Ratapan 4

4:1 Aih, gabe birong do omas, mubah rupa ni omas pitah ai! Mambur merab batu na mapansing ai bani topi ni ganup dalan! (bd. 1:6, 10.) 4:1 Ah, sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah; batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan.
4:2 Anak ni Sion na marmulia ai, na maharga songon omas pitah, gabe songon hudon tanoh do sidea ihira, jadi-jadian ni sitopa hudon. (Jer. 19:11.) 4:2 Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk.
4:3 Gari sorigala ibere do bagodni, anjaha ipainum do anakni, tapi anggo boru ni bangsangku domma gabe jahat, doskon burung unta na i halimisan. 4:3 Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi puteri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir.
4:4 Longkot do dilah ni na inuman bani langit-langitni halani horahni, mangindo indahan do dakdanak, hape seng dong na mambere bani sidea. 4:4 Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus; kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi.
4:5 Halak sipangan na mantin hinan, matei gayuran i alaman. Halak sipakei hiou sitora, martibalan bani tompoh-tompoh. 4:5 Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan; yang biasa duduk di atas bantal kirmizi terbaring di timbunan sampah.
4:6 Dousa ni boru ni bangsangku banggalan do ai ase dousa ni Sodom, na pinarseda ibagas sangkidop mata, seng pala dais tangan. (1 Mus. 18:20; 19:24, 25.) 4:6 Kedurjanaan puteri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar-bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya.
4:7 Na sangap-sangap ai, na pitahan humbani salju, na lopakan ase dadih, na marbadan gergeran humbani batu intan, na marrupa songon batu intan sapir, 4:7 Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu, tubuh mereka lebih merah dari pada merjan, seperti batu nilam rupa mereka.
4:8 tapi sonari birongan do rupa ni sidea ase tampar apuy, seng tartandai be sidea bani dalan-dalan; longkot mando huling-hulingni bani holi-holini, horah songon soban-soban. 4:8 Sekarang rupa mereka lebih hitam dari pada jelaga, mereka tidak dikenal di jalan-jalan, kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu.
4:9 Sonangan do sidea ai, na matei binahen ni podang, ase sidea ai, na gayuran, na matei marsik, halani seng dong sipanganon hun ladang. 4:9 Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang dari pada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang.
4:10 Parinangon siparholong manlompah anakni sandiri; sidea do gabe sipanganon bani sidea, sanggah parbois ni boru ni bangsangku. (bd. 2:20; Jer. 19:9.) 4:10 Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka, untuk makanan mereka tatkala runtuh puteri bangsaku.
4:11 Ipadas Jahowa do gilani, iuseihon do gajag ni ringisni; ipagara do apuy i Sion, na mamboiskon das ronsi onjolanni. 4:11 TUHAN melepaskan segenap amarah-Nya, mencurahkan murka-Nya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion, yang memakan dasar-dasarnya.
4:12 Seng porsaya raja-raja ni tanoh on atap pangisi ni dunia on ganup, paboa masukan ni munsuh atap imbang do horbangan ni Jerusalem. 4:12 Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk dunia, bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem.
4:13 Halani dousa ni nabi-nabi ampa hajahaton ni malim-malim do ai, ai ma na manduruskon daroh ni halak parpintor ibagas ai. 4:13 Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah.
4:14 Mawat-awat do sidea, mapitung i dalan-dalan, marlapu-lapu daroh tumang, gabe seng dong na pag manjamah hiou ni sidea. 4:14 Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka.
4:15 Misir! Mabutak! dilo-dilo halak bani sidea. Misir! Misir! Ulang jamah! Lintun do sidea anjaha mawat-awat. Ihatahon halak do itongah-tongah ni bangsa-bangsa: Seng bulih be sidea ijon! (3 Mus. 13:45.) 4:15 “Singkir! Najis!”, kata orang kepada mereka, “Singkir! Singkir! Jangan sentuh!”; lalu mereka lari dan mengembara, maka berkatalah bangsa-bangsa: “Mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini.”
4:16 Jahowa do na mangerap sidea, seng be idompakkon sidea; seng hona parduli be malim, seng dong be, na malang dompak na matua. (bd. 5:12; 5 Mus. 28:50; Jes. 47:6.) 4:16 TUHAN sendiri mencerai-beraikan mereka, tak mau lagi Ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani.
4:17 Tongtong do kawah-kawah matanami bani pangurupion, tapi soya-soya do; manatap-natap do hanami dompak sada bangsa, na so boi mangurupi hanami. 4:17 Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia; dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong.
4:18 Intei do sidea bani parlangkahnami, gabe seng boi mered hanami i alamannami. Dohor mando ujungnami, das ma ari-arinami; tongon jumpah ma ajalnami. 4:18 Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami; akhir hidup kami mendekat, hari-hari kami sudah genap, ya, akhir hidup kami sudah tiba.
4:19 Dorasan do na mardakdak hanami ase lali na i awang-awang. Ipardakdak do hanami iatas dolog, igompangi i halimisan. 4:19 Pengejar-pengejar kami lebih cepat dari pada burung rajawali di angkasa mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun.
4:20 Hosah hagoluhan bannami, ai ma na mininakan ni Jahowa, dapot ibagas godung ni sidea. Nini uhurnami: Itoruh ni linggomni, manggoluh ma hanami itongah-tongah ni bangsa-bangsa. (Jer. 52:8, 11.) 4:20 Orang yang diurapi TUHAN, nafas hidup kami, tertangkap dalam pelubang mereka, dia yang kami sangka: “Dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa.”
4:21 Marolob-olob anjaha marmalas ni uhur ma, ale boru Edom, na marianan i tanoh Us! Tapi age hubam das do panginuman in gabe mabuk ma ho, anjaha talanjanganmu dirimu. (bd. 1:21; Ps. 137:7; Jer. 25:15, 21; 49:12.) 4:21 Bergembira dan bersukacitalah, hai puteri Edom, engkau yang mendiami tanah Us, juga kepadamu piala akan sampai, engkau akan jadi mabuk lalu menelanjangi dirimu!
4:22 Salosei ma uhum halani hajahatonmu, ale boru Sion, lang be paturutonni tarbuang ho; tapi hajahatonmai, ale boru Edom, balaskononni do, patidakonni do dousamu. (Jes. 40:2.) 4:22 Telah hapus kesalahanmu, puteri Sion, tak akan lagi TUHAN membawa engkau ke dalam pembuangan, tetapi kesalahanmu, puteri Edom, akan dibalas-Nya, dan dosa-dosamu akan disingkapkan-Nya.
<< Ratapan 3 Ratapan 5 >>