Yehezkiel 13

13:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 13:1 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:
13:2 Ale anak ni jolma, manjahai ma ho dompak nabi ni Israel; manjahai anjaha marsahap ma ho bani sidea, na manjahai humbani pingkiran ni sidea: Tangihon ma hata ni Jahowa! (2 Ptr. 1:21.) 13:2 “Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja: Dengarlah firman TUHAN!
13:3 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Magou ma nabi-nabi na oto ai, na paihut-ihut tonduyni sandiri, na so tongon dong niidahni. (Jer. 23:21, 31.) 13:3 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan.
13:4 Songon sorigala, na marianan bani reong-reong, sonai do nabimu, ale Israel. (Doding 2:15.) 13:4 Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel!
13:5 Seng ijaga sidea bungbung ni tembok, atap ipajongjong tembok mangondingi ginompar ni Israel, ase tahan sidea jongjong ibagas paruntolon bani ari ni Jahowa. (bd. 22:30; Ps. 106:23.) 13:5 Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari TUHAN.
13:6 Sipaoto-oto do panonggoran ni sidea, pakahouhon do panjahaionni. Nini sidea: Sonon do hata ni Jahowa; hape sedo Jahowa na marsuruh sidea, anjaha mangarap do sidea bani parsaud ni hata ai. (bd. 22:28; Jer. 23:31, 32.) 13:6 Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong; mereka berkata: Demikianlah firman TUHAN, padahal TUHAN tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapi-Nya.
13:7 Ai lang panonggoran sipaoto-oto do na niidahnima anjaha panjahaion ladung do hinatahonnima, sanggah na hinatahonnima ai: “Hata ni Jahowa”, age pe sedo Ahu na mangkatahon ai? 13:7 Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata: Demikianlah firman TUHAN, padahal Aku tidak berbicara?
13:8 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani isahapkon hanima sipaoto-oto anjaha ladung do na niidahnima ai, halani ai, tonggor ma, imbangku ma hanima, nini Tuhan Jahowa. 13:8 Sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
13:9 Anjaha tanganku ma na mangonai bani nabi na marpanonggoran sipaoto-oto ai, anjaha na manjahai ladung ai; seng masuk be sidea bani humpulan ni bangsangku, atap tarsurat bani register ni bangsa Israel, anjaha seng masuk be sidea hu tanoh ni Israel, jadi botohon nima ma, Ahu do Tuhan Jahowa. (bd. 14:9.) 13:9 Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong; mereka tidak termasuk perkumpulan umat-Ku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel; dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH.
13:10 Halani, tongon, halani pinakahou ni sidea ai bangsangku, nini: Damei do! hape seng dong damei, anjaha anggo ipauli bangsa ai tembok tanoh, gabe tonggor ma, roh do sidea mangkapur ai, (Jer. 6:14.) 13:10 Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umat-Ku dengan mengatakan: Damai sejahtera!, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera — mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya —
13:11 halani ai hatahon ma bani pangkapur ai, paboa maningon marumbak do ai. Roh do udan na mapor, mardabuhan udan sira-sira anjaha mangombus logou na marhaba-haba, 13:11 katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu: Hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup!
13:12 anjaha tonggor ma, marumbak ma tembok ai. Ai lang hatahonon ni halak ma bannima: Ija do hapur, na nilapuhonnima hujai? 13:12 Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu: Di mana sekarang kapur, yang kamu oleskan itu?
13:13 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Parohonku do haba-haba ibagas ringisku, anjaha pamasaonku udan na mapor ibagas gilangku ampa udan sira-sira na parah ibagas marahku, laho mamboiskon ai. 13:13 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Di dalam amarah-Ku Aku akan membuat angin tofan bertiup dan di dalam murka-Ku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarah-Ku rambun yang membinasakan akan jatuh.
13:14 Anjaha reongkononku do tembok na dob hinapurnima ai, padosdosonku do ai pakon tanoh, gabe tidak ma onjolanni; anggo marumbak huta ai, bois ma hanima ibagas, jadi tandaonnima ma, Ahu do Jahowa. (Mat. 7:27.) 13:14 Dan Aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan; tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
13:15 Anjaha pasogoponku ma ringisku bani tembok ai ampa bani sipangkapuri ai, anjaha hatahonon ni halak ma bannima: Seng dong be tembok ai, sonai homa sipangkapuri ai, 13:15 Begitulah Aku akan melampiaskan amarah-Ku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya dan Aku akan berkata kepadamu: Lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya,
13:16 ai ma nabi-nabi ni Israel, na manjahai pasal Jerusalem, na mangambilankon damei hubani huta ai, hape seng dong damei, nini Tuhan Jahowa. (ay. 10.) 13:16 yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
13:17 Anggo ho, ale anak ni jolma, dompakkon ma bohimu manlawan boru ni bangsamu, na manjahai humbani pingkiranni sandiri; manjahai ma ho dompak sidea, 13:17 “Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka.
13:18 anjaha hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Bursik ma naboru, na mambahen balut-balut uti-utian bani pargolangan anjaha na mambahen tudung-tudung bani ulu ni halak na maetek ampa na godang, laho manangkap tonduy ni halak! Ai sihol pamateionnima do tonduy ni halak humbani bangsangku, anjaha na legan ipagoluh hanima halani labanima? 13:18 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah dukun-dukun perempuan, yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umat-Ku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu?
13:19 Mahiri do Ahu ibahen hanima itongah-tongah ni bangsangku halani gandum sannangging ampa ruti sansayat, marhitei na mamunuh tonduy na so patut bunuhon, ampa marhitei na pagoluhkon tonduy na so patut pagoluhon, marhitei ladungnima bani bangsangku, na ra patangi-tangi ladung ai. (5 Mus. 18:20; Pod. 17:15; Jes. 5:23.) 13:19 Kamu melanggar kekudusan-Ku di tengah-tengah umat-Ku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati, dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup, dalam hal kamu berbohong kepada umat-Ku yang sedia mendengar bohong.
13:20 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, Ahu do imbang ni balut-balut uti-utiannima, na pinakeini ma manangkap tonduy ni jolma; rotaponku do ai humbani tangannima, anjaha paluahonku do tonduy na pinarburunima songon manuk-manuk. 13:20 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang dan Aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung, orang-orang yang kamu tangkap.
13:21 Tudung-tudungnima ai pe parrigatonku do, anjaha paluahonku do bangsangku humbagas tangannima, anjaha seng be songon sorohan sidea ibagas tangannima, anjaha tandaonnima ma, Ahu do Jahowa. 13:21 Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umat-Ku dari tanganmu dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
13:22 Halani ipusoki hanima uhur ni halak parpintor marhitei sipaoto-oto hape anggo Ahu seng ongga hupusoki sidea, anjaha halani ipargogohi hanima parjahat in, gabe seng surut ia humbani parlahouni na masambor, laho pagoluhkon tonduyni. (Jer. 23:14.) 13:22 Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang Aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup.
13:23 halani ai seng be marpanonggoran sipaoto-oto hanima, anjaha seng be manjahai ladung hanima. Paluahonku do bangsangkin humbani tangannima, jadi tandaonnima ma, Ahu do Jahowa. 13:23 Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong; Aku akan melepaskan umat-Ku dari tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
<< Yehezkiel 12 Yehezkiel 14 >>