjulur bani tanoh ampa haganup jolma na i sisik ni tanoh on; mangkatornoh ma dolog-dolog, mangkabolah dolog batu, anjaha mangkatompas sagala tembok hu tanoh. 38:20 Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajah-Ku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor dan tiap tembok akan roboh ke tanah.
38:21 Diloonku do sagala songgot-songgot dompak Gog, nini Tuhan Jahowa, marsitampulan ma samah sidea. 38:21 Dan Aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog, demikianlah firman Tuhan ALLAH, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain.
38:22 Uhumonku do ia marhitei sampar ampa daroh na madurus; parohonku do udan doras, sira-sira, apuy ampa hirtah hubani, hubani tentarani ampa hubani bangsa na buei ai, na mangkasomanisi. (Pangk. 20:9; Ps. 11:6.) 38:22 Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah; Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia.
38:23 Sonai ma patalaronku hatimbulonku ampa hapansingonku, anjaha hupataridahkon diringku ilobei ni buei bangsa, ase itanda sidea, Ahu do Jahowa. (bd. 29:6.) 38:23 Aku akan menunjukkan kebesaran-Ku dan kekudusan-Ku dan menyatakan diri-Ku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
<< Yehezkiel 37 Yehezkiel 39 >>