Yehezkiel 28

28:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 28:1 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku:
28:2 Ale anak ni jolma, hatahon ma bani raja ni Tirus: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani gijang uhurmu, anjaha ihatahon ho: Naibata do ahu, hundul do ahu bani hundulan ni naibata, itongah-tongah ni laut; hape jolma tumang do ho, sedo Naibata, age pe nini uhurmu pentar ho songon Naibata. (Jes. 14:13; 31:3; Dan. 5:20; Lah. 12:23.) 28:2 “Hai anak manusia, katakanlah kepada raja Tirus: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Karena engkau menjadi tinggi hati, dan berkata: Aku adalah Allah! Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah.
28:3 Tongon, pentaran do ho ase si Daniel, sagala rusia seng dong na ponop humbam. (bd. 14:14; Dan. 1:20.) 28:3 Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel; tiada rahasia yang terlindung bagimu.
28:4 Marhitei habisukonmu pakon hapentaranmu ipatumpu ho do bam habayakon, janah ipahumpul ho do omas pakon pirak ibagas parartaanmu. 28:4 Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kaukumpulkan dalam perbendaharaanmu.
28:5 Halani buei ni akalmu ibagas partiga-tigaonmu ipabuei ho do artamu, gabe mengenjeng do uhurmu halani habayakonmu. 28:5 Karena engkau sangat pandai berdagang engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong.
28:6 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani nini uhurmu dos do ho songon Naibata, 28:6 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah
28:7 halani ai, tonggor ma, parohonku ma halak na legan mandorab ho, bangsa na tang sibisangan; sintakon ni sidea do podangni mansedahon hajengeson ni hapentaranmu, anjaha butakanni ma sinalsalmu. (bd. 30:11.) 28:7 maka, sungguh, Aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja; dan semarakmu dinajiskan.
28:8 Dabuhkonon ni sidea do ho hubagas lubang ai, songon halak na tarbunuh do parmateimu ibagas laut. (bd. 26:20.) 28:8 Engkau diturunkannya ke lobang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan.
28:9 Ai hatahononmu ope: Naibata do ahu! ilobei ni halak na mambunuh ho, hape sedo Naibata ho, tapi jolma do ibagas tangan ni halak sitikam ho? (ay. 2.) 28:9 Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu: Aku adalah Allah!? Padahal terhadap kuasa penikammu engkau adalah manusia, bukanlah Allah.
28:10 Maningon matei do ho songon parmatei ni halak na so marsunat, marhitei tangan ni halak na legan; ai Ahu do na manluarhon ai, nini Tuhan Jahowa. 28:10 Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
28:11 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 28:11 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
28:12 Ale anak ni jolma, bahen ma sada doding tangis-tangis pasal raja ni Tirus, anjaha hatahon ma hubani: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ho do usihan ni na gokan dear, gok habisukon anjaha gok bani hajengeson. (bd. 27:2.) 28:12 “Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja Tirus dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah.
28:13 I Eden hinan do ho marianan, ibagas pohon ni Naibata; bagei-bagei ni batu intan do na manrungkub ho, ai ma batu intan sardis, topas diamant, tarsis, soham, oniks, sapir, rubin ampa samarag; omas do panlongkotanni ai anjaha ai ma ibahen panjagarmu; bani ari panompaonmu do ipasirsir ai. (1 Mus. 2:8; 2 Mus. 28:17-20.) 28:13 Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga: yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu.
28:14 Ho do Herub sipanrungkub hupabangkit, bani dolog ni Naibata na mapansing ai do ho hunahkon; itongah-tongah ni batu na marapuy do ho mardalan-dalan. (2 Mus. 25:20; Jes. 6:6; 14:14.) 28:14 Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya.
28:15 Seng dong sihataon bam bani haganup dalanmu humbani ari panompaon bam, ronsi jumpah hajahaton bam. 28:15 Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu.
28:16 Ibagas partiga-tigaonmu na buei ai gabe gok pangodoh-odohon do ho anjaha gok dousa; halani ai hupabali do ho humbani dolog ni Naibata, anjaha huripashon do ho, ale Herub sipanrungkub huntongah-tongah ni batu na marapuy. 28:16 Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka Kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya.
28:17 Mangenjeng do uhurmu halani hinajengesmu; iagouhon do habisukonmu halani hamuliaonmu. Hu tanoh do ho hugijigkon, anjaha hupatontonhon do ho hulobei ni raja-raja. 28:17 Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kaumusnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau Kulempar, kepada raja-raja engkau Kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya.
28:18 Halani hinabuei ni hajahatonmu marhitei hagedukon ni partiga-tigaonmu, ipabutak ho do iananku na mapansing in; halani ai huparoh do apuy hun tongah-tongahmu, ai ma na mangankon ho, anjaha gabe abuan do ho hubahen iatas tanoh in ilobei ni haganup na mangidah ho. 28:18 Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka Aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan Kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu.
28:19 Haganup halak na mananda ho itongah-tongah ni bangsa-bangsa, tarsonggot do mangidah ho; jangin do parroh ni ajalmu, seng anjai dong be ho lalab. (bd. 27:36; 26:16.) 28:19 Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau.”
28:20 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 28:20 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
28:21 Ale anak ni jolma, tujuhon ma bohimu dompak Sidon, anjaha manjahai ma ho pasalsi, (Jes. 23:2, 12.) 28:21 “Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia
28:22 anjaha hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, imbangku do ho ale Sidon, patalaronku ma, hasangaponku itongah-tongahmu, ase ibotoh sidea, Ahu do Jahowa, anggo hudalankon ma uhumhu ija, anjaha hupatuduhkon hapansingonku bani; (2 Mus. 14:18.) 28:22 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan Aku menyatakan kemuliaan-Ku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusan-Ku terhadap dia.
28:23 ai suruhonku ma sampar hujai ampa pambunuhon bani alamanni; radag ma na tarbunuh itongah-tongahni, inggot bani, binahen ni podang na mangimbangsi; jadi botohon ni sidea ma, Ahu do Jahowa. 28:23 Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
28:24 Jadi seng dong be bani ginompar ni Israel suga na manojok atap duri-duri na mangugahi humbani ganup simbalog ni sidea; na marmapas ni uhur mangidah sidea; jadi botohon ni sidea ma, Ahu do Tuhan Jahowa. 28:24 Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH.
28:25 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Anggo hupatumpu ma ginompar ni Israel humbani bangsa hameraban ni sidea, anjaha hupatalar hapansingonku marhitei sidea iidah bangsa-bangsa, jadi marianan ma sidea bani tanohni, na huberehon ai hubani juak-juakku si Jakob. (Jes. 65:21-25.) 28:25 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada saat Aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub.
28:26 Jadi sonang ma sidea marianan ijai, anjaha paulion ni sidea ma rumah, anjaha tombeionni pohon anggur anjaha tombeionni pohon anggur. Tongon, sonang ma sidea marianan ijai, anggo dalankon ma uhum bani ganup simbalogni, na mapas bani sidea; jadi botohon ni sidea ma, Ahu do Jahowa, Naibata ni sidea. 28:26 Mereka akan diam di sana dengan aman tenteram, mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tenteram pada saat Aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka.”
<< Yehezkiel 27 Yehezkiel 29 >>