Ratapan 2

2:1 Aih, irungkub Tuhan do bani hombun boru Sion halani ringisni. Isampakkon Tuhan do hun langit hu tanoh hamuliaon ni Israel, seng idingat sidogeion ni naheini bani ari panggilani. (Ps. 99:5; 78:61; 1 Kor. 28:2.) 2:1 Ah, betapa Tuhan menyelubungi puteri Sion dengan awan dalam murka-Nya! Keagungan Israel dilemparkan-Nya dari langit ke bumi. Tak diingat-Nya akan tumpuan kaki-Nya tatkala Ia murka.
2:2 Iparseda Tuhan do, seng maralang-alang, haganup ianan ni Jakob; anjaha iparreong do ibagas gilani benteng-benteng ni boru Juda; isampakkon do hu tanoh, ipabutak do harajaon ai pakon raja-rajani. 2:2 Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarah-Nya benteng-benteng puteri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya.
2:3 Iponggolhon do ibagas pargajag ni gilani haganup kuasa ni Israel; itarik do humbani sidea tangan siamunni bani parroh ni munsuh ni sidea; gajag do Ia itongah-tongah ni Jakob songon apuy na mangankon inggot. 2:3 Dalam murka yang menyala-nyala Ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanan-Nya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling.
2:4 Isintak do siorni songon munsuh, iondamkon tangan siamunni; songon imbang do Ia mambunuh haganup na hinarosuhkon ni matanami, iuseihon do ibagas lampo-lampo ni boru Sion ringisni na songon apuy ai. (Ps. 7:13.) 2:4 Ia membidikkan panah-Nya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanan-Nya seperti seorang lawan; membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah puteri Sion, memuntahkan geram-Nya seperti api.
2:5 Gabe doskon munsuh do Tuhan, ibondut do Israel ganup; iparseda do haganup istanani, iparreong benteng-bentengni; mardapot-dapot do ibahen sitaronon ampa pusok ni uhur bani boru ni Juda. (Ps. 89:41.) 2:5 Tuhan menjadi seperti seorang seteru; Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada puteri Yehuda.
2:6 Idogei-dogei do lampo-lamponi songon juma, iparseda ianan parpestaan bani. Maronti do ibahen Jahowa i Sion pesta ampa ari Sabat, anjaha iambukkon raja ampa malim ibagas gilani. (Jes. 5:5.) 2:6 Ia melanda kemah-Nya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuan-Nya. Di Sion TUHAN menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murka-Nya raja dan imam.
2:7 Iambukkon Tuhan do anjap-anjapni, magigi uhurni bani iananni na mapansing in; iondoskon do hubagas tangan ni munsuh tembok ni istana-istana; tarbogei do ibagas rumah ni Jahowa surak-surak ni sidea songon bani ari pesta. (ay. 22.) 2:7 Tuhan membuang mezbah-Nya, meninggalkan tempat kudus-Nya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam Bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah.
2:8 Domma isurahon Jahowa sihol parsedahon tembok ni boru Sion; isibari do marhitei tali sibar-sibar, anjaha seng iambat tanganni laho marsedahon; ipaturut do marhoru batar-batar ampa tembokni, rap do ai marsorak. (2 Raj. 21:13.) 2:8 TUHAN telah memutuskan untuk mempuingkan tembok puteri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur, Ia tak menahan tangan-Nya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam, mereka merana semua.
2:9 Tinob do hubagas tanoh horbanganni, iparseda anjaha iparponggol do oruk-orukni; rajani pakon kopala-kopala itongah-tongah ni parbegu do; seng dong be titah anjaha nabi pe seng dapotan pangungkabon be humbani Jahowa. (Ps. 74:9.) 2:9 Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah; TUHAN menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari TUHAN, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu dari pada-Nya.
2:10 Sip do hundul i tanoh pangintuai ni boru Sion, inahkon abuan bani uluni, anjaha isorungkon hiou guni; unduk do hu tanoh ulu ni anak boru ni Jerusalem. 2:10 Duduklah tertegun di tanah para tua-tua puteri Sion; mereka menabur abu di atas kepala, dan mengenakan kain kabung. Dara-dara Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah.
2:11 Marholok do matangku ibahen tangisku, lutu do huahap ibagas; usei do hu tanoh uhurhu parbagas ai halani parbois ni boru ni bangsangku; ai mandatei do dakdanak pakon na inuman i dalan-dalan. (Job 16:13; Pod. 7:23; Jer. 14:17.) 2:11 Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku; hancur habis hatiku karena keruntuhan puteri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota.
2:12 Ihatahon bani inang ni sidea: Ija do indahan pakon anggur? sanggah na mandatei sidea songon halak na ugahan i dalan-dalan ni huta in, bani na laho rotap hosah ni sidea ibagas abingan ni inangni. 2:12 Kepada ibunya mereka bertanya: “Mana roti dan anggur?”, sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota, ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya.
2:13 Aha ma hatahononku bani, bani aha ma umpamahononku ho, ale boru Jerusalem? Aha ma patudosonku bam laho mangapoh ho, ale anak boru, boru Sion? Ai songon bolag ni laut do hasedaonmu, ise ma na boi pamalum ho? 2:13 Apa yang dapat kunyatakan kepadamu, dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya puteri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya dara, puteri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu; siapa yang akan memulihkan engkau?
2:14 Nabi-nabimu ijahai hubam ladung pakon tipu; seng ipatalar sidea salahmu laho pasuangkon ho, tapi ipajahahon do bam panonggoran ladung ampa na pakahouhon. (Jer. 2:8; 5:31; 14:14-16; 23:14-22; Hes. 13:2.) 2:14 Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu, guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan.
2:15 Martopap tangan do pasal ho sagala sipamontas, mandoruni anjaha iupir-upirhon uluni bani boru Jerusalem: Ai on do huta na ginoran ai, na tang sijengesan anjaha olob-olob ni ganup dunia on? (Ps. 48:3; 50:2; Hes. 16:14.) 2:15 Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai puteri Yerusalem: “Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta?”
2:16 Ipangangang sagala munsuhmu do babahni dompak ho, mandoruni anjaha harat-harat ipon do sidea, nini: Domma maseda ia ibahen hanami. Tongon on ma ari na sinurahonnami; domma jumpah hanami, domma iidah hanami. (bd 3:46; Job 16:9; Ps. 35:25; 137:7.) 2:16 Terhadap engkau semua seterumu mengangakan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi: “Kami telah memusnahkannya!”, kata mereka, “Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan, kami mengalaminya, kami melihatnya!”
2:17 Ipasaud Jahowa do na sinurahonni, idalankon do lumba-lumbani; songon na dob hinatahonni sapari, iboiskon do ai seng maralang-alang. Ibahen do munsuh ai marmalas ni uhur mangidah ho, anjaha ipatimbul do kuasa ni imbangmu. (5 Mus. 28:15.) 2:17 TUHAN telah menjalankan yang dirancangkan-Nya, Ia melaksanakan yang difirmankan-Nya, yang diperintahkan-Nya