Yehezkiel 30

30:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 30:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:
30:2 Ale anak ni jolma, manjahai ma ho hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Doruhkon ma! Aii, jangin ni ari ai! 30:2 “Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Merataplah: Aduh, hari itu!
30:3 Tongon, dohor ma ari ai, dohor ma ari ni Jahowa ai, ari na golap do ai, panorang pambalason bani bangsa-bangsa! (Joel 1:15; Sep. 1:14.) 30:3 Hari itu sudah dekat, hari TUHAN sudah dekat, hari dengan awan gelap; itu adalah saat bangsa-bangsa.
30:4 Roh do podang hu Masir, jadi masa ma hagobiron i Etiopia, anggo rasei halak tarbunuh i Masir; iusung halak habayakonni, anjaha iparseda palas-palasni. 30:4 Pedang datang atas Mesir dan Etiopia akan gemetar pada saat berebahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar.
30:5 Halak Etiopia pe, Put, Lud, bangsa panginsolat haganup, Libia ampa bangsa siparpadan pakon sidea, maningon rasei do bahenon ni podang. (Jer. 46:9.) 30:5 Orang Etiopia, Put, Lud, seluruh tanah Arab, Libia dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka.
30:6 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Maningon rasei do halak na manungkoli Masir, anjaha marumbak do kuasani na timbul ia, hun Migdol das hu Siene rasei do sidea ijai ibahen podang, nini Tuhan Jahowa. (bd. 29:10.) 30:6 Beginilah firman TUHAN: Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene mereka mati rebah oleh pedang, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
30:7 Maseda do ia itongah-tongah ni nagori-nagori na dob maseda; anjaha huta-hutani pe itongah-tongah ni huta-huta na dob mareong. (bd. 29:12.) 30:7 Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh.
30:8 Jadi tandaon ni sidea ma, Ahu do Jahowa, anggo hupagara ma apuy i Masir anjaha maropuk haganup na mangurupisi. 30:8 Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku menimbulkan api di Mesir sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan.
30:9 Bani ari ai misir ma mangolos suruhan hun lobei marayak Etiopia laho manonggoti ia; hagobiron do sogop bani sidea bani ari parmagou ni Masir. Tonggor ma, roh do ai! (Jes. 18:2; 20:3, 4.) 30:9 Pada hari itu utusan-utusan-Ku akan berangkat dengan cepat-cepat untuk mengejutkan Etiopia yang bersenang-senang dan mereka akan gentar pada hari penghukuman Mesir; sebab, sungguh, hari itu akan datang!
30:10 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Parontihononku do hariahon ni Masir marhitei tangan ni si Nabukadnesar, raja ni Babel. 30:10 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar, raja Babel.
30:11 Ia rap pakon balani, ai ma sibisangan ai humbani bangsa-bangsa, iparoh do hujai parsedahon tanoh ai; sintakon ni sidea do podangni dompak Masir, anjaha gokan ni sidea do tanoh ai bani halak na tarbunuh. (bd. 28:7.) 30:11 Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh.
30:12 Parohonku do bah Nil ai, anjaha jualonku tanoh ai hu tangan ni halak parjahat; parohonku do hasedaon bani tanoh ai ampa bani haganup na adong ijai, marhitei tangan ni halak sileban; Ahu, Jahowa do na mansahapkon in. (Jes. 19:5.) 30:12 Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku, TUHAN, yang mengatakannya.
30:13 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Parsedaonku do sagala gana-gana, anjaha boiskonon sisombah-sombahon hun Wop, seng anjai dong be raja-raja i Masir; pasogoponku do biar i tanoh Masir. 30:13 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memfis; dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir dan Aku akan menimbulkan ketakutan di sana.
30:14 Parsedaonku do Patros, pagaraonku do apuy i Soan, anjaha dabuhonku do uhum i No. (Jes. 19:13; Jer. 46:25; Neh. 3:8.) 30:14 Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan dan menjatuhkan hukuman atas Tebe.
30:15 Useihononku do ringisku bani Sin, benteng ni Masir ai, anjaha raseihononku halak simbuei na i No. 30:15 Aku akan mencurahkan amarah-Ku atas Sin, benteng Mesir dan melenyapkan kekayaan Tebe.
30:16 Pagaraonku do apuy i Masir, rusak anjaha gobir ma Sin; runtas do tembok ni No, iparreong do tembok ni Nob. 30:16 Aku akan menimbulkan api di Mesir, Sin akan gemetar dan Tebe akan direbut dan tembok-temboknya akan dibongkar.
30:17 Raseihonon ni podang do garama ni On ampa Pibeset, anjaha tarbuang do anak boru. (1 Mus. 41:45.) 30:17 Teruna-teruna On dan Pi-Beset akan mati rebah oleh pedang dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan.
30:18 Manggolapi do ari i Tahpanhes, anggo huponggolhon ma ijai tungkot harajaon ni Masir, anjaha marujung kuasani na timbul ai; rungkubon ni hagolapan ma huta ai, anjaha tarbuang pangisi ni dusun-dusunni. (Jer. 43:8.) 30:18 Di Tahpanhes hari akan menjadi gelap pada saat Aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana dan kecongkakannya, yang ditimbulkan kekuatannya, berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan.
30:19 Sonai ma dalankononku uhum bani Masir, ase itanda sidea, Ahu do Jahowa. 30:19 Dan Aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
30:20 Pasapuluh-sada-tahunkon, bani ari pitu bulan sada, roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 30:20 Pada tahun kesebelas, dalam bulan pertama, pada tanggal tujuh bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:
30:21 Ale anak ni jolma, domma huponggolhon tangan ni Parao, raja ni Masir, anjaha tonggor ma, seng ibaluti ai, seng itambari, seng ililit, ase margogoh namin use manjolom podang. (Jer. 37:7.) 30:21 “Hai anak manusia, Aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali, tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang.
30:22 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, imbangku do Parao, raja ni Masir, ponggolhononku do tanganni haduasi, na margogoh ai ampa na dob maponggol ai, anjaha dabuhkononku parluahononku do podang ai humbani tanganni. 30:22 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawan Firaun, raja Mesir, dan Aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan Aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya.
30:23 Eraponku do halak Masir hu tongah-tongah ni bangsa-bangsa, anjaha mambur do sidea hu nagori-nagori ai bahenonku. (bd. 29:12.) 30:23 Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri.
30:24 Pargogohonku do tangan ni raja Babel, anjaha nahkononku podangku hubagas tanganni, tapi ponggolhononku do tangan ni Parao, gabe doruh-doruh ma ia i lobeihu, songon halak na ugahan parah. (bd. 29:20.) 30:24 Aku akan menguatkan tangan raja Babel dan akan memberikan pedang-Ku dalam tangannya, tetapi Aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat.
30:25 Tongon, pargogohonku do tangan ni raja Babel, tapi galek ma anggo tangan ni Parao; jadi tandaonni ma, Ahu do Jahowa. Berehononku do podangku hubagas tangan ni raja Babel, tampulhononni do ai dompak tanoh Masir. 30:25 Ya, Aku akan menguatkan tangan raja Babel, tetapi tangan raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku memberikan pedang-Ku dalam tangan raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir.
30:26 Eraponku do halak Masir hutongah-tongah ni bangsa-bangsa, anjaha mambur do sidea bahenonku hu nagori-nagori ai; ase itanda sidea, Ahu do Jahowa. 30:26 Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
<< Yehezkiel 29 Yehezkiel 31 >>