Rut 3

3:1 Dob ai nini si Naomi, simatuani ai ma hubani: Ale inang, mintor lang ma pindahanku hatotapanmu, ase marhasonangan ham? (bd. 1:9.) 3:1 Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya: “Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?
3:2 On pe, ai lang si Boas do simada juak-juak naboru, na hinasomananmu, sidohoran banta? Tonggor ma, na mamurpur omei do ia saborngin on i pardogeian. (bd. 2:1, 20; 2:8.) 3:2 Maka sekarang, bukankah Boas, yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kautemani itu, adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan;
3:3 Halani ai maridi ma ho anjaha maranggir, anjaha sorungkon ma pakeianmu sidearan, anjaha tuad ma ho hu pardogeian; tapi ulang lobei patandahon dirimu hubani, paima dob ia mangan pakon minum. 3:3 maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, sebelum ia selesai makan dan minum.
3:4 Tapi dob modom ia, papangkei ma ija ia modom; dob ai laho ma ho, papansing ma salimut hampit naheini, lanjar patibal dirimu; jadi patugahonni ma bam barang aha sibahenonmu. 3:4 Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring; kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kaulakukan.”
3:5 Nini ma mambalosi: Sagala na pinatugahmu ai, sai bahenonku do. 3:5 Lalu kata Rut kepadanya: “Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan.”
3:6 Dob ai tuad ma ia hu pardogeian ai, anjaha ibahen ma songon na hinatahon ni simatuani ai bani. 3:6 Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannyalah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya.
3:7 Jadi dobkonsi mangan pakon minum si Boas, anjaha marmalas ni uhur ia, laho ma ia modom hu lambung ni gugunan ni omei ai; jadi roh ma si Rut sesep-sesep, ipapansing ma salimut hun naheini, lanjar ipatibal ma bani. (Panguh. 19:6.) 3:7 Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ.
3:8 Dob tongah borngin tarsonggot ma dalahi ai, idadap ma inggot, hape tonggor ma, sada naboru modom i lambung naheini. 3:8 Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya.
3:9 Nini ma: Ise do ham? Jadi nini ma mambalosi: Si Rut do ahu, juak-juakmu naboru; sai paherbang ma habongmu hubani juak-juakmu on, ai ham do sitobus ahu. (5 Mus. 25:5; Hes. 16:8.) 3:9 Bertanyalah ia: “Siapakah engkau ini?” Jawabnya: “Aku Rut, hambamu: kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami.”
3:10 Nini ma mambalosi: Sai ipasu-pasu Jahowa ma ham, inang! Ai dearan ope holong ni uhurmu na parpudi on humbani na parlobei in, marhitei na lang ipairik-irik ham anak garama, barang halak na musil barang halak na bayak pe. (bd. 2:11.) 3:10 Lalu katanya: “Diberkatilah kiranya engkau oleh TUHAN, ya anakku! Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi dari pada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya.
3:11 On pe, ale inang, ulang ma ham mabiar, sai na bahenonku do barang aha pe na pinangindomu; ai ganup parhuta on hasomanku samarga mambotoh, naboru na jenges marparlahou do ham. (Pod. 31:10.) 3:11 Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut; segala yang kaukatakan itu akan kulakukan kepadamu; sebab setiap orang dalam kota kami tahu, bahwa engkau seorang perempuan baik-baik.
3:12 Tongon, ahu do sitobus ham, tapi adong ope sidohoran humbangku. 3:12 Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus, yang lebih dekat dari padaku.
3:13 Ijon ma ham saborngin on pakon patar; anggo ra do ia manobus ham, songon sintongni manggoluh Jahowa, ahu ma manobus ham. Modom ma ham ronsi patar. 3:13 Tinggallah di sini malam ini; dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus; tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi TUHAN yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi.”
3:14 Jadi modom ma ia ilambung naheini ai; nini uhur ni si Boas do: Sai ulang ma ibotoh halak adong naboru roh hu pardogeian on. 3:14 Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi; lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal-mengenal, sebab kata Boas: “Janganlah diketahui orang, bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan.”
3:15 Nini ma: Boan hujon mandar na pinakeimu in, anjaha tarehon. Itarehon ma ai, anjaha isuhati ma onom tumba gandum hubagas, anjaha ipajujungkon ma ai bani; dob ai laho ma ia hu huta. (ay. 7.) 3:15 Lagi katanya: “Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu.” Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah enam takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota.
3:16 Jadi dob das ia hu simatuani ai, nini ma: Sonaha do jadini, inang? Jadi ipajojor ma hubani haganup na binahen ni halak ai bani. 3:16 Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu: “Bagaimana, anakku?” Lalu diceritakannyalah semua yang dilakukan orang itu kepadanya
3:17 Ambahni ai nini ope: Gandum na onom tumba on ibere do hubangku, ai nini do hubangku: Seng bulih marambung tangan tumang mulak ham hu simatuamu. 3:17 serta berkata: “Yang enam takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya: Engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa.”
3:18 Nini si Naomi ma mambalosi: Pasonang ma uhurmu, inang, paima ibotoh ham naha do hadoban ni hata ai, ai lang tarpasip si Boas ai, anggo lape marhadoban sadari on hata ai. 3:18 Lalu kata mertuanya itu: “Duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui, bagaimana kesudahan perkara itu; sebab orang itu tidak akan berhenti, sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga.”
<< Rut 2 Rut 4 >>