Yehezkiel 35

35:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 35:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:
35:2 Ale anak ni jolma, dompakkon ma bohimu hu dolog Seir, anjaha manjahai ma ho pasal ai! (bd. 25:8, 12; Jer. 49:7.) 35:2 “Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia
35:3 Hatahon ma hubani: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Imbangku do ho, ale dolog Seir, pagostongonku do tanganku dompak ho, anjaha bahenonku do ho gabe halimisan anjaha tarulang. 35:3 dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir dan Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi.
35:4 Parreongonku do huta-hutamu, maningon gabe halimisan do ho, ase itanda ho, Ahu do Jahowa. 35:4 Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
35:5 Halani humbani sapari mammunsuhi lalab uhurmu, anjaha iondoskon ho halak Israel bani podang, sanggah panorang hasosakanni, bani panorang hagogok ni uhum bani sidea, (Jer. 18:21.) 35:5 Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir,
35:6 halani ai, songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa, bahenonku do ho margulu-gulu daroh, seng tarlembangi ho na marlapu-lapu daroh ai; halani marsalah ho marhitei na manduruskon daroh, halani ai maningon durus do darohmu. (Pangk. 16:5, 6.) 35:6 oleh sebab itu, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau; oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau.
35:7 Bahenonku do dolog Seir gabe halimisan anjaha tarulang, anjaha rotaponku do hunjai sagala na masuk ampa na luar. 35:7 Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi dan melenyapkan dari padanya orang-orang yang lalu-lalang.
35:8 Gok do bahenonku dologmu bani na tarbunuh, radag do halak na tarbunuh bani dolog-dologmu, bani habunganmu ampa bani binanga-binangamu. 35:8 Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu dan alur-alur sungaimu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang.
35:9 Bahenonku do ho gabe halimisan ronsi sadokah ni dokahni, anjaha hutamu pe lang be ianonkon, ase itanda ho, ahu do Jahowa. 35:9 Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
35:10 Halani ihatahon ho: Na dua bangsa on ampa na dua nagori on maningon bangku do ai, maningon ahu do gabe simada ai! (hape ijai do Jahowa.) (Ps. 83:4.) 35:10 Oleh sebab engkau mengatakan: Kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku dan kita akan memilikinya — sebetulnya TUHAN ada di situ —
35:11 Halani ai, songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa, maningon bahenonku do bam romban hubani ringismu ampa romban hubani simburumu dompak sidea halani domdommu mangidah sidea; patandahononku do diringku itongah-tongahnima marhitei uhum sidabuhonku bannima. 35:11 oleh sebab itu, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu, yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka; dan Aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat Aku menghakimi engkau.
35:12 Jadi botohonmu ma, Ahu do Jahowa, na manangar haganup panrisaimu dompak dolog ni Israel, marhitei na mangkatahon: Domma iparseda ai! Sibonduton do ai ibere banta! 35:12 Dan engkau akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, mendengar segala penistaanmu yang kauucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian: Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita.
35:13 Ipabanggal ho do dirimu dompak Ahu marhitei pamanganmu, ipabuei ho do sahap-sahapmu dompak Ahu; hubogei do ai. 35:13 Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap Aku di dalam ucapanmu dan banyak sekali kata-katamu terhadap Aku. Aku mendengarnya.
35:14 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Songon malas ni uhurmu bani tanohku na tarulang in, sonai do mangonai bam bahenonku. 35:14 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Seluruh bumi akan bersukacita pada saat Aku menjadikan engkau sunyi sepi.
35:15 Songon malas ni uhurmu mangidah parbagianan ni Israel na maseda in, sonai do mangonai bam bahenonku; maningon gabe halimisan do ho, ale dolog Seir ampa ho haganup, ale Edom, ase itanda hanima, ahu do Jahowa. (bd. 25:3; Ps. 137:7.) 35:15 Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel, yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan Kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir dan engkau, segenap Edom dalam keseluruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
<< Yehezkiel 34 Yehezkiel 36 >>