1 Samuel 23

23:1 Dong ma na patugahkon hubani si Daud: Tonggor ma, iporang halak Palistim do Kegila, anjaha iayob sidea do sagala pardogeian. (Jos. 15:44.) 23:1 Diberitahukanlah kepada Daud, begini: “Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan.”
23:2 Jadi isungkun si Daud ma Jahowa: Bulih do ahu laho manaluhon halak Palistim? Dob ai nini Jahowa ma hubani si Daud: Laho ma ho, taluhon ma halak Palistim anjaha paluah ma Kegila. 23:2 Lalu bertanyalah Daud kepada TUHAN: “Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?” Jawab TUHAN kepada Daud: “Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila.”
23:3 Tapi nini hasoman-hasoman ni si Daud ai ma hubani: Tonggor ma, gari ijon, i tanoh Juda, mabiar do hita, lambin naha ma anggo laho hita hu Kegila laho mandorab bala ni halak Palistim? (bd. 22:5.) 23:3 Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya: “Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin.”
23:4 Jadi iulaki si Daud ma sahali nari manungkun Jahowa, gabe ibalosi Jahowa ma ia, nini ma: Misir ma ho laho hu Kegila, ai Ahu sandiri do na mangondoskon halak Palistim hubagas tanganmu. 23:4 Lalu bertanya pulalah Daud kepada TUHAN, maka TUHAN menjawab dia, firman-Nya: “Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab Aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu.”
23:5 Dob ai laho ma si Daud pakon hasomanni ai hu Kegila, iporang sidea ma halak Palistim ai, anjaha iboan ma pinahan ni sidea; talu tumang do sidea ibahen, gabe maluah ma par-Kegila ai ibahen si Daud. (bd. 19:8.) 23:5 Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila; ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila.
23:6 Sanggah na maporus si Abyatar, anak ni si Ahimelek marayak si Daud hu Kegila, iboan do baju Epod ai ibagas tanganni. (bd. 22:20.) 23:6 Ketika Abyatar bin Ahimelekh melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya.
23:7 Dob ai tarbogei ma hubani si Saul na roh ai si Daud hu Kegila. Jadi nini si Saul ma: Domma iondoskon Jahowa ia hubagas tanganku; ai domma ihurungkon dirini marhitei na masuk ia hubagas sada huta na marhorbangan anjaha na marpating-pating. 23:7 Kepada Saul diberitahukan, bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul: “Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya.”
23:8 Jadi idilo si Saul ma ganup bangsa ai laho marporang, tuad hu Kegila, laho mangkubu si Daud pakon hasomanni ai. 23:8 Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya.
23:9 Tapi dob ibotoh si Daud, na dob isura-surahon si Saul mambahen na so madear bani, jadi nini ma dompak malim Abyatar: Boan hujon baju Epod in! (bd. 30:7; 4 Mus. 27:21.) 23:9 Ketika diketahui Daud, bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada imam Abyatar: “Bawalah efod itu ke mari.”
23:10 Dob ai nini si Daud ma: Ham Jahowa, Naibata ni Israel: Domma torang ibogei jabolonmu, sihol roh si Saul hu Kegila, laho parsedahon huta in halani ahu. 23:10 Berkatalah Daud: “TUHAN, Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti, bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku.
23:11 Tumaram do ondoskonon ni par-Kegila ahu hu tanganni? Tumaram do si Saul tuad, songon na dob binogei ni jabolonmu on? Ham Jahowa, Naibata ni Israel, patugah Ham ma hubani jabolonmu on. Jadi nini Jahowa ma: Roh do ia! 23:11 Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? TUHAN, Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini.” Jawab TUHAN: “Ia akan datang.”
23:12 Dob ai nini si Daud ma use: Tumaram do ondoskonon ni par-Kegila ahu pakon hasomankin hubagas tangan ni si Saul? Jadi nini Jahowa ma: Ondoskonon ni sidea do! (Jer. 38:17-20.) 23:12 Kemudian bertanyalah Daud: “Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul?” Firman TUHAN: “Akan mereka serahkan.”
23:13 Dob ai misir ma si Daud rap pakon hasomanni sionom ratus halak ai, itadingkon ma Kegila, anjaha lajang ma ia hujai-hujon. Dob ipatugah halak hubani si Saul, domma maluah si Daud hun Kegila, seng be saud ia laho. 23:13 Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira enam ratus orang banyaknya, mereka keluar dari Kehila dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan, bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang.
