Yehezkiel 23

23:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 23:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:
23:2 Ale anak ni jolma, adong ma dua naboru, sisada inang do sidea. 23:2 “Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu.
23:3 Manriah-riah do sidea i Masir; manriah-riah do sidea sanggah poso; ipaturut do hona pisatan bagod-bagod ni sidea, ipaturut idadapi tontonni bani haposoonni. (bd. 20:7, 8.) 23:3 Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya; di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang.
23:4 Goran ni naboru sikahanan ai si Ohola, goran ni sianggian ai si Oholiba. Jadi Ahu ma simada sidea haduasi, tubuhan anak tubuhan boru ma sidea. Arti ni goran ni sidea ai: si Ohola, ai ma Samaria, anjaha si Oholiba, ai ma Jerusalem. 23:4 Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka Aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem.
23:5 Manriah-riahi do si Ohola sanggah Ahu ope simadasi; oji tumang do uhurni bani na mangkarosuhkonsi, ai ma halak Assur, na mandohorisi ai, (bd. 6:28; 2 Raj. 15:19; 17:3.) 23:5 Dan Ohola berzinah, sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang,
23:6 ai ma na sangap-sangap parhiou sitora, sipanrajai ampa puanglima; haganup sidea poso anjaha majenges, sipangajak huda. 23:6 berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda.
23:7 Iondoskon do dirini manriah-riah pakon sidea, halak Assur jolma pilihan ai; ipabutak do dirini marhitei gana-gana ni ganup halak ojian ni uhurni ai. 23:7 Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan; ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya.
23:8 Seng homa itadingkon parriah-riahonni, na dob nidalankonni sanggah i Masir ope, halani bani haposoonni domma modom halak rap pakonsi, ipisati bagod-bagodni, anjaha ipadas rosuhni hubani. 23:8 Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya.
23:9 Halani ai, huondoskon do ia hubani halak na mangkarosuhkonsi, ai ma halak Assur, ojian ni uhurni ai. 23:9 Oleh sebab itu Aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi.
23:10 Ipasalang sidea ma ia, irampas anak pakon boruni, anjaha ia ibunuh marhitei podang; gabe umpama do ia itongah-tongah ni naboru, sanggah idalankon uhum ai bani. (ay. 29; bd. 16:37.) 23:10 Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya.
23:11 Age pe iidah si Oholiba, anggini ai, na masa ai, garangan ope ia humbani abangni ai, anjaha samboran ope panriah-riahonni marimbang abangni ai. (bd. 16:51; Jer. 3:51.) 23:11 Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya.
23:12 Oji do uhurni bani halak Assur, raja-raja pakon kopala-kopala ni tentara, na mandohorisi ai, na marpakeian na majenges, siajak huda, haganup sidea poso anjaha majenges. 23:12 Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng.
23:13 Jadi huidah ma hona butakan ia, dos do ulah ni sidea haduasi. 23:13 Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka berdua adalah sama.
23:14 Tapi inunut do tong panriah-riahonni ai; iidah do dalahi iuhirhon bani tembok, gambaran ni halak Kasdim, na igambar marset sigerger, 23:14 Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam,
23:15 margondit bani binongeini, martudung uluni, ganup sidea songon puanglima idahon; ai ma gambaran ni halak Babel, na marhasusuran i tanoh Kasdim. 23:15 pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka.
23:16 Anggo iidah sidea, oji ma uhurni mangidah sidea, isuruh ma suruhanni marayak sidea hu nagori Kasdim. 23:16 Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim.
23:17 Jadi iparayak halak Babel ma ia, laho rap modom pakonsi, anjaha ibutaki do ia marhitei na manriah-riah; dob ibutaki sidea ia, magigi ma ia mangidah sidea. 23:17 Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka.
23:18 Talar do idalankon panriah-riahonni ai, anjaha ipatidak do hailaonni, jadi magigi ma uhurhu mangidahsi, songon gigi ni uhurhu dompak abangni ai. 23:18 Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka Aku menjauhkan diri karena jijik dari padanya, seperti Aku menjauhkan diri dari adiknya.
23:19 Tapi inunut do tong panriah-riahonni, mardingat do ia bani ari haposoonni, na manriah-riah ai ia i tanoh Masir, 23:19 Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir.
