1 Samuel 19

19:1 Dob ai ihatahon si Saul ma hubani si Jonatan anakni ai pakon hubani juak-juakni, ase ibunuh sidea si Daud; tapi rosuh tumang do uhur ni si Jonatan anak ni si Saul ai mangidah si Daud. (bd. 18:3; 2 Sam. 1:26.) 19:1 Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud,
19:2 Jadi ipatugah si Jonatan ma ai hubani si Daud, nini ma: Ipindahi uhur ni bapangku si Saul, ase sihol mamunuh ho; halani ai jaga ma ho bani dirimu patar girah sogod, marponop ma ho, ulang taridah. 19:2 sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud: “Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau; oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana.
19:3 Tapi anggo ahu luar ma ahu anjaha jongjong ilambung ni bapa i ladang parponopanmai, anjaha barang aha na huidah ijai, hupatugah pe ai bam. 19:3 Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu; aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu.”
19:4 Dob ai itarsingatkon si Jonatan ma gabei ni si Daud na madear ai hubani si Saul bapani ai, nini ma hubani: Ulang ma mardousa raja in halani si Daud, ai seng adong dousani bamu, tapi jenges sahalian do pambahenanni bamu. (bd. 22:14.) 19:4 Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya, katanya: “Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu; bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu!
19:5 Iasamkon do hosahni laho mamunuh halak Palistim ondi, anjaha hatuahon bolon do ibahen Jahowa hubani ganup halak Israel. Iidah ham do ai, anjaha marmalas ni uhur ham; mase ma sihol mardousa ham bani daroh, na so marpipot marhitei na mamunuh si Daud, seng marhala? (bd. 17:50; Panguh. 12:3.) 19:5 Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan TUHAN telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?”
19:6 Jadi itangihon si Saul ma sora ni si Jonatan ai, marbija ma ia: Songon sintongni manggoluh Jahowa, seng bulih bunuhon ia. 19:6 Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah: “Demi TUHAN yang hidup, ia tidak akan dibunuh.”
19:7 Jadi idilo si Jonatan ma si Daud, anjaha ipatugah ma hubani ganup hata ondi. Dob ai iarahkon si Jonatan ma si Daud hubani si Saul, anjaha i lobeini ma ia songon na saindokah. 19:7 Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu.
19:8 Tapi masa ma use parporangan; bingkat ma si Daud laho mamorang halak Palistim, gabe talu tumang ma sidea ibahen, lanjar maporus ma sidea ibahen. (bd. 23:5.) 19:8 Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin; ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya.
19:9 Dob ai roh ma use tonduy na jahat humbani Jahowa hubani si Saul, sanggah hundul ia i rumahni pajolom-jolom tanja ibagas tanganni; marhusapi do anggo si Daud. (bd. 18:10, 11.) 19:9 Tetapi roh jahat yang dari pada TUHAN hinggap pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya, dengan tombaknya di tangannya; dan Daud sedang main kecapi.
19:10 Isuba si Saul ma mamantom si Daud hubani dingding marhitei tanjani; tapi idiharhon si Daud do, gabe pantik ma tanja ai hu dingding. Maporus ma si Daud, gabe maluah ma ia. 19:10 Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu.
19:11 Bornginni ai isuruh si Saul ma suruhanni hu rumah ni si Daud laho marjaga, ase boi bunuhon ia patarni ai. Tapi roh ma si Mikal, parinangonni ai patugahkon hubani: Anggo seng ipaluah ham hosahmu borngin on, maningon bunuhon ma ham patar. (Ps. 59:1.) 19:11 Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikhal, isteri Daud, memberitahukan kepadanya, demikian: “Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh.”
19:12 Dob ai itantan si Mikal ma si Daud hun jandela hu toruh; maporus ma ia gabe maluah. 19:12 Lalu Mikhal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia.
19:13 Ibuat si Mikal ma gana-gana Terapim, anjaha irageihon ma ai hu podomanni; halanguluni bobak ni hambing ibahen, anjaha isabingi ma ai bani hiou. 19:13 Sesudah itu Mikhal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur; ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut.
19:14 Dob ai isuruh si Saul ma suruhanni mangalop si Daud. Tapi nini si Mikal ma: Boritan do ia. 19:14 Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata: “Ia sakit.”
19:15 Dob ai isuruh si Saul ma use suruhanni manorih si Daud, nini ma: Boan ma ia hubangku iatas ni podomanni, ase hubunuh ia. 19:15 Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya: “Bawalah dia di atas tempat tidur itu ke mari, supaya ia dibunuh.”
19:16 Jadi dob roh suruhan ai, tonggor ma gana-gana Terapim do hape i podomanni, anjaha bobak ni hambing tunggal halang uluni. 19:16 Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala.
19:17 Nini si Saul ma dompak si Mikal: Mase ma sonin pangoto-otoimu bangku, anjaha ipalopas ho munsuhku laho, gabe maluah ia? Jadi nini si Mikal ma dompak si Saul: Nini hubangku: Lopas ahu laho, mase ma rahanan bunuhonku ho? (bd. 18:29.) 19:17 Berkatalah Saul kepada Mikhal: “Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput?” Tetapi jawab Mikhal kepada Saul: “Ia berkata kepadaku: Biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?”
19:18 Tapi maporus do anggo si Daud gabe maluah ia, anjaha das ma ia hubani si Samuel i Rama, anjaha ipatugah ma bani haganup, na binahen ni si Saul hubani. Jadi laho ma ia pakon si Samuel, gabe marianan ma sidea i Nayot. 19:18 Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot.
19:19 Jadi adong ma na patugahkon hubani si Saul: Tonggor ma, i Nayot na i Rama do si Daud marianan. 19:19 Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian: “Ketahuilah, Daud ada di Nayot, dekat Rama,”
19:20 Jadi isuruh si Saul ma suruhanni mangalopi si Daud; gabe iidah sidea ma tumpuan ni nabi na manjahai, anjaha si Samuel do kopala ni sidea. Jadi sogop ma Tonduy ni Naibata hubani suruhan ni si Saul, gabe manjahai ma age sidea. (bd. 10:10-12.) 19:20 maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan, dengan dikepalai oleh Samuel. Dan Roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi.
19:21 Dob ipatugah na masa ai hubani si Saul, gabe isuruh ma suruhanni na legan, gabe manjahai ma age sidea; dob ai isuruh si Saul ma suruhanni patoluhalihon, tapi sidea pe manjahai do. 19:21 Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul; ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan.
19:22 Dob ai ia sandiri pe laho ma hu Rama, gabe das ma ia hu parigi bolon na i Seku; sungkun-sungkun ma ia: Ija do si Samuel pakon si Daud? Nini halak ma: Tonggor ma, i Nayot, na i Rama do ia. 19:22 Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Sekhu, bertanyalah ia, katanya: “Di mana Samuel dan Daud?” Jawab orang: “Ada di Nayot, dekat Rama.”
19:23 Dob ai laho ma ia hujai, hu Nayot, na i Rama, gabe sogop ma age hubani Tonduy ni Naibata; anjaha sanggah na mardalan ai ia, manjahai ma ia, ronsi das ia hu Nayot na i Rama. 19:23 Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama.
19:24 Ia pe itanggali ma pakeianni, anjaha manjahai ma ia ilobei ni si Samuel, anjaha tibal ia salang-salang layur sadari sabornginni ai. Halani ai do ase ihatahon halak: Dihut do homa si Saul itongah-tongah ni nabi-nabi? 19:24 Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata: “Apakah juga Saul termasuk golongan nabi?”
<< 1 Samuel 18 1 Samuel 20 >>