Yehezkiel 16

16:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 16:1 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
16:2 Ale anak ni jolma, pabotohkon ma bani Jerusalem sagala hasamboronni, 16:2 “Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji
16:3 anjaha hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa bani Jerusalem: Harohanmu ampa hatubuhanmu tanoh ni halak Kanaan do, bapamu halak Amori do anjaha inangmu boru Het. 16:3 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada Yerusalem: Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan; ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti.
16:4 Anjaha partubuhmu sonon do: Bani ari partubuhmu seng irotap pusogmu, anjaha seng iparidi ho bani bah laho paborsihkon ho; seng ilapuhon bam garam, barang ibalutkon bam ampan. 16:4 Kelahiranmu begini: Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih; juga dengan garampun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin.
16:5 Ise pe lang dong na maridop ni uhur bam laho mambahen na sonai ai bam, halani holong ni uhurni bam, tapi iambungkon do ho hu darat, halani magigi do halak mangidah ho bani partubuhmu. 16:5 Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan; malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu.
16:6 Anjaha sanggah na montas Ahu hun lambungmu, anjaha huidah ho margulu-gulu ibagas darohmu, jadi ningku ma dompak ho na margulu-gulu daroh ai: Manggoluh ma ho! tongon, huhatahon do bam, ho na margulu-gulu daroh: Manggoluh ma ho! 16:6 Maka Aku lalu dari situ dan Kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah dan Aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu: Engkau harus hidup
16:7 Anjaha marbanggal ma ho songon suan-suanan na i ladang. Jadi magodang ma ho, matoras anjaha jenges, punar bagod-bagodmu anjaha marganjang jambulanmu, tapi seng marhiou anjaha talanjang do ho. 16:7 dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang! Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil.
16:8 Jadi sanggah na montas Ahu hu lambungmu use, anjaha mangkawah Ahu bam, tonggor ma, jumpah ma panorangni boi ma riridon ho. Jadi hupaherbang ma hiouhu bam, laho manrungkub hatalanjangonmu, marbulawan ma Ahu bam, anjaha marpadan ma Ahu pakon ho, nini Tuhan Jahowa, jadi Ahu ma simada ho. (2 Mus. 19:5; 5 Mus. 7:6; Rut 3:9.) 16:8 Maka Aku lalu dari situ dan Aku melihat engkau, sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kain-Ku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah Aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan ALLAH, dan dengan itu engkau Aku punya.
16:9 Jadi huparidi ma ho bani bah, anjaha huusah ganup daroh ai hun bam, huminaki ma ho bani minak. 16:9 Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu dari padamu dan Aku mengurapi engkau dengan minyak.
16:10 Huparhioui ma ho marhitei pakeian na marbagei rupani, anjaha hubahen ho marsipatu kulit na maharga; hubahen ma ho marsabing-sabing na alus ampa martudung-tudung sitora. (Ps. 45.) 16:10 Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutera.
16:11 Hubahen ma ugasmu buei; golang hubahen bani tanganmu anjaha sinongkok bani borgokmu. 16:11 Dan Aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu.
16:12 Hubahen ma tintin bani igungmu, anting-anting bani pinggolmu, ampa sortali na majenges bani ulumu. (1 Mus. 24:27.) 16:12 Dan Aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu.
16:13 Jadi jenges ma ho halani omas ampa pirak ai; pakeianmu humbani hiou na alus, humbani sitora ampa hiou na marbagei rupani. Mangan topung na alus ma ho, manisan ampa minak. Gabe jenges tumang ma ho, talup tongon gabe raja. 16:13 Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutera dan kain berwarna-warna; makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu.
16:14 Jadi sar ma baritamu hu tongah-tongah ni bangsa-bangsa halani hinajengesmu, panjagar na hubahen bam, nini Tuhan Jahowa. (Tangis 2:15.) 16:14 Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasan-Ku yang Kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
16:15 Tapi martenger ni uhur do ho bani hinajengesmu, anjaha mambahen panriah-riahan do ho halani tarmurmur ipabangkishon ho do dirimu bani ganup halak na mamontas. (bd. 23:3; 2 Mus. 34:16; Jer. 2:20.) 16:15 “Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyhuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat.