23:20 na oji ai uhurni mangidah na mangkarosuhkonsi, na garang ai songon halode ampa songon huda. 23:20 Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda.
23:21 Tongon masihol do uhurmu bani habutakon ni haposoonmu, sanggah na ipisati halak Masir bagodmu anjaha idadapi tontonmu bani haposoonmu. 23:21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu.
23:22 Halani ai, ale Oholiba: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, ojuronku do mangimbang ho na mangkarosuhkon ho ai, na dob hinagigihonmai, anjaha humbani ganup ianan do parohonku sidea manlawan ho, 23:22 Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan ALLAH, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, Aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau; Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu:
23:23 ai ma halak Babel ampa ganup halak Kasdim, halak Pekod, Soa pakon Koa, ampa haganup halak Assur na rap pakon sidea, ai ma halak na maposo anjaha majenges, sipanrajai ampa puanglima do sidea ganup, haganup do sidea siajak huda. 23:23 orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya.
23:24 Roh do sidea mandorab ho marhasoman gareta porang pakon gareta ampa marhasoman buei bala; hubuon ni sidea ma ho inggot, marhasoman gantar na banggal pakon na etek ampa tangkuluk bosi. Ondoskononku ma bani sidea panguhumion ai, jadi uhumon ni sidea ma ho domu hubani uhum ni sidea. (1 Raj. 10:17; Luk. 19:43.) 23:24 Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa; mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau, dan Aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka.
23:25 Dompakkononku ma bam marahku, jadi padalanon ni sidea ma bam ringis. Sayaton ni sidea ma igungmu ampa pinggolmu, anjaha halak na tading hun bam rasei ibahen podang. Rampason ni sidea ma anakmu pakon borumu, anjaha sagala na tading bam bois ibahen apuy. 23:25 Aku akan membalaskan cemburuan-Ku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan, hidung dan telingamu akan dikerat dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan dan sisamu akan dimakan api.
23:26 Rintakon ni sidea do pakeian-pakeianmu, anjaha rampason ni sidea ugas-ugasmu. 23:26 Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu.
23:27 Sonai ma parontihononku habutakonmu ampa panriah-riahonmu, na nidalankonmu hun tanoh Masir nari, ase ulang be kawah matamu dompak sidea anjaha ulang be idingat-dingat ho Masir. 23:27 Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir.
23:28 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, ondoskononku do ho hubagas tangan ni halak sogam ni uhurmu, hubagas tangan ni halak na dob hinagigihonmu, 23:28 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kaubenci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka.
23:29 jadi domdoman ni sidea ma ho, anjaha rampason ni sidea sagala na sinarimu; paturuton ni sidea ma ho talanjang seng marhiou, anjaha talar ma hailaon ni panriah-riahonmu. 23:29 Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu
23:30 Habutakonmu ampa panriah-riahonmu do na paroh ai bam, halani na manriah-riah ai ho pakon sipajuh begu-begu anjaha ibutaki ho dirimu marhitei gana-gana ni sidea. 23:30 mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka.
23:31 Songon parlahou ni abangmu do parlahoumu, halani ai hubere do hubam panginuman na niinum ni abangmu. (ay. 33; Ps. 75:9.) 23:31 Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu Aku akan memberi engkau minum dari pialanya.
23:32 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Maningon inumonmu do panginuman ni abangmu na bagas anjaha na banggal ai, sipartatawaan anjaha mahiri ma ho, ai buei do isini ai; 23:32 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya; menjadi tertawaan dan olok-olok engkau.
23:33 maningon sirnib do ho ibahen hamabukon ampa pusok ni uhur. Panginuman songgot-songgot ampa hagobiron do panginuman ni abangmu Samaria; (Jes. 51:17; Jer. 25:15, 18; 49:12; Obaja 16.) 23:33 Engkau akan penuh kemabukan dan dukacita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria.
23:34 maningon inumonmu do ai anjaha palumeionmu; maningon haratonmu do posah-posahni, anjaha rarikonmu tontonmu, tongon, Ahu do mangkatahon ai, nini Tuhan Jahowa. 23:34 Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai mengunggis pecahan-pecahannya dan engkau merabitkan susumu. Sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
23:35 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani na dob lupa ho bangku, anjaha iambungkon ho Ahu hu pudimu, halani ai porsan ma upah ni habutakonmu ampa panriah-riahonmu. (bd. 22:12; 1 Raj. 14:9; Jer. 2:32; 13:25.) 23:35 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau melupakan Aku dan membelakangi Aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu.”
