Ratapan 5

5:1 Ingat ham ma, ale Jahowa, na masa bannami; idah anjaha mangkawah ma Ham bani habadoronnami! 5:1 Ingatlah, ya TUHAN, apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami.
5:2 Ondos bani halak na legan do parbagianannami, rumahnami bani bangsa na legan. 5:2 Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing.
5:3 Tading maetek do hanami, lang marbapa be, gabe hira na mabalu do inangnami. 5:3 Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda.
5:4 Maningon manggalar do hanami bani bahnami, anjaha sobannami maningon bolionnami do. 5:4 Air kami kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran.
5:5 Tampei pasangan bani tangkuhuknami, hona pardakdak do hanami; loja do hanami, seng ipalopas marsaran. 5:5 Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat.
5:6 Hu Masir do isurdukkon hanami tangannami, hu Assur, ase sungkupan sipanganon hanami. 5:6 Kami mengulurkan tangan kepada Mesir, dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti.
5:7 Mardousa do ompungnami, anjaha seng dong be sidea; hanami do mamorsan salah ni sidea. (2 Mus. 20:5; Jer. 31:29; Hes. 18:2.) 5:7 Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka.
5:8 Jabolon do na manrajai hanami, seng dong na paluahkon hanami humbani kuasa ni sidea. 5:8 Pelayan-pelayan memerintah atas kami; yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada.
5:9 Mangajamhon hosah hanami mangalop sipanganonnami, halani podang i halimisan. 5:9 Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami.
5:10 Milas do hulingkulingnami songon tataring, halani panutung ni milas ni lohei. 5:10 Kulit kami membara laksana perapian, karena nyerinya kelaparan.
5:11 Hona butakan do naboru i Sion, anak boru i huta-huta ni Juda. 5:11 Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda.
5:12 Kopala-kopala hona gantung marhitei tangan ni sidea; partua-partua seng ipasangap. 5:12 Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati.
5:13 Ipaksa do garama mangkorja bani pandudaan, dakdanak mangkatargompang manarui soban. 5:13 Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu.
5:14 Maronti do partua-partua martumpu i horbangan, anjaha na maposo seng be marhusapi. (1 Mus. 34:20.) 5:14 Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang, para teruna berhenti main kecapi.
5:15 Mangadi do malas ni uhurnami; mubah tortornami gabe tangis-tangis. 5:15 Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan.
5:16 Madabuh do sortali humbani ulunami; bursik do hanami halani dousanami! (Jer. 13:18.) 5:16 Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa!
5:17 Halani ai do ase maborit uhurnami, halani ai do ase solong matanami, 5:17 Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur:
5:18 halani dolog Sion, na dob tarulang ai; sorigala mando mardalani ijai. 5:18 karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran.
5:19 Tapi Ham, ale Jahowa, ronsi sadokah ni dokahni do manrajai; totap do paratasmu marsundut-sundut. (Ps. 9:8; 90:2; 102:13.) 5:19 Engkau, ya TUHAN, bertakhta selama-lamanya, takhta-Mu tetap dari masa ke masa!
5:20 Mase ma lupa Ham lalab bannami, mase ma sonin dokahni itadingkon Ham hanami? 5:20 Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama?
5:21 Boan Ham ma hanami, ale Jahowa, mulak bamu, ase saud hanami mulak! Pabayu Ham ma ari-arinami songon na ijia! (Jer. 31:18.) 5:21 Bawalah kami kembali kepada-Mu, ya TUHAN, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala!
5:22 Mintor mambur sonin ma hanami paturutonmu? Ai seng marsibar gilamu bannami? 5:22 Atau, apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami?
<< Ratapan 4 Yehezkiel 1 >>