1 Samuel 18

18:1 Jadi dob salpu si Daud marsahap pakon si Saul, tarsangkut ma uhur ni si Jonatan bani si Daud, anjaha ihaholongi si Jonatan ma ia songon dirini sandiri. 18:1 Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud; dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri.
18:2 Lanjar ijalo si Saul ma ia sadari ni ai, anjaha seng ilopas be ia mulak hu rumah ni bapani. (bd. 16:22; 17:15.) 18:2 Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya.
18:3 Jadi ibahen si Jonatan ma parpadanan bani si Daud, halani holong do uhurni mangidahsi songon dirini sandiri. (bd. 19:1; 23:18; 2 Sam. 1:26; 21:7.) 18:3 Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri.
18:4 Itanggali si Jonatan ma bajuni anjaha iberehon ma ai hubani si Daud, pakon baju porangni ampa podangni, panahni pakon gonditni. 18:4 Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya.
18:5 Anjaha huja pe laho si Daud marporang isuruh si Saul sai monang do ia; gabe ipabangkit si Saul ma ia gabe puanglima. Anjaha rosuh do uhur ni ganup bangsa ai mangidahsi, sonai homa age juak-juak ni si Saul. (ay. 14.) 18:5 Daud maju berperang dan selalu berhasil ke mana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul.
18:6 Sahali sanggah na mulak si sidea, sanggah na mulak Daud humbani na manaluhon halak Palistim, roh ma naboru-naboru humbani ganup huta ni halak Israel mandoding anjaha manortor-nortor mangalo-alo raja Saul marhasoman tambur, surak-surak pakon parugas musik. (Panguh. 1:34.) 18:6 Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing;
18:7 Jadi mandoding ma naboru ai marsibalos-balosan, nini ma: Marribu-ribu do italuhon si Saul, tapi marlaksa-laksa do anggo si Daud. (bd. 21:12; 29:5.) 18:7 dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya: “Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa.”
18:8 Jadi marah tumang ma si Saul, anjaha seng marosuh ia mambogei hata ai, nini ma: Hubani si Daud ihatahon sidea marlaksa-laksa, hape hubangku marribu-ribu hansa; pitah harajaon in mando hape na so bani? 18:8 Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat; dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya: “Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu; akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya.”
18:9 Jadi humbani ari ai nari subil ma uhur ni si Saul mangidah si Daud. 18:9 Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud.
18:10 Patarni ai siar ma tonduy na jahat ai, na sinuruh ni Naibata hubani si Saul, gabe ratou ma ia ibagas rumahni; tapi marhusapi do si Daud songon na saindokah, anjaha pajolom-jolom tanja do anggo si Saul. (bd. 16:14.) 18:10 Keesokan harinya roh jahat yang dari pada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya.
18:11 Dob ai ipantomhon si Saul ma tanjani ai, ai nini uhurni: Hupantom ma si Daud hu dingding ai! Tapi idiharhon si Daud do, pala dua hali. (bd. 19:10; 20:33.) 18:11 Saul melemparkan tombak itu, karena pikirnya: “Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding.” Tetapi Daud mengelakkannya sampai dua kali.
18:12 Jadi mabiar ma si Saul mangidah si Daud, ai ihasomani Jahowa do ia, tapi minsah do Ia anggo humbani si Saul. 18:12 Saul menjadi takut kepada Daud, karena TUHAN menyertai Daud, sedang dari pada Saul Ia telah undur.
18:13 Halani ai ipadaoh si Saul ma si Daud ai hun lambungni, anjaha ipabangkit ma ia gabe pambobai ni sisaribu; luar masuk do ia ilobei ni bangsa ai. 18:13 Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan seribu, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara.
18:14 Sai monang do ia bani sagala dalanni, ai ihasomani Jahowa do ia. (ay. 5.) 18:14 Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab TUHAN menyertai dia.
18:15 Jadi dob iidah si Saul sai marhamonangan do ia, gabe lambin mabiar ma ia mangidahsi. 18:15 Ketika dilihat Saul, bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya;
18:16 Tapi holong do uhur ni ganup halak Israel pakon Juda mangidah si Daud, ai luar masuk do ia ilobei ni sidea. 18:16 tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka.
