Rut 1

1:1 Sanggah na manggomgomi panguhum-panguhum ai, masa ma sahali lohei i tanoh ai. Dob ai bungkas ma sada halak hun Betlehem Juda rap pakon parinangonni ampa anakni dua halak, laho manginsolat hu tanoh Moab. (1 Sam. 17:12.) 1:1 Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem-Yehuda beserta isterinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing.
1:2 Goran ni dalahi ai si Elimelek do, goran ni parinangonni si Naomi, anjaha goran ni anakni na dua ai si Malon pakon si Kilion do. Halak Efrata do sidea hun Betlehem Juda; das ma sidea i tanoh Moab, lanjar marianan ijai. (bd. 4:11.) 1:2 Nama orang itu ialah Elimelekh, nama isterinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem-Yehuda; dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana.
1:3 Matei ma si Elimelek, paramangon ni si Naomi ai, gabe tading ma ia pakon anakni na dua ai. 1:3 Kemudian matilah Elimelekh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya.
1:4 Ibuat sidea ma boru Moab bahen parinangon ni sidea; goran ni na sada si Orpa, goran ni na sada nari si Rut. Dong ma sidea hira-hira sapuluh tahun marianan ijai. 1:4 Keduanya mengambil perempuan Moab: yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut; dan mereka diam di situ kira-kira sepuluh tahun lamanya.
1:5 Matei ma homa sidea haduasi, si Malon pakon si Kilion, gabe punjung ma puang-puang ai dob matei anakni na dua ai pakon paramangonni ai. 1:5 Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
1:6 Dob ai bingkat ma puang-puang ai rap pakon parumaenni na dua ai, mulak hun tanoh Moab, ai domma ibogei i tanoh Moab, na dob marpangulaki uhur ni Jahowa mangidah bangsani anjaha ibere sipanganon bani sidea. (Ps. 65:10.) 1:6 Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa TUHAN telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka.
1:7 Jadi itadingkon sidea ma ianan panginsolatanni ai, rap pakon parumaenni na dua halak ai, laho mardalan mulak hu tanoh Juda. 1:7 Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda,
1:8 Dob ai nini si Naomi ma hubani parumaenni na dua halak ai: Laho ma nasiam mulak hu rumah ni inangnasiam bei. Sai idop ma uhur ni Jahowa mangidah nasiam, romban hubani na binahennasiam hubani na matei ondi pakon hubangku. (2 Sam. 2:6.) 1:8 berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu: “Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya; TUHAN kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku;
1:9 Sai ilayak-layakkon Jahowa ma bani nasiam, ianan hasonangan ganup i rumah ni paramangonni bei! Dob ai isummah ma sidea, anjaha ipagogoh bei sorani tangis-tangis. (bd. 3:1.) 1:9 kiranya atas karunia TUHAN kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya.” Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras
1:10 Nini sidea ma dompak simatuani ai: Lang, maningon odor do hita mulak bani bangsamu. 1:10 dan berkata kepadanya: “Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu.”
1:11 Tapi nini si Naomi ma: Mulak ma nasiam, inang! Mase ma sihol uhurnasiam bingkat rap pakon ahu? Seng anjai tubuh be anakku bahen paramangonnasiam. 1:11 Tetapi Naomi berkata: “Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?
1:12 Mulak ma nasiam, inang, ai domma matuatu ahu anggo marparamangon ahu use. Porini pe huhatahon: Adong ope pangarapan bangku, anjaha borngin on ope marparamangon ahu, anjaha tubuhan anak ahu, 1:12 Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku: Ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
1:13 tor tarpaima nasiam ma sidea paima magodang? Tor tarlanglang ma nasiam marrumah tangga? Ulang ma sonai inang, ai paet do na hudagei halani nasiam, na mangonai ai tangan ni Jahowa hubangku. (ay. 20; Job 19:21.) 1:13 masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami dari pada kamu, sebab tangan TUHAN teracung terhadap aku?”
1:14 ipagogoh sidea ma use sorani anjaha marompot tangis-tangis; isummah si Orpa ma simatuani ai, tapi anggo si Rut irohop do ia. 1:14 Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya.
1:15 Nini si Naomi ma: Tonggor ma, domma mulak abangmu hubani bangsani pakon hubani naibatani; mulak ma ho, irikkon ma abangmai. 1:15 Berkatalah Naomi: “Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya; pulanglah mengikuti iparmu itu.”
1:16 Tapi nini si Rut ma: Ulang ma sai ajar-ajari ham ahu manadingkon ham, barang sirang humbamu; ia huja ham laho, hujai do ahu laho, ia huja ham marianan, hujai do ahu marianan; bangsamu mando bangsangku, anjaha Naibatamu mando Naibatangku; (2 Sam. 15:21.) 1:16 Tetapi kata Rut: “Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau; sebab ke mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam: bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku;
1:17 ija ham matei, ijai ma ahu matei, ijai ma ahu tanomon. Sai sonai ma ibahen Jahowa hubangku, anjaha porini lobih ope, pitah hamateian mando, na boi manirang ahu humbamu.(bd. 2:12.) 1:17 di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya TUHAN menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jikalau sesuatu apa pun memisahkan aku dari engkau, selain dari pada maut!”
1:18 Jadi dob iidah si Naomi, na dob putus uhurni mangirikkonsi, seng inunut be marsahap. 1:18 Ketika Naomi melihat, bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya.
1:19 Dob ai inunut sidea na dua ai ma mardalan, paima das sidea hu Betlehem. Dob das sidea hu Betlehem, guntar ma parhuta ai halani sidea; nini naboru-naboru ai ma: Ai on do si Naomi ondi? 1:19 Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata: “Naomikah itu?”
1:20 Tapi nini ma dompak sidea: Ulang be goran nasiam ahu si Naomi, goran nasiam ma ahu si Mara, ai paet tumang do pambahenan ni Pargogoh na so tarimbang in hubangku. (ay. 13; 2 Mus. 15:23.) 1:20 Tetapi ia berkata kepada mereka: “Janganlah sebutkan aku Naomi; sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Mahakuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku.
1:21 Bayak do ahu bingkat hunjon, tapi sombuh do ahu mulak ibahen Jahowa. Mase igoran nasiam ahu si Naomi, ai domma isalahkon Jahowa ahu anjaha marhinamagou ahu ibahen Pargogoh na so tarimbang in. 1:21 Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong TUHAN memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi, karena TUHAN telah naik saksi menentang aku dan Yang Mahakuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku.”
1:22 Ase sonai ma parmulak ni si Naomi rap pakon si Rut, boru Moab, parumaenni ai, hun tanoh Moab. Das ma sidea hu Betlehem sanggah mungkah ni pariama. 1:22 Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai.
<< Hakim-hakim 21  Rut 2 >>