1 Samuel 3

3:1 Sanggah si Samuel, parana ai marugas bani Jahowa ilobei ni si Eli, majarang do hata ni Jahowa, anjaha seng sadiha pangungkabon. (Pod. 29:18; Ams. 8:11.) 3:1 Samuel yang muda itu menjadi pelayan TUHAN di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman TUHAN jarang; penglihatan-penglihatan pun tidak sering.
3:2 Bani panorang ai modommodom ma si Eli bani iananni; ia matani domma rambon anjaha seng be tarbahensi mangidah. 3:2 Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya.
3:3 Seng ope mintop palita ni Naibata, anjaha domma modom ia si Samuel ibagas rumah ni Jahowa, hajongjongan ni poti parpadanan ni Naibata. (2 Mus. 27:21; 30:7, 8.) 3:3 Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci TUHAN, tempat tabut Allah.
3:4 Jadi dilo-dilo ma Jahowa bani si Samuel, gabe ibalosi ma: Eak, ijin do ahu! 3:4 Lalu TUHAN memanggil: “Samuel! Samuel!”, dan ia menjawab: “Ya, bapa.”
3:5 Dob ai marlintun ma ia hubani si Eli, anjaha nini ma: Tonggor ma, ijon do ahu, idilo ham do ahu. Tapi ihatahon si Eli ma: Seng dong hudilo ho, mulak ma ho, modom use. Jadi mulak ma ia anjaha modom. 3:5 Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya: “Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?” Tetapi Eli berkata: “Aku tidak memanggil; tidurlah kembali.” Lalu pergilah ia tidur.
3:6 Dob ai iulaki Jahowa ma mardilo: Samuel! Jadi jongjong ma si Samuel anjaha laho ma ia hubani si Eli, anjaha nini ma: Tonggor ma, ijon do ahu, idilo ham do ahu. Tapi nini ma: Seng dong hudilo ho anaha, mulak ma ho, modom use. 3:6 Dan TUHAN memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata: “Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?” Tetapi Eli berkata: “Aku tidak memanggil, anakku; tidurlah kembali.”
3:7 Tapi seng itanda si Samuel ope Jahowa, anjaha seng ope ipatalar bani hata ni Jahowa. (ay. 21.) 3:7 Samuel belum mengenal TUHAN; firman TUHAN belum pernah dinyatakan kepadanya.
3:8 Dob ai iulaki Jahowa ma mardilo si Samuel patoluhalihon, jadi jongjong ma ia laho marayak si Eli, anjaha nini ma: Tonggor ma, ijon do ahu, idilo ham do ahu. Jadi mamotoh ma uhur ni si Eli, Jahowa do hape na mandilo anak parana ai. 3:8 Dan TUHAN memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya: “Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?” Lalu mengertilah Eli, bahwa TUHANlah yang memanggil anak itu.
3:9 Jadi nini si Eli ma hubani si Samuel: Laho ma ho, ulaki ma modom, anggo adong use na dilo-dilo bam, hatahon ma: Marsahap ma Ham ale Jahowa, manangi-nangi do jabolonmu on! Jadi laho ma si Samuel, iulaki ma modom bani iananni. 3:9 Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel: “Pergilah tidur dan apabila Ia memanggil engkau, katakanlah: Berbicaralah, TUHAN, sebab hamba-Mu ini mendengar.” Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya.
3:10 Dob ai roh ma use Jahowa, jongjong ijai anjaha dilo-dilo songon nongkan ai: O Samuel, Samuel! Jadi nini si Samuel ma: Marsahap ma Ham, manangi-nangi do jabolonmu on! (2 Mus. 34:5.) 3:10 Lalu datanglah TUHAN, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah: “Samuel! Samuel!” Dan Samuel menjawab: “Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.”
3:11 Nini Jahowa dompak si Samuel: Tonggor ma, pamasaonku ma sada uhum i Israel, sabonar marnginging do pinggol ni ganup na mambogei ai haduasi. 3:11 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: “Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya, akan bising kedua telinganya.
3:12 Bani ari na sasada ai parohonku ma hubani si Eli haganup, na dob huhatahon pasal ginomparni humbani mungkahni das hubani ujungni. 3:12 Pada waktu itu Aku akan menepati kepada Eli segala yang telah Kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir.
3:13 Ai domma hulumbahon hinan bani, paboa na uhumonku do ginomparni sadokah ni dokahni, halani ibotoh do pangapasi ni anakni ai bani Naibata, hape seng iajar sidea. (bd. 2:27-36.) 3:13 Sebab telah Kuberitahukan kepadanya, bahwa Aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka!
3:14 Halani ai domma pala marbija Ahu pasal ginompar ni si Eli: Sabonar na so tarungkab be hajahaton ni ginompar ni si Eli marhitei galangan sisayaton barang galangan sipanganon ronsi sadokah ni dokahni. (2 Mus. 20:5; 21:14; 4 Mus. 15:30; 35:16-21; 5 Mus. 19:11-21; Mat. 12:31, 32; Joh. 8:37, 40, 44, 47; 9:40, 41.) 3:14 Sebab itu Aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya.”
3:15 Dob ai modom ma si Samuel ronsi siang ari; dob ai iungkab ma labah ni rumah ni Naibata. Tapi mabiar do si Samuel patugahkon pangungkabon ai bani si Eli. 3:15 Samuel tidur sampai pagi; kemudian dibukanya pintu rumah TUHAN. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli.
3:16 Jadi idilo si Eli ma si Samuel, nini ma: Alo Samuel, anakku! Nini ma mambalosi: Ijon do ahu. 3:16 Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya: “Samuel, anakku.” Jawab Samuel: “Ya, bapa.”
3:17 Nini si Eli ma: Aha do hata na pinatugahni ai bam? Ulang ma porsou hubangku! Sonai ma bahenon ni Naibata bam, anjaha lobih ni ai ope, anggo iporsou ho hubangku age sada hata humbani haganup hata na pinatugahni ai hubam. (bd. 14:44.) 3:17 Kata Eli: “Apakah yang disampaikan-Nya kepadamu? Janganlah kausembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikan-Nya kepadamu itu.”
3:18 Jadi ipatugah si Samuel ma hubani ganup hata ai, anjaha aha pe lang iporsou bani. Dob ai nini ma: Jahowa do Ia, ibahen ma barang aha na madear nini uhurni. (2 Sam. 15:26.) 3:18 Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata: “Dia TUHAN, biarlah diperbuat-Nya apa yang dipandang-Nya baik.”
3:19 Dob ai lambin magodang ma si Samuel, anjaha ihasomani Jahowa do ia, anjaha seng dong humbani ganup hatani na so saud. 3:19 Dan Samuel makin besar dan TUHAN menyertai dia dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkan-Nya gugur.
3:20 Anjaha ganup do halak Israel, hun Dan nari das hu Berseba marhatongonkon si Samuel, tongon nabi ni Jahowa. 3:20 Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi TUHAN.
3:21 Dob ai ipagati Jahowa ma patalarhon dirini i Silo, ai ipatalar Jahowa do dirini hubani si Samuel i Silo. 3:21 Dan TUHAN selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya.
<< 1 Samuel 2 1 Samuel 4 >>