Yehezkiel 18

18:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 18:1 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku:
18:2 Aha do halani ise isahap-sahapkon hanima umpama pasal tanoh Israel: Bapa mangankon buah ni anggur na migar, hape ipon ni anakni do ngiluan? (Jer. 31:29.) 18:2 “Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel: Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu?
18:3 Songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa: Seng bulih be sahapkononnima umpama on i Israel. 18:3 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel.
18:4 Tonggor ma, Ahu do simada ganup tonduy ni jolma, tonduy ni bapa age tonduy ni anak, Ahu do simadasi; ise na mardousa, ia do na maningon matei. (Rom 5:12; Jak. 1:15.) 18:4 Sungguh, semua jiwa Aku punya! Baik jiwa ayah maupun jiwa anak Aku punya! Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati.
18:5 Anggo pintor sada halak, ihorjahon uhum ampa hapintoran, 18:5 Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran,
18:6 anggo seng ipangan na ginalangkon iatas dolog, seng mangkawah ia dompak gana-gana ni ginompar ni Israel, seng ra ia pabutak parinangon ni hasomanni, anjaha seng idohori sada naboru bani panorang mabutak ia, (bd. 22:9, 11; 3 Mus. 18:19-20; 20:18; Jes. 57:7.) 18:6 dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari isteri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain,
18:7 seng dong halak na iodoh-odoh, tapi ipaulak do bani siparutang gadeianni, seng ra ia manrampas, ibere do sipanganon bani na loheian, anjaha iparhioui halak na talanjang, (2 Mus. 22:25, 26; 3 Mus. 19:3; 5 Mus. 15:7; 24:10-13; Ps. 15:3; Jes. 58:6, 7.) 18:7 tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang,
18:8 seng paanakkon duit ia, seng ra mambuat untung na malobihtu, ipadaoh tanganni humbani hagedukon, sintong panguhumni bani halak na marsalisih, (2 Mus. 22:25; 3 Mus. 25:37.) 18:8 tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia,
18:9 marparlahou ia ibagas titahku, anjaha jimot ia mandalankon paraturanku, ai ma halak parpintor, maningon manggoluh do ia tongon, nini Tuhan Jahowa. 18:9 hidup menurut ketetapan-Ku dan tetap mengikuti peraturan-Ku dengan berlaku setia — ialah orang benar, dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
18:10 Tapi anggo adong tubuh anak ni siparjahat, siduruskon daroh atap sihorjahon na masambor, 18:10 Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu
18:11 na so marparlahouhon parlahou ni bapani parpintor ai, tapi ipangan do na ginalangkon iatas dolog, ibutaki parinangon ni hasomanni, 18:11 — walaupun ayah tidak melakukan satu pun — juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari isteri sesamanya,
18:12 iodoh-odoh na masombuh ampa na madoyuk, idalankon panrampason, seng ipaulak gadeian bani, mangkawah matani dompak gana-gana, ihorjahon hagigi, 18:12 menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian,
18:13 ipaanakkon duitni anjaha malobihtu pambuatni bani untung, ai sipagoluhon do jolma sisonai ai? Seng bulih manggoluh ia, tapi halani ihorjahon haganup hagigi nongkan ai, maningon matei do ia, marsapata hubani do darohni. 18:13 memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati; darahnya tertimpa kepadanya sendiri.
18:14 Porini tubuh anakni sada, anjaha iidah anak ai sagala dousa na hinorjahon ni bapani, gabe mabiar ia anjaha seng ihorjahon ai, 18:14 Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu:
18:15 seng ipangan na ginalangkon iatas dolog, seng ikawahkon gana-gana ni ginompar ni Israel, seng ibutaki jolma ni hasomanni, 18:15 ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari isteri sesamanya,
18:16 seng dong na iodoh-odoh, seng ijalo gadeian, seng idalankon panrampason, ibere sipanganon bani na loheian, iparhioui halak na talanjang, 18:16 tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang,
18:17 ipadaoh tanganni humbani hagedukon, seng ipaanakkon duitni atap ibuat untung na mabahattu, idalankon aturanku anjaha ihorjahon do titahku, seng anjai matei ia halani hajahaton ni bapani, sai na manggoluh do ia. 18:17 menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturan-Ku dan hidup menurut ketetapan-Ku — orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup.
18:18 Tapi ia bapani ai, sipangodoh-odoh anjaha sipanrampas ai, sihorjahon na so patut itongah-tongah ni bangsani, tonggor ma, maningon matei do ia halani hajahatonni. 18:18 Ayahnya, yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh, ia akan mati karena kesalahannya.