23:14 Jadi tading i parbatar-bataran ma si Daud i halimisan, i pardologan ni halimisan Sip. Ipindahi si Saul do ia ganup ari, tapi seng ibere Naibata ia hubagas tanganni. (ay. 19; bd. 24:1.) 23:14 Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya.
23:15 Tapi mabiar do si Daud, halani na dob bingkat si Saul sihol mamunuhsi. Ia si Daud i halimisan Sip do, i Hores. (bd. 30:6; Neh. 6:9.) 23:15 Daud takut, karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa,
23:16 Tapi bingkat ma si Jonatan, anak ni si Saul, laho ma ia marayak si Daud hu Hores, anjaha ipatotap ma uhurni ibagas Naibata. 23:16 maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah
23:17 Nini ma hubani: Ulang ma ho mabiar, ai seng tumaram jumpah tangan ni bapa, si Saul in ho, maningon ho do bangkit gabe raja manggomgom halak Israel, anjaha ahu raja paduahon; bapa, si Saul pe torang do in ibotoh. (bd. 20:30, 31; 24:21.) 23:17 dan berkata kepadanya: “Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau; engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu.”
23:18 Jadi marpadan ma sidea na dua ilobei ni Jahowa; tading i Hores do anggo si Daud, tapi mulak do si Jonatan hu rumahni. (bd. 18:3; 20:11-16.) 23:18 Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan TUHAN. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya.
23:19 Dob ai tangkog ma halak Sip marayak si Saul hu Gibea, nini ma: Ai lang marponop do si Daud i lambungnami iatas dolog, i Hores, bani buntu-buntu Hakila, na hampit dangsina ni Jesimon? (bd. 26:1; Ps. 54:2.) 23:19 Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata: “Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakhila, di sebelah selatan padang belantara.
23:20 On pe, anggo marosuh do uhurmu, ham rajanami, sai tuad ma ham, ase iondoskon hanami ia hubagas tangan ni raja in. 23:20 Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang; tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja.”
23:21 Nini si Saul ma: Sai ipasu-pasu Jahowa ma nasiam, halani holong do uhurnasiam mangidah ahu. 23:21 Berkatalah Saul: “Diberkatilah kiranya kamu oleh TUHAN, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku.
23:22 Laho ma nasiam, papangkei nasiam ma use, ase ibotoh anjaha iidah nasiam torang ianan parsaranan ni naheini, anjaha ise na dob mangidahsi ijai; ai adong do na patugahkon bangku halak siparakal do ia. 23:22 Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana; sebab telah dikatakan orang kepadaku, bahwa ia sangat cerdik.
23:23 Pindahi anjaha papangkei nasiam ma sagala ianan parponopan, atap ija ia marponop, anjaha mulak ma nasiam hubangku, anggo domma tontu, ase huirikkon nasiam. Anjaha anggo i nagori ai do ia, sai na jumpah ahu do ia itongah-tongah ni na marribu-ribu i Juda. (Mik. 5:1.) 23:23 Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti; dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya, jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda.”
23:24 Dob ai misir ma sidea, ilobei sidea ma si Saul hu sip. Tapi anggo si Daud ampa hasomanni ai i halimisan Maon do, bani tanoh hanopan hampit dangsina ni Jesimon. 23:24 Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara.
23:25 Dob ai bingkat ma si Saul pakon balani ai mangindahisi. Adong ma na patugahkon ai bani si Daud; halani ai laho ma ia hu dolog batu na i halimisan Maon ai. Dob ibogei si Saul ai, iayaki ma si Daud hu halimisan Maon. 23:25 Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon;
23:26 Mardalan ma si Saul bani salopah ni dolog ai anjaha si Daud ampa hasomanni bani na salopah nari ni dolog ai. Mangolos do namin si Daud maporus hun lobei ni si Saul, hape roh ma si Saul ampa balani ai manlolou si Daud ampa hasomanni ai sihol manangkapsi. 23:26 Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul; tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka,
23:27 Tapi roh ma sada suruhan marayak si Saul, nini ma: Podas ma ham roh, ai domma masuk halak Palistim hu tanohta. 23:27 ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan: “Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri.”
23:28 Dob ai mulak ma si Saul humbani na mardakdak si Daud ai, bingkat ma ia mamorang halak Palistim ai. Halani ai do ase isobut halak goran ni ianan ai: Dolog batu parbansahan. 23:28 Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu: Gunung Batu Keluputan.
<< 1 Samuel 22 1 Samuel 24 >>