1 Samuel 21

21:1 Dob ai das ma si Daud hu Nob, hubani malim Ahimelek. Tapi songgotan ma si Ahimelek manjumpahkon si Daud, jadi nini ma hubani: Mase punjung sahalak ham, seng dong hasomanmu age sahalak? 21:1 Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelekh, imam itu. Dengan gemetar Ahimelekh pergi menemui Daud dan berkata kepadanya: “Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?”
21:2 Dob ai nini si Daud ma dompak malim Ahimelek: Itonahkon rajanta do sada hata hubangku, anjaha nini do hubangku: Seng bulih botohon ni atap ise pasal hata na hutonahkon in bam. Domma hutotapkon ianan parjumpahan hubani hasomanku. 21:2 Jawab Daud kepada imam Ahimelekh: “Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku: Siapa pun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat.
21:3 On pe, aha do na dong bamu? Bere ham ma bangku lima ruti, atap aha pe na dong ijon. 21:3 Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku lima roti atau apa pun yang ada.”
21:4 Nini malim ai ma mambalosi si Daud: Seng dong ruti na somal bangku, pitah ruti na mapansing hansa; asal ma tarpadaoh halak dirini humbani naboru. (2 Mus. 19:15; 3 Mus. 22:2-7; 24:5-9.) 21:4 Lalu jawab imam itu kepada Daud: “Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada; asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan.”
21:5 Jadi nini si Daud ma mambalosi malim ai: Tongon tumang, domma dua ari daoh do naboru humbennami, sanggah bingkat ahu; pansing do tong badan ni halak ai, age pe pardalanan na somal; ai lang daoh ma pansingan badan ni sidea sadari on? 21:5 Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya: “Memang, kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sediakala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya.”
21:6 Dob ai ibere malim ai ma hubani ruti na pansing ai; ai seng dong ruti ijai sobali ni ruti sigalangkonon ai, ai ma ruti na binuat hun lobei ni Jahowa, laho manggantihon ai marhitei ruti na milas bani ari ibuat ruti ai. 21:6 Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian; roti itu biasa diangkat orang dari hadapan TUHAN, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru.
21:7 Tapi adong do ijai sadari ni ai sahalak humbani jabolon ni si Saul, na tartutup ilobei ni Jahowa, si Doeg do goranni, halak Edom, kopala ni parmahan ni si Saul. (Mat. 12:3.) 21:7 Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul, yang dikhususkan melayani TUHAN; namanya Doëg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul.
21:8 Dob ai nini si Daud ma dompak si Ahimelek: Atap adong do iponopkon ham ijon tanja barang podang? Ai seng sampang huboan podangku barang sinjatangku, halani mangolos mandalankon hata ni raja ai. (bd. 22:9, 12.) 21:8 Berkatalah Daud kepada Ahimelekh: “Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku, tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak.”
21:9 Nini malim ai ma mambalosi: Podang ni Goliat, halak Palistim ai, na binunuhmu i habungan Elah, tonggor ma, ijon do ibaluti ibagas hiou, ipudi ni baju Epod; anggo sihol buatonmu ai, buat ma, ai seng dong na legan sobali ai ijon. Nini si Daud ma: Seng dong na usih hujai, bere ham ma in bangku. 21:9 Kemudian berkatalah imam itu: “Pedang Goliat, orang Filistin, yang kaupukul kalah di Lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah; yang lain tidak ada, hanya ini.” Kata Daud: “Tidak ada yang seperti itu; berikanlah itu kepadaku.”
21:10 Dob ai bingkat ma si Daud, maporus sadari ni ai hun lobei ni si Saul, anjaha laho ma ia hubani si Akis raja ni Gat. (bd. 17:50, 51.) 21:10 Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul; sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gat.
21:11 Tapi nini juak-juak ni si Akis ma hubani: Ai lang on do si Daud, raja ni nagori ai? Ai lang pasal ia do mandoding marsibalos-balosan sidea sanggah na manortor ai: Marribu-ribu do italuhon si Saul, tapi marlaksa-laksa do italuhon si Daud. (Ps. 56:1.) 21:11 Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya: “Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari, demikian: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa?”
21:12 Iparuhurhon si Daud do hata ai, gabe mabiar tumang ma ia bani si Akis, raja ni huta Gat ai. (bd. 18:7; 29:5.) 21:12 Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gat itu.
21:13 Jadi ipalegan ma parlahouni ilobei ni sidea, anjaha ipapodou-podou ma dirini; margonrang-gonrang ma ia bani labah ni horbangan ai, anjaha dedehan tijurni hubani gumisni ibahen. 21:13 Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka; ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya.
21:14 Dob ai nini si Akis ma hubani juak-juakni ai: Tonggor ma, podouan do halak in; mase ma ibobahon hanima ia bangku? (Ps. 34:1.) 21:14 Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya: “Tidakkah kamu lihat, bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku?
21:15 Ai hurangan gakni ahu bani halak na podouan, ase iboan hanima halak in, laho patuduhkon podouni ai bangku? Tor halak sisonon ma masuk hu rumahku? 21:15 Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?”
<< 1 Samuel 20 1 Samuel 22 >>