Yehezkiel 2

2:1 Jadi nini ma hubangku: Ale anak ni jolma, jongjong ma ho bani naheimu, ase marsahap Ahu bam! 2:1 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena Aku hendak berbicara dengan engkau.”
2:2 Sanggah na marsahap ai Ia bangku, masuk ma Tonduy ai hubangku, lanjar ipajongjong ma ahu bani naheihu, jadi hutangihon ma Ia na marsahap ai bangku. (bd. 3:24.) 2:2 Sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku.
2:3 Anjaha ihatahon ma hubangku: Ale anak ni jolma, husuruh do ho bani halak Israel, bani bangsa sipanlawan, na manlawan dompak Ahu; sidea ampa ompung ni sidea sai marbalik do humbangku ronsi sadari on. 2:3 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan Aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap Aku sampai hari ini juga.
2:4 Hubani anak parbohi na mapir ampa paruhur na hengkeng do ho husuruh, anjaha hatahon ma hubani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa. 2:4 Kepada keturunan inilah, yang keras kepala dan tegar hati, Aku mengutus engkau dan harus kaukatakan kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH.
2:5 Atap ra sidea manangihon, atap manjua sidea manangihon (ai bangsa sipanlawan do sidea), tapi botohon ni sidea ma na adong do nabi itongah-tongah ni sidea. (bd. 3:11, 27.) 2:5 Dan baik mereka mendengarkan atau tidak — sebab mereka adalah kaum pemberontak — mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.
2:6 Tapi anggo ho, ale anak ni jolma, ulang ho mabiar bani sidea, ulang gobir ho mambogei hata ni sidea, age pe liot bam duri pakon tatada anjaha marianan ho itongah-tongah ni gansip golang; ulang gobir ho mambogei hata ni sidea, anjaha ulang ho mabiar mangidah sidea, ai bangsa sipanlawan do sidea. (Jer. 1:8; 1 Ptr. 3:14.) 2:6 Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak.
2:7 Hatahon ma hatangku bani sidea, atap ra sidea manangihon atap lang, ai bangsa sipanlawan do sidea. 2:7 Sampaikanlah perkataan-perkataan-Ku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak.
2:8 Tapi anggo ho, ale anak ni jolma, tangihon ma na huhatahon bam, ulang ma ho manlawan songon bangsa sipanlawan in. Buha ma pamanganmu, anjaha pangan ma aha na hubere bam. 2:8 Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang Kufirmankan kepadamu; janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang Kuberikan kepadamu.”
2:9 Anjaha sanggah mangkawah ahu, tonggor ma, sada tangan durdur bangku, anjaha ibagas adong sada surat gulungan. (Pangk. 10:8-11.) 2:9 Aku melihat, sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh, dipegang-Nya sebuah gulungan kitab,
2:10 Jadi ipaherbang ma ai i lobeihu, anjaha marsurat do ai angkup lopah; tarsurat do ijai hata tangis-tangis, hoih-hoih ampa bursik-bursik. 2:10 lalu dibentangkan-Nya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan.
<< Yehezkiel 1 Yehezkiel 3 >>