16:16 Ibuat ho do deba humbani paheianmu, laho paulihon bam panumbahan bani buntu-buntu, anjaha ijai idalankon ho do parbangkison; na sonai ai seng ongga anjaha seng anjai masa be. (bd. 7:20.) 16:16 Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni dan engkau bersundal di situ; seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi.
16:17 Ibuat ho do homa ugasmu na jenges in, na pinauli humbani omas ampa pirakku, na hubere bam; ipauli ho do hunjai gana-gana dalahi anjaha marbangkis do ho pakonsi. (Hos. 2:8.) 16:17 Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emas-Ku dan perak-Ku, yang Kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka.
16:18 Ibuat ho do paheianmu sibagei rupa ai, laho mangkioui ai, anjaha inahkon ho do minakku ampa dahupangku i lobeini. 16:18 Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyak-Ku dan ukupan-Ku.
16:19 Anjaha sipanganon, na hubere bam, ai ma topung na alus, minak ampa manisan, na hubere bam bahen sipanganonmu, inahkon ho do ai hu lobeini gabe galangan na misbou, nini Tuhan Jahowa. 16:19 Juga makanan-Ku yang Kuberikan kepadamu — tepung yang terbaik, minyak dan madu Kuberikan makananmu — engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
16:20 Ambah ni ai ibuat ho do anakmu pakon borumu, na tinubuhkonmu bangku, anjaha igalangkon ho do sidea bani sidea, gabe sipanganonni. Ai hurang ope parbangkisonmai, (3 Mus. 18:21; 2 Raj. 16:3; Jer. 7:31.) 16:20 Bahkan, engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagi-Ku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng
16:21 ase isayati ho ope anakku, anjaha iondoskon ho sidea tutungon ibagas apuy laho manombah sidea? 16:21 bahwa engkau menyembelih anak-anak-Ku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api?
16:22 Anjaha bani haganup hasamboronmu ampa parbangkisonmai seng idingat ho panorang haposoonmu, ai ma sanggah na so marhiou ampa na talanjang ai ho, na margulu-gulu daroh ai ho. (ay. 6, 7.) 16:22 Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu.
16:23 Anjaha dob ibahen ho sagala hajahaton ai (bursik, bursik ma ho, nini Tuhan Jahowa), 16:23 Dan sesudah segala kejahatanmu itu — celaka, celakalah engkau! Demikianlah firman Tuhan ALLAH —
16:24 ipauli ho do bam anjap-anjap ianan marbangkis, anjaha ibahen ho do bam ianan na pinagijang bani ganup alaman. 16:24 engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang.
16:25 Tongon, bani ganup sirpang ni dalan ipauli ho do ianan na pinagijang, anjaha ibere ho do maseda hajengesonmu, iondoskon ho do dirimu bani ganup pamontas anjaha buei do parriah-riahan idalankon ho. 16:25 Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah.
16:26 Marriah-riah do ho homa pakon halak Masir, simbalogmu na garang ai; buei do parriah-riahan idalankon ho, mambahen manringis Ahu. 16:26 Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah, yang menimbulkan sakit hati-Ku.
16:27 Halani ai tonggor ma, hupagostong do tanganku manlawan ho, anjaha huorui tanoh parbagiananmu, huondoskon do ho bani munsuhmu paruhur haut, ai ma boru Palistim, na maila mangidah parlahou hasamboronmu. 16:27 Lihat, Aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau kepada kesewenang-wenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin, yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu.
16:28 Marriah-riah do homa ho pakon halak Assur, halani lape sombuh uhurmu, marriah-riah do ho tene pakon sidea, hape lanjar do seng sombuh uhurmu. (bd. 23:12; 2 Raj. 16:7; 2 Kron. 28:23.) 16:28 Engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas; ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum merasa puas.
