1 Samuel 10

10:1 Dob ai ibuat si Samuel ma sada guri-guri na marisi minak, iuseihon ma ai hubani uluni, isummah ma ia anjaha ihatahon: Jahowa do na mamminaki ham gabe pambobai ni bangsani, halak Israel. Ham ma na manggomgom bangsa ni Jahowa, anjaha ham ma na paluahkon sidea hun tangan ni munsuh ni sidea inggot. On ma tanda bamu, paboa Jahowa do na mamminaki ham gabe pambobai ni bangsa na niainni ai. 10:1 Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata: “Bukankah TUHAN telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat-Nya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat TUHAN, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa TUHAN telah mengurapi engkau menjadi raja atas milik-Nya sendiri:
10:2 Anggo domma laho ham holi hun lambungku, jumpah ham ma dua dalahi dohorhon tanoman ni si Rahel, i tanoh Benjamin, i Selsa, anjaha hatahonon ni sidea ma bamu: Domma jumpah halode boru-boru na pinindahanmu ai, anjaha tonggor ma, seng be iuhurhon bapanta halode in, tapi rusak do ia pasal nasiam, nini: Aha ma bahenonku pasal anakkai? (bd. 9:5; 1 Mus. 35:19.) 10:2 Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu: Keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan; dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia kuatir mengenai kamu, katanya: Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu?
10:3 Dob ai toruskon ham ma dalanmu hunjai gabe das ma ham hu baringin Tabor, jumpah ham ma ijai tolu halak, na tangkog marayak Naibata hu Betel, sahalak mamboan tolu anak ni hambing, na sada nari mamboan tolu kibul ruti, anjaha na patoluhon mamboan gusi huling-kuling, na marisi anggur. 10:3 Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui oleh tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel; seorang membawa tiga ekor anak kambing, seorang membawa tiga ketul roti dan yang lain lagi sebuyung anggur.
10:4 Jadi tabion ni sidea ma ham anjaha bereonni ma bamu dua kibul ruti, anjaha jalo ham ma ai hun tangan ni sidea. 10:4 Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu dua ketul roti yang akan kauterima dari mereka.
10:5 Dob ai das ma ham hu Gibea-Elohim, ianan ni tangsi ni halak Palistim; anjaha dob das ham hubagas huta ai, pajumpah ma ham pakon satumpuan nabi, na tuad hun buntu-buntu ai mararbab, marsarune, martulila pakon marhusapi, anjaha manjahai ma sidea. (bd. 13:3; 19:20.) 10:5 Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi, yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka; mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi.
10:6 Jadi sogopan ni tonduy ni Jahowa ma ham, gabe manjahai ma ham rup pakon sidea, jadi mubah ma ham gabe jolma na legan. 10:6 Maka Roh TUHAN akan berkuasa atasmu; engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain.
10:7 Jadi anggo domma masa tanda ai bamu, bahen ham ma barang aha na jumpah tanganmu, ai hasomanan ni Jahowa ma ham. (ay. 10.) 10:7 Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau.
10:8 Dob ai palobei ham ma tuad hu Gilgal, anjaha tonggor ma, tuad pe ahu manjumpahkon ham laho manggalangkon galangan situtungon pakon galangan pardameian. Maningon pitu ari dokahni paimaonmu ahu paima roh ahu bamu, ase hupatuduhkon bamu sibahenonmu. (bd. 13:8.) 10:8 Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu tujuh hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kaulakukan.”
10:9 Jadi dob tundal ia, laho humbani si Samuel, gabe ibere Naibata ma bani uhur na legan; anjaha masa ma ganup tanda ai sadari ni ai. 10:9 Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga.
10:10 Dob das sidea hu Gibea, tonggor ma, roh ma satumpuan nabi manjumpahkonsi; anjaha sogop ma tonduy ni Naibata hubani, lanjar manjahai ma ia itongah-tongah ni sidea. (bd. 19:20-24.) 10:10 Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi; Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka.
10:11 Anjaha dob iidah sagala na manandaisi hinan ia manjahai rap pakon nabi-nabi, nini sidea ma samah sidea: Aha do na masa hubani anak ni si Kis? Dihut do homa si Saul masuk bani nabi-nabi? (bd. 19:24.) 10:11 Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran, bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu; lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain: “Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kish itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?”
10:12 Jadi nini sahalak na hunjai ai ma: Ai na sonaha do ge bapa ni sidea? Halani ai do ase gabe umpama ia: Dihut do homa si Saul masuk bani nabi? 10:12 Lalu seorang dari tempat itu menjawab: “Siapakah bapa mereka?” — Itulah sebabnya menjadi peribahasa: Apa Saul juga termasuk golongan nabi?
10:13 Dob maronti ia na manjahai ai das ma ia hu Gibea. 10:13 Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia.
10:14 Dob ai nini tulang ni si Saul ma hubani pakon hubani juak-juakni ai: Ai laho huja do hanima? Nini ma mambalosi: Laho mangindahi halode boru-boru namin; jadi dob itonggori hanami hape seng jumpah, gabe laho ma hanami hubani si Samuel. 10:14 Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya: “Dari mana kamu?” Jawabnya: “Mencari keledai-keledai itu, tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel.”
10:15 Dob ai nini tulang ni si Saul ma: Mahua patugah ma hubangku barang aha do na hinatahon ni si Samuel ai bennima. 10:15 Kemudian paman Saul itu berkata: “Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu.”
10:16 Jadi nini si Saul ma dompak tulangni ai: Torang do ipatugah bennami, na dob jumpah do halode ai. Tapi anggo pasal harajaon ai, na hinatahon ni si Samuel ai, seng dong ipatugah hubani. 10:16 Kata Saul kepada pamannya itu: “Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan.” Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya.
10:17 Dob ai idilo si Samuel ma bangsa ai roh marayak Jahowa hu Mispa. 10:17 Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan TUHAN di Mizpa
10:18 Jadi nini ma dompak halak Israel: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Ahu do na mangarahkon halak Israel luar hun tanoh Masir, anjaha Ahu do, na paluahkon hanima hun tangan ni halak Masir ampa sagala harajaon, na mangodohkon hanima. 10:18 dan ia berkata kepada orang Israel itu: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu.
10:19 Tapi domma iambungkon nasiam sadari on Naibatanasiam, na paluahkon nasiam humbani hamagouan pakon hasosakannasiam; ai nini nasiam do: Lang! Pabangkit ma bennami sada raja. On pe, jongjong ma nasiam ilobei ni Jahowa marsasamarga pakon marsasaribu. (bd. 7:12; 8:7.) 10:19 Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata: Tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan TUHAN, menurut sukumu dan menurut kaummu.”
10:20 Dob ai ihatahon si Samuel ma roh hundohor haganup marga ni halak Israel, gabe hona ma marga Benjamin. (bd. 14:41, 42; Jos. 7:14, 16.) 10:20 Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin.
10:21 Dob ai ihatahon ma use roh hundohor haganup marga Benjamin marsasapangku, gabe hona ma pangku Matri; anjaha dob ihatahon roh hundohor pangku Matri, marsasahalak, gabe hona ma si Saul, anak ni si Kis. Jadi ipindahi sidea ma ia hape seng jumpah. 10:21 Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kish. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan.
10:22 Jadi iulaki sidea ma use manungkun Jahowa: Ai roh do ia hujon? Nini Jahowa ma mambalosi: Tonggor ma, marponop do ia itongah-tongah ni parugasan. (bd. 9:21; 15:12, 17.) 10:22 Sebab itu ditanyakan pulalah kepada TUHAN: “Apa orang itu juga datang ke mari?” TUHAN menjawab: “Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang.”
10:23 jadi marlintun ma sidea mangalopisi hunjai. Jadi dob jongjong ia itongah-tongah ni bangsa ai, taridah ma ganjangan do ia humbani ganup bangsa ai, singgan ni abarani hu atas. 10:23 Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi dari pada setiap orang sebangsanya.
10:24 Dob ai nini si Samuel ma dompak ganup bangsa ai: Domma iidah nasiam ia, ia ma ai na dob pinilih ni Jahowa. Seng dong na songonsi itongah-tongah ni ganup bangsa in. Jadi marsurak ma ganup bangsa ai, anjaha nini sidea ma: Sai sayur ma manggoluh raja in! (5 Mus. 17:15; 1 Raj. 1:25.) 10:24 Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu: “Kamu lihatkah orang yang dipilih TUHAN itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu.” Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian: “Hidup raja!”
10:25 Dob ai ipatugah si Samuel ma hubani bangsa ai uhum ni harajaon ai; isuratkon ma ai hubagas sada buku, anjaha itibalhon ilobei ni Jahowa. Dob ai isuruh si Samuel ma ganup bangsa ai hu rumahni bei. (bd. 8:11; 2 Mus. 16:33, 34; 5 Mus. 17:14-20.) 10:25 Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan TUHAN; sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya.
10:26 Sonai homa si Saul mulak ma hu rumahni hu Gibea, itaruhkon bala, na dob pinuhoan ni Naibata paruhuran ni sidea. (bd. 11:4; Panguh. 20:4, 10.) 10:26 Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah.
10:27 Tapi adong do halak parjahat na mangkatahon: Sonaha ma parpaluah ni halak on banta? Mapas do uhur ni sidea mangidahsi; seng ra sidea mamboan siluah bani. Tapi ipakulah si Saul do songon na so ibogei hata ai. (bd. 11:12.) 10:27 Tetapi orang-orang dursila berkata: “Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita!” Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli.
<< 1 Samuel 9 1 Samuel 11 >>