Yehezkiel 19

19:1 Tapi anggo ho, bahen ma sada doding tangis-tangis pasal panrajai i Israel, 19:1 Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja Israel,
19:2 anjaha hatahon ma: Songon singa boru-boru do inangmu itongah-tongah ni singa! Manggompang do ia itongah-tongah ni anak ni singa, laho pabanggal-banggalhon anakni. 19:2 dan katakanlah begini: “Betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa! Ia berbaring di antara singa-singa muda, dan menyusui anak-anaknya.
19:3 Ipagodang-godang do sada humbani anakni ai, gabe singa ajar-ajar do ai; iguruhon do naha manoroh, ibondut do jolma. 19:3 Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya, sehingga menjadi singa muda; ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya.
19:4 Isuruh bangsa parbegu ma na manlawansi; hona tangkap ma ia ibagas godung ni sidea, iboan sidea do ia, ihalihiri hu tanoh Masir. (2 Raj. 23:30-34; Jes. 37:29; Jer. 22:11.) 19:4 Bangsa-bangsa menyerukan: Singa mengamuk! akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka; mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir.
19:5 Dob iidah inangni hiranan ia anjaha seng saud pangarapanni ai, ibuat ma sada humbani anakni na legan, anjaha iajar ma ai gabe singa ajar-ajar. 19:5 Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda.
19:6 Mardalani do ia itongah-tongah ni singa, gabe singa ajar-ajar do ia; iguruhon do naha manoroh, ibondut do jolma. (2 Raj. 24:8, 9.) 19:6 Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa, ia menjadi seekor singa muda; ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya.
19:7 Iparseda do bentengni anjaha iparreong huta-hutani; tarsonggot do nagori ampa pangisini halani sora ni paraumni. 19:7 Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya; bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya.
19:8 Roh ma marurup bangsa-bangsa mandorabsi inggot; ipaherbang sidea do puhotni i babouni; hona tangkap do ia ibagas godung ni sidea. 19:8 Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya, mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang.
19:9 Ihalihiri do ia, ipamasuk hubagas harang, anjaha iboan hubani raja ni Babel; dob ai ipamasuk ma ia hubagas tutupan, ase ulang tarbogei be sorani iatas ni dolog ni Israel. (2 Raj. 24:15.) 19:9 Ia dikurung dalam kandang, sambil dikelikir, dibawa ke hadapan raja Babel dan dimasukkan dalam penjara, supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel.
19:10 Songon hayu anggur do inangmu ibagas pohon anggur, na sinuan itopi ni bah mardalan; ramos buahni anjaha marrantingi halani buei ni bah. (bd. 17:6.) 19:10 Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur, yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah.
19:11 Tarpakei do dangkahni bahen tungkot harajaon halani jengesni, manjurjur do ai hu atas itongah-tongah ni rantingni; taridah do ai humbani na daoh halani gijangni ampa tabunni. 19:11 Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan; ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat, dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak.
19:12 Tapi hona orbat ma hayu anggur ai ibagas ringis, anjaha igijigkon hu tanoh; melus ma ai ibahen logou hapoltakan, buahni mangkatangtang; ipansuakkon ma dangkahni na dear ai, gabe sipanganon ni apuy. (bd. 15:4; 17:10.) 19:12 Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi; angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering; dan api menghabiskannya.
19:13 Anjaha sonari tarsuan do ai i halimisan bani tanoh dorging-dorging, na so marbah. 19:13 Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air.
19:14 Luar do apuy humbani dangkahni, bois ipangan ranting ampa buahni, gabe seng dong be tading ijai dangkah na jenges, seng dong be tungkot harajaon laho manrajai. In ma doding tangis-tangis ai, anjaha saud do ai gabe doding tangis-tangis. 19:14 Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan.” Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan.
<< Yehezkiel 18 Yehezkiel 20 >>