16:29 Lambin itambahi ho do parriah-riahonmu pakon nagori partiga-tiga ai, ai ma Kasdim, tapi age marhitei ai lanjar do seng sombuh uhurmu. (bd. 23:14-20.) 16:29 Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim, tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas.
16:30 Garang ni ai uhurmu, nini Tuhan Jahowa, gabe ihorjahon ho haganupan ulah ni boru jalang na bolon, 16:30 Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan ALLAH, engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam,
16:31 ipauli ho do anjap-anjap ianan marbangkis bani sirpang ni ganup dalan, anjaha ibahen ho do bam ianan na pinagijang bani ganup alaman; tapi sedo boru jalang na somal ho, ai itulak ho do upah. (ay. 24, 25.) 16:31 yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal.
16:32 Ale parinangon siparbangkis na manrohop halak legan gantih ni paramangonni sandiri. 16:32 Hai isteri yang berzinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri.
16:33 Ibere halak do upah bani boru jalang, tapi anggo ho, ho use marsibere-bere bani hasomanmu marriah-riah, mambere sisip do ho ase roh sidea hunja-hunja mangayaki ho, laho marriah-riah pakon ho. (Hos. 8:9.) 16:33 Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal.
16:34 Ase legan do parriah-riahonmu marimbang naboru na legan, sedo halak na mangirik-irik ho, sedo halak na mambere upah bam, tapi ho do na marsibere-bere; halani ai do, ase na legan do ho. 16:34 Maka dalam persundalanmu engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain; bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal; tetapi engkau yang memberi upah persundalan, sedang engkau tidak diberi apa-apa; itulah kebalikannya padamu.
16:35 Halani ai, ale boru jalang, tangihon ma hata ni Jahowa. 16:35 Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarkanlah firman TUHAN!
16:36 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani na dob ipatalar ho hailaonmu anjaha ipatidak ho hatalanjangonmu sanggah na marriah-riah ho pakon hasomanmu marriah-riah, ampa pangkorhon ni haganup gana-ganamu hagigi in ampa pangkorhon ni daroh ni anakmu, na ginalangkonmu bani sidea, 16:36 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji dan oleh karena darah anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka,
16:37 halani ai, tonggor ma, pahumpulonku ma haganup sihaholongi ho, hasomanmu marmalas-malas ni uhur, haganup sidea na hinaholonganmu ampa haganup sidea na hinagigihonmu. Patumpuonku do sidea humbani ganup ianan, anjaha patidakonku do hailaonmu bani sidea, ase iidah sidea ganup hailaonmu. (bd. 23:9-21; Jes. 47:3; Jer. 13:22, 26; Hos. 2:5, 12.) 16:37 sungguh, oleh karena itu Aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci; Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau dan Aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu.
16:38 Dabuhonku do uhum bam songon na bani boru jalang ampa bani naboru siduruskon daroh; parohonku do bam ringis ampa parsimburuon (3 Mus. 20:10.) 16:38 Aku akan menghakimi engkau seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah dan Aku akan melampiaskan atasmu murka dan cemburuan-Ku.
16:39 Anjaha ondoskononku do ho hubagas tangan ni sidea, parsedaon ni sidea do anjap-anjap parriah-riahanmu, reongkonon ni sidea do iananmu na pinagijang ai; tanggalon ni sidea do paheianmu, buaton ni sidea do ugasmu na majenges in, anjaha paturuton ni sidea do ho talanjang, seng marhiou. 16:39 Aku akan menyerahkan engkau di dalam tangan mereka dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu, mereka akan menelanjangi engkau, akan merampas perhiasan-perhiasanmu dan membiarkan engkau telanjang bugil.