18:19 Hape ihatahon hanima: Ai mase ma lang mangonai hubani anak dousa ni bapani? Halani ihorjahon anak ai uhum ampa hapintoran, idalankon haganup titahku, maningon manggoluh do ia. 18:19 Tetapi kamu berkata: Mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? — Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapan-Ku dengan setia, maka ia pasti hidup.
18:20 Ise sipardousa, ia do matei! Sedo anak mamorsan hajahaton ni bapani, anjaha sedo bapa mamorsan hajahaton ni anakni. Hapintoran ni parpintor hubani do sogop, anjaha hajahaton ni parjahat sogop hubani do. (2 Mus. 20:5; 4 Mus. 26:11; 5 Mus. 24:16; Hab. 2:4.) 18:20 Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.
18:21 Tapi anggo itundalhon parjahat ai haganup dousani, na hinorjahonni, anjaha idalankon haganup titahku, anjaha ihorjahon uhum ampa hapintoran, maningon manggoluh do ia, seng matei. (bd. 33:12.) 18:21 Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.
18:22 Haganup hajahatonni na hinorjahonni ai, seng hiraon be ai bani; manggoluh do ia halani hapintoran na hinorjahonni ai. (Jes. 41:22; 43:25.) 18:22 Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia; ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya.
18:23 Ai marosuh do uhurhu nani mangidah hamateian ni parjahat, nini Tuhan Jahowa, ai lang marosuh do uhurhu bani parmulak ni parjahat in humbani dalanni ase manggoluh ia?(ay. 32; bd. 33:11; 1 Tim. 2:4; 2 Ptr. 3:9.) 18:23 Apakah Aku berkenan kepada kematian orang fasik? demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup?
18:24 Tapi, anggo manlembang parpintor in humbani hapintoranni, idalankon hajahaton anjaha ihorjahon hasamboron, songon na hinorjahon ni parjahat ai, mintor manggoluh ma ia? Haganup hapintoranni na hinorjahonni ai seng hiraon be bani; halani panundalionni ai ampa dousani na hinorjahonni ai, halani ai do ia matei. (bd. 3:20.) 18:24 Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik — apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berobah setia dan karena dosa yang dilakukannya.
18:25 Tapi hanima mangkatahon: Seng sintong dalan ni Jahowa! Tangihon ma, ale ginompar ni Israel: Mintor lang ma sintong dalanku? Ai lang dalannima do na so sintong? (bd. 33:17-20.) 18:25 Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakan-Ku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat?
18:26 Anggo manlembang parpintor humbani hapintoranni anjaha ihorjahon hajahaton, maningon matei do ia halani ai, maningon matei do ia halani hajahaton na hinorjahonni ai. 18:26 Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya.
18:27 Tapi, anggo itundalhon parjahat hajahaton na hinorjahonni ai, anjaha ihorjahon uhum ampa hapintoran, na pagoluhkon tonduyni do ia ijai. 18:27 Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya.
18:28 Halani na dob mangahap ai ia, anjaha itundalhon hajahaton na hinorjahonni ai, maningon manggoluh do ia, lang matei. 18:28 Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.
18:29 Tapi ihatahon ginompar ni Israel do: Seng sintong dalan ni Jahowa! Mintor ma lang sintong dalanku, ale ginompar ni Israel? Ai lang dalannima do na so sintong? 18:29 Tetapi kaum Israel berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Apakah tindakan-Ku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat?
18:30 Halani ai, ale ginompar ni Israel, uhumonku do hanima ganup, romban hubani parlahouni, nini Tuhan Jahowa. Mulak ma, tundalhon ma haganup hajahatonnima, ase ulang hajahaton ai parohkon hamagouan bannima. 18:30 Oleh karena itu Aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan.
18:31 Ambungkon hanima ma sagala hajahaton na hinorjahonnima ai dompak Ahu, anjaha parayak hanima ma uhur na baru pakon tonduy na baru. Mase rahanan matei hanima, ale ginompar ni Israel? (bd. 11:19; 36:26.) 18:31 Buangkanlah dari padamu segala durhaka yang kamu buat terhadap Aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?
18:32 Tongon, seng marosuh Ahu mangidah matei na matei in, nini Tuhan Jahowa. Halani ai paubah hanima ma uhurnima, ase manggoluh hanima. (ay. 23; bd. 33:11.) 18:32 Sebab Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Oleh sebab itu, bertobatlah, supaya kamu hidup!”
<< Yehezkiel 17 Yehezkiel 19 >>