23:36 Nini Jahowa ma hubangku: Ale anak ni jolma, sihol do uhumonmu si Ohola pakon si Oholiba? Anggo sonai, patugah ma hubani sidea hasamboron ni sidea. (bd. 20:4.) 23:36 Lalu TUHAN berfirman kepadaku: “Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji?
23:37 Tongon, marbangkis do sidea anjaha sab daroh do tangan ni sidea; rap pakon gana-gana ni sidea ai do sidea marbangkis; anjaha igalangkon do anak ni sidea bahen sipanganon ni gana-gana ni sidea, ai ma anak na tinubuhkon bangku. (bd. 16:20, 21; Jer. 7:31.) 23:37 Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah dan mereka berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya, bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagi-Ku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan.
23:38 Ambah ni ai on ope ibahen sidea bangku: Ipabutak sidea do iananku na pansing in bani ari ai, anjaha ipabutak sidea do ari sabatku. (2 Raj. 21:4.) 23:38 Selain itu hal ini juga mereka lakukan terhadap Aku, mereka menajiskan tempat kudus-Ku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku.
23:39 Ai dob isayati sidea anak ni sidea bahen galangan hubani sisombah-sombahon ni sidea ai, bani ari ai do masuk sidea hubagas iananku na pansing ai laho pabutakkon ai; tonggor ma, sonai do ibahen sidea ibagas rumahku. 23:39 Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudus-Ku dan melanggar kekudusannya. Sungguh, inilah yang dilakukan mereka di dalam rumah-Ku.
23:40 Isuruh do suruhanni mangalopi halak humbani na daoh, anjaha tonggor ma, dob roh sidea, iparidi ho do dirimu, ipajagar ho matamu, anjaha ipakei ho ugas-ugasmu; 23:40 Tambahan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh, mereka datang. Demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan.
23:41 hundul ma ho iatas ni podoman na majenges, meja na dob pinasirsir i lambungni, panampeianmu bani dahupa ampa minakku. (Pod. 7:17.) 23:41 Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan; di atas tempat tidurmu itu kautaruh ukupan-Ku dan minyak-Ku.
23:42 Lutu do sora ni halak na mabuei i lambungni, ai ma sora ni halak na roh marayaksi hun halimisan; igolangi sidea do tangan ni naboru ai, anjaha inahkon sortali na majenges iatas uluni. 23:42 Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya.
23:43 Jadi nini uhurhu ma: Ai mandalankon parbangkison ope naboru na dob melus in? Ai ra ope halak nani manriah-riah pakonsi? 23:43 Aku berkata: Apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia.
23:44 Tongon, laho do halak marayaksi, songon marayak boru jalang; sonai ma laho sidea marayak si Ohola pakon si Oholiba, laho mandalankon habutakon. 23:44 Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman.
23:45 Tapi uhumon ni halak parpintor do sidea romban hubani uhum bani siparbangkis ampa uhum bani naboru siduruskon daroh, ai siparbangkis do sidea, anjaha gok daroh do tangan ni sidea. (bd. 16:38; 3 Mus. 20:10.) 23:45 Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah, sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzinah dan tangan mereka berlumuran darah.”
23:46 Ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ojur ma simbuei manlawan sidea, anjaha bahen ma sidea gabe siarsik-arsikon anjaha sirampason. 23:46 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: “Biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan.
23:47 Pargijigon ni simbuei ai ma sidea bani batu, anjaha tampulon ni sidea bani podang ni sidea; bunuhon ni sidea ma anakni pakon boruni, anjaha tutungonni rumahni bani apuy. 23:47 Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka dan membakar habis rumah-rumah mereka.
23:48 Sonai ma parontihononku habutakon i nagori in, ase jora sagala naboru, ulang ihorjahon be habutakon, songon na binahen ni sidea ai. 23:48 Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan.
23:49 Sonai ma honahononku bannima habutakonnima ai, anjaha porsanonnima uhum halani dousanima na marnaibata na legan ai; jadi botohonnima ma, Ahu do Jahowa. 23:49 Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH.”
<< Yehezkiel 22 Yehezkiel 24 >>