16:40 Suruhon ni sidea do ho dompak sada humpulan, pargijigon ni sidea ma ho bani batu, anjaha tampulonni do ho bani podang ni sidea. 16:40 Mereka akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau, yang melempari engkau dengan batu dan memancung engkau dengan pedang-pedang mereka.
16:41 Tutungon ni sidea ma rumahmu, anjaha dalankonon ni sidea ma uhum bam, ilobei ni buei naboru; parontihononku ma parriah-riahonmai, gabe seng be padalan sibere-bere ho. (2 Raj. 25:9.) 16:41 Mereka akan membakar rumah-rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan. Dengan demikian Aku membuat engkau berhenti bersundal dan upah sundal tidak akan kauberikan lagi.
16:42 Jadi sombuh ma ringisku dompak ho, anjaha seng be marsimburu Ahu bam, sonang ma Ahu, seng be marringis. (bd. 5:13.) 16:42 Demikianlah Aku melampiaskan murka-Ku kepadamu sehingga cemburu-Ku kepadamu reda kembali; barulah Aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi.
16:43 Halani seng idingat ho panorang haposoonmu, tapi ipuhoi ho do ringisku marhitei ai haganup, halani ai, tonggor ma, balaskononku do pambahenanmu bani ulumu, nini Tuhan Jahowa. Ai lang habutakon do ihorjahon ho tambah ni hasamboronmai? (bd. 9:10; 11:21.) 16:43 Oleh karena engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, tetapi dengan semuanya ini membuat Aku gemetar kemarahan, sungguh, Aku juga akan menimpakan kelakuanmu atas kepalamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah engkau melakukan kemesuman ini lagi di samping segala perbuatan-perbuatanmu yang keji?
16:44 Tonggor ma, haganup halak na marumpamahon ho, mangkatahon: Sonai inangni, sonai do boruni. 16:44 Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau: Begitu ibu, begitu anak!
16:45 Boru ni inangmu do ho, ai ma na soganan ai bani paramangonni ampa bani anakni; sanina ni saninamu do ho, ai ma sidea na mangambukkon paramangonni ampa anak ni sidea, halani magigi. Boru Het do inangnima anjaha bapanima halak Amori. (ay. 3.) 16:45 Anak ibumu engkau, yang jijik melihat suaminya dan anak-anaknya lelaki, dan adik kakak-kakakmu perempuan engkau, yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki. Ibumu adalah orang Heti dan ayahmu adalah orang Amori.
16:46 Abangmu do Samaria, ai ma na marianan pakon boruni hampit sambiloumu; anjaha anggimu, na marianan pakon boruni hampit siamunmu, ai ma Sodom. (bd. 23:4; 5 Mus. 32:32; Jes. 1:10; Jer. 3:8.) 16:46 Kakakmu yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu, dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu.
16:47 Tapi bani mungkahni seng songon parlahou ni sidea parlahoumu, seng ihorjahon ho romban hubani hagigi na hinorjahon ni sidea; tapi lang pala piga dokah, gabe samboran do ho marimbang sidea bani sagala pambahenanmu. 16:47 Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji; sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu.
16:48 Songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa, seng dong ihorjahon Sodom, anggimai pakon boruni songon hasamboron na hinorjahonmai ampa borumu. (Mat. 10:15; 11:21-24.) 16:48 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, sesungguh-sungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan.
16:49 Tonggor ma, on do salah ni Sodom ampa boruni: Margijang ni uhur, marmewah-mewah ampa pasonang-sonangkon diri do ia ampa boruni, tapi halak na miskin ampa na masombuh, seng iurupi sidea. (Luk. 17:18.) 16:49 Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu: kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin.
16:50 Margijang ni uhur do sidea, anjaha ihorjahon hasamboron i lobeihu, halani ai do ase huambukkon sidea songon na iidah ho. (1 Mus. 18:21; 19:24.) 16:50 Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapan-Ku; maka Aku menjauhkan mereka sesudah Aku melihat itu.