18:17 Dob ai nini si Saul ma dompak si Daud: Tonggor ma, ijon do borungku sikahanan, si Merab; hubere pe ia bahen parinangonmu; tapi gabe halak na garang ma ho bangku anjaha porangkon ma porang ni Jahowa. Ai nini uhur ni si Saul: Ulang ma tanganku sandiri mangonai hubani, tapi tangan ni halak Palistim ma patundukkonsi. (bd. 17:25; 25:28.) 18:17 Berkatalah Saul kepada Daud: “Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab; dia akan kuberikan kepadamu menjadi isterimu, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang TUHAN.” Sebab pikir Saul: “Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin.”
18:18 Jadi nini si Daud ma dompak si Saul: Ise ma ahu, anjaha aha ma pangkungku pakon ginompar ni bapa i Israel, ase maningon gabe hela ni raja in ahu? (2 Sam. 7:18.) 18:18 Tetapi Daud berkata kepada Saul: “Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?”
18:19 Tapi dob jumpah panorangni, bereon si Merab, boru ni si Saul ai hubani si Daud, gabe hubani si Adriel par-Mehola ai do ia iberehon bahen parinangonni. (Panguh. 15:2.) 18:19 Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi isterinya.
18:20 Tapi holong do uhur ni si Mikal, boru ni si Saul ai mangidah si Daud; jadi adong ma na patugahkon ai hubani si Saul, gabe rosuh ma ia mambogei hata ai. 18:20 Tetapi Mikhal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud; ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya;
18:21 Ai nini uhur ni si Saul do: Hubere ma ia hubani, ase gabe tirangkap ia bani, anjaha halak Palistim patundukkonsi. Halani ai nini si Saul ma dompak si Daud paduahalihon: Gabe helangku ma ho sadari on. 18:21 sebab pikir Saul: “Baiklah Mikhal kuberikan kepadanya; biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia!” Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya: “Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku.”
18:22 Jadi ihatahon si Saul ma hubani juak-juakni: Marsahap ma nasiam hubani si Daud marponop-ponop, hatahon nasiam ma: Tonggor ma, rosuh do uhurni raja in mangidah ho, anjaha ganup juak-juakni mangkaholongi ho; on pe balosi ma gabe hela ni raja in. (ay. 5; bd. 22:14.) 18:22 Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya: “Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian: Sesungguhnya, raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau; maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja.”
18:23 Jadi ipatugah juak-juak ni si Saul ma hata ai hubani si Daud. Tapi nini si Daud ma: Na urah do gakni nini uhurnasiam gabe hela ni raja diri? Ai halak na musil anjaha na dorun do ahu. (ay. 18.) 18:23 Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab: “Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?”
18:24 Jadi ipatugah juak-juak ni si Saul ma hata ai hubani: Sonon do hata ni si Daud. 18:24 Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya: “Demikianlah jawab yang diberi Daud.”
18:25 Dob ai nini si Saul ma: Sonon do sihatahononnasiam hubani si Daud: Seng mangindo boli raja in, pitah saratus sibur-sibur ni halak Palistim do, bahen pambalason hubani munsuh ni raja in. Ai nini uhur ni si Saul, ase matei si Daud marhitei tangan ni halak Palistim. (bd. 17:26.) 18:25 Kemudian berkatalah Saul: “Beginilah kamu katakan kepada Daud: Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari seratus kulit khatan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja.” Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin.
18:26 Jadi dob ipatugah juak-juak ni si Saul hata ai hubani si Daud, marosuh ma uhurni gabe hela ni raja ai. Tapi taram nape jumpah padan, 18:26 Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap,
18:27 bingkat ma si Daud rap pakon balani, lanjar ibunuh ma dua ratus halak Palistim. Iboan si Daud ma sibur-sibur ni sidea ai, anjaha iberehon ma hubani raja ai. Jadi ibere si Saul ma boruni, si Mikal gabe parinangonni. 18:27 tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu dua ratus orang serta membawa kulit khatan mereka; dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikhal, anaknya, kepadanya menjadi isterinya.
18:28 Jadi dob iidah anjaha iahap si Saul, na ihasomani Jahowa do si Daud ai, anjaha halak Israel pe ganup mangkaholongisi, 18:28 Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia, bahwa TUHAN menyertai Daud, dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud.
18:29 lambin tambah ma biarni dompak si Daud. Ase munsuh ni si Saul do si Daud sadokah manggoluh ia. (ay. 12.) 18:29 Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya.
18:30 Sadihari pe luar halak Palistim marporang, banggalan do tong hamonangan ni si Daud marimbang haganup juak-juak ni si Saul, gabe tarmurmur tumang ma goranni. (ay. 14:5.) 18:30 Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur.
<< 1 Samuel 17 1 Samuel 19 >>