Yehezkiel 12

12:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 12:1 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
12:2 Ale anak ni jolma, itongah-tongah ni bangsa sipanlawan do ho marianan, na marmata laho mangidah, tapi seng marpangidah, na marpinggol laho mambogei namin, tapi seng marpambogei, ai bangsa sipanlawan do sidea. (Jes. 6:9, 10; 42:18; Jer. 5:21.) 12:2 “Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak.
12:3 Ale anak ni jolma, pasirsir ma bam ugas-ugas hu habuangan anjaha misir ma ho arian iidah sidea. Ra mangahap do sidea, ai bangsa sipanlawan do sidea. 12:3 Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka; pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak.
12:4 Padarat ma barangmu arian iidah sidea, songon ugas-ugas laho hu habuangan; tapi anggo ho bodari ma laho iidah sidea, songon na masa bani halak na tarbuang. 12:4 Bawalah barang-barangmu itu ke luar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka; dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan.
12:5 Runtas ma dingding ai iidah sidea, anjaha hunjai ma ho hudarat. 12:5 Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lobang di tembok dan keluarlah dari situ.
12:6 Usung ma ugas-ugasmu bani abaramu iidah sidea, anjaha dob golap ari boan ma ai; rungkub ma bohimu, ase ulang iidah ho tanoh in; ai Ahu do na pabingkat ho gabe tanda bani halak Israel. (bd. 24:24, 27.) 12:6 Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu ke luar pada malam gelap; engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah; sebab Aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel.”
12:7 Jadi hubahen ma songon na tinonahkon ai hubangku; hupadarat ma ugas-ugasku arian songon na laho hu habuangan, anjaha bodari huruntas ma dingding ai marhitei tanganku sandiri; anjaha dob golap ari luar ma ahu mangusung ugas-ugaskai iidah sidea. 12:7 Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku: aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lobang di tembok, pada malam gelap aku keluar dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku.
12:8 Anjaha patarni ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 12:8 Pada hari besoknya datanglah firman TUHAN kepadaku:
12:9 Ale anak ni jolma, ai seng dong humbani bangsa Israel, bangsa sipanlawan in, mangkatahon hubam: Aha do na binahenmin? 12:9 “Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu: Apakah yang kaulakukan ini?
12:10 Hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Mangonai bani raja na i Jerusalem do in pakon bani ganup bangsa Israel na itongah-tongahni ai. (Jes. 13:1.) 12:10 Katakanlah kepada mereka: beginilah firman Tuhan ALLAH: Ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana.
12:11 Hatahon ma: Ahu do tanda bannima; songon na hubahen ai, sonai do mangonai bani sidea, maningon bingkat do sidea hu habuangan. (ay. 6.) 12:11 Katakanlah: Aku menjadi lambang bagimu; seperti yang kulakukan ini begitulah akan berlaku kepada mereka: sebagai orang buangan mereka akan pergi ke pembuangan.
12:12 Anjaha raja na itongah-tongah ni sidea ai maningon usungonni do ugas-ugas bani abarani sanggah na luar ibagas na golap; dingding do runtasonni laho luar. Rungkubonni do bohini, ase ulang iidah tanoh ai. (2 Raj. 25:4, 7; Jer. 39:4, 7.) 12:12 Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi ke luar; orang akan membuat sebuah lobang di tembok supaya ada baginya jalan keluar; ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu.
12:13 Anjaha paherbangonku do puhotku i babouni, anjaha dapot do ia ibahen sidingku. Boanonku do ia hu Babel, hu nagori ni halak Kasdim, tapi seng idahonni nagori ai, anjaha ijai do ia matei. (bd. 17:20; 32:3-6; Jer. 52:11.) 12:13 Aku akan memasang jaring-Ku untuk menangkap dia dan di dalam perangkap-Ku dia akan terjebak dan Aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya; ia akan mati di sana.
12:14 Anjaha bani sagala deisa do paeraponku sagala halak na mangkasomanisi, sipangurupi bani ampa haganup balani; sintakonku do podang hunpudi ni sidea. 12:14 Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan Kuhamburkan ke semua mata angin dan Aku akan menghunus pedang dari belakang mereka.
12:15 Jadi tandaon ni sidea ma, Ahu do Jahowa, anggo domma huerap sidea hutongah-tongah ni bangsa-bangsa anjaha mambur sidea hubahen bani nagori-nagori ai. 12:15 Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, apabila aku menyerakkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri.
12:16 Tapi paturutonku do deba tading humbani sidea, na maluah humbani podang, humbani lohei ampa sampar, ase sidea ma na mambaritahon sagala hasamboron ni sidea itongah-tongah ni sagala bangsa, parmerapan ni sidea ai, ase itanda sidea, Ahu do Jahowa. (bd. 6:8.) 12:16 Tetapi Aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceriterakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang; dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
12:17 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 12:17 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
12:18 Ale anak ni jolma, pangan ma rutimu hitir-hitir, anjaha inum ma bahmu ibagas na gobir ampa hasosakan. 12:18 “Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas,
12:19 Anjaha hatahon ma pasal bangsa na i nagori ai: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa, pasal pangisi ni Jerusalem, na i tanoh Israel: Maningon hitir-hitir do panganon ni sidea ruti ni sidea, anjaha gobir inumonni bah ni sidea, ai halongma tanoh ni sidea anjaha hona rampas sagala na dongni halani hajahaton ni sagala pangisini. 12:19 dan katakanlah kepada penduduk negeri ini: Beginilah firman Tuhan ALLAH tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel: Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana.
12:20 Tarulang ma huta-huta na niiankon, anjaha lungun ia tanoh ai; jadi tandaonnima ma, Ahu do Jahowa. 12:20 Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi; dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
12:21 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 12:21 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
12:22 Ale anak ni jolma, sahap aha do in sinahapkonnima i tanoh Israel, na mangkatahon: Dokah ope ari ai, anjaha seng tongon na hinatahon ni panjahaion. (2 Ptr. 3:4.) 12:22 “Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi: Sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi?
12:23 Halani ai hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Parontihononku do sahap-sahap ai, anjaha seng be luarhonon ni sidea umpama ai i Israel. Tapi hatahon ma bani sidea: Dohor ma ari ai, anjaha saud ma ganup panjahaion. (Hab. 2:3.) 12:23 Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka: Waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi.
12:24 Ai seng dong be hu lobeian on panonggoran sipaoto-oto atap panjahaion na pakahouhan itongah-tongah ni bangsa Israel. 12:24 Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel,
12:25 Tapi Ahu, Jahowa sandiri ma na marsahap, anjaha hata na huhatahon, maningon saud do ai. Seng be padokah-dokahon ai, tapi bani panorangnima ope, ale bangsa sipanlawan, marsahap Ahu anjaha pasaudonku ai, nini Tuhan Jahowa. 12:25 sebab Aku, TUHAN, akan berfirman dan apa yang Kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, Aku akan mengucapkan suatu firman dan Aku akan menggenapinya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
12:26 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 12:26 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
12:27 Ale anak ni jolma, tonggor ma, sidea bangsa Israel mangkatahon: Panonggoran na niidahni ai, dokah ope ai, anjaha manjahai do ia pasal panorang na daoh ope. 12:27 “Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata: Penglihatan yang dilihatnya itu, harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya, waktunya masih lama.
12:28 Halani ai hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Seng be sipadokah-dokahon hatangkin; tapi hata na dob huhatahon in pasaudon ma, nini Tuhan Jahowa. 12:28 Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang Kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
<< Yehezkiel 11 Yehezkiel 13 >>