16:51 Seng ihorjahon Samaria satongah ni dousamu; bahatan do hasamboron ihorjahon ho ase ia; gabe songon na pintor do abangmai pangkorhon ni sagala hasamboron na hinorjahonmai. (Jer. 3:11.) 16:51 Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu, bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua, sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar.
16:52 Ho pe, porsan ma habadoronmai, ho na mambahen moru uhum na bani saninamai; halani bajanan do pambahenanmu ase sidea, gabe pintoran do sidea marimbang ho. Patut ma maila ho, anjaha porsan ma habadoronmin, ai gabe songon na pintor do saninamu halani pambahenanmai. 16:52 Tanggunglah nodamu, hai engkau, yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan; dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka, mereka lebih benar dari padamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah nodamu, oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar.”
16:53 Tapi pasuangonku do sidea, ai ma Sodom pakon boruni, sonai Samaria pakon boruni, anjaha pasuangonku do age ho rap pakon sidea, (bd. 11:17; 1 Ptr. 3:19, 20.) 16:53 “Tetapi Aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan, dan juga Aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka,
16:54 ase iporsan ho habadoronmu anjaha maila ho mardingat sagala pambahenanmu, anjaha marhiteihonni ai do sabou pangahap ni sidea ibahen ho. 16:54 supaya engkau menanggung nodamu dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka.
16:55 Ia abangmu Sodom ampa boruni mulak suang do, Samaria pe pakon boruni mulak suang do; ho pe ampa borumu mulak suang do songon sapari. 16:55 Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; dan engkau pun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu semula.
16:56 Ai lang gabe umpama do abangmu Sodom ibagas pamanganmu, bani panorang hagijangon ni uhurmu, 16:56 Bukankah Sodom, kakakmu yang termuda, menjadi buah bibirmu pada masa kecongkakanmu,
16:57 sanggah lape ipatalar hajahatonmu? Sonari gabe doskonsi do ho, gabe sirisa-risaon bani boru Sodom ampa simbalogni inggot, bani boru Palistim, na inggot mapas mangidah ho. (Jes. 7:1.) 16:57 sebelum kejahatanmu menjadi nyata, seperti pada saat ini engkau diaibkan oleh anak-anak perempuan Edom dengan semua yang di sekitarnya dan anak-anak perempuan Filistin, yang menghina engkau dari sekitarmu?
16:58 Habutakonmai ampa hasamboronmai, maningon porsanonmu do ai, nini Jahowa. 16:58 Kemesumanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji harus engkau tanggung, demikianlah firman TUHAN.
16:59 Tongon, sonon do nini Tuhan Jahowa: Bahenonku do hu bam domu songon na binahenmai, ai ma na mapas ai ho bani bulawan, anjaha iosei ho padan. 16:59 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian.
16:60 Age pe sonai, ingatonku do padanku bam bani panorang haposoonmu, anjaha pajongjongonku do padan sisadokah ni dokahni pakon ho. (bd. 37:26; Jer. 31:31-34; 3 Mus. 26:45; Hos. 2:17.) 16:60 Tetapi Aku akan mengingat perjanjian-Ku dengan engkau pada masa mudamu dan Aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal.
16:61 Jadi taringat ma ho bani parlahoumu anjaha bador ho, anggo huain ma abangmu pakon anggimu, anjaha hubere sidea gabe boru bam, age pe seng maronjolan ai hubani padan na hubere bam. (bd. 20:43.) 16:61 Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu, pada waktu Aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian.
16:62 Anjaha pajongjongonku do padanku hu bam, ase ibotoh ho, Ahu do Jahowa, 16:62 Aku akan meneguhkan perjanjian-Ku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN,
16:63 ase tong idingat ho ai, gabe maila ho, anjaha seng be mungkab pamanganmu halani habadoronmu, anggo husaloseihon ma ganup binahenmai, nini Tuhan Jahowa. (bd. 36:31, 32.) 16:63 dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu Aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
<< Yehezkiel 15 Yehezkiel 17 >>