1 Samuel 5

5:1 Tapi ibuat halak Palistim ma poti ni Naibata ai, anjaha iboan ma hun Eben-Eser hu Asdod. 5:1 Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben-Haezer ke Asdod.
5:2 Ase ibuat halak Palistim ma poti ni Naibata anjaha iboan ma ai hu rumah ni Dagon; inahkon sidea ma ai ilambung ni Dagon. (Panguh. 16:23.) 5:2 Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon.
5:3 Tapi sanggah na pinagirah ni halak Asdod puho patarni ai, tonggor ma, domma tungkap Dagon ai hu tanoh ilobei ni poti ni Jahowa. Jadi ibuat sidea ma Dagon ai, anjaha ipasuang ma ai hubani iananni. 5:3 Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut TUHAN; lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya.
5:4 Tapi dob ipagirah sidea use puho patarni ai, tonggor ma, domma tungkap use hu tanoh Dagon ai ilobei ni poti ni Jahowa; anjaha tipul do ulu ni Dagon ai anjaha tanganni haduasi tibal i molmolan; pitah badan ni Dagon ai mando na tading. 5:4 Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut TUHAN, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal.
5:5 Halani ai do ase seng bulih dogeion ni sagala malim ni Dagon ronsi haganup na masuk hu rumah ni Dagon ai molmolan ni rumah ni Dagon na i Asdod ronsi sadari on. 5:5 Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod, sampai hari ini.
5:6 Tapi borat do pangodohkon ni tangan ni Jahowa hubani halak Asdod; ihirjati do uhur ni sidea anjaha ipatubuh do bayoh bani parhuta Asdod pakon gomgomanni. (Ps. 78:66.) 5:6 Tangan TUHAN menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan Ia membingungkan mereka: Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya.
5:7 Jadi dob iidah halak Asdod sonai do na masa ai, nini sidea ma: Seng bulih tading i lambungta poti ni Naibata ni halak Israel, ai parah do pangonai ni tanganni hubanta pakon hu Dagon, naibatanta in. 5:7 Ketika dilihat orang-orang Asdod, bahwa demikian halnya, berkatalah mereka: “Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangan-Nya keras melawan kita dan melawan Dagon, allah kita.”
5:8 Dob ai isuruh sidea ma patumpuhon ganup raja ni halak Palistim, anjaha nini sidea ma: Aha ma sibahenonta hubani poti ni Naibata ni halak Israel? Nini sidea ma mambalosi: Hu huta Gad ma naosor poti ni Naibata ni halak Israel hujai. 5:8 Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata: “Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?” Lalu kata mereka: “Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat.” Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana.
5:9 Jadi dob ipaosor sidea ai hujai, mangonai ma tangan ni Jahowa hu huta ai, gabe rusak ma sidea; hona papa ma parhuta ai, na ganjang na etek, tubuh do bayoh bani sidea. 5:9 Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan TUHAN mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu; Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka.
5:10 Dob ai itongos sidea ma poti ni Naibata ai hu Ekron. Tapi dob das poti ni Naibata hu Ekron, mandoruhi ma parhuta Ekron, nini sidea ma: Iboan sidea do poti ni Naibata ni halak Israel hubennami, sihol mamunuh hanami pakon bangsanami. 5:10 Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu, demikian: “Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita.”
5:11 Dob ai isuruh sidea ma patumpuhon ganup raja ni halak Palistim, nini sidea ma: Tongos nasiam ma poti ni Naibata ni halak Israel mulak bani iananni hinan, ase ulang ibunuh hanami pakon bangsanami. Ai masa do harusakon bolon i sab huta ai. Parah tumang do pangonai ni tangan ni Jahowa ijai. 5:11 Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata: “Antarkanlah tabut Allah Israel itu; biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita.” Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut; tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat:
5:12 Halak na so matei, hona bayoh do, anjaha manaik do ronsi langit doruh-doruh ni huta ai. 5:12 orang-orang yang tidak mati, dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit.
<< 1 Samuel 4 1 Samuel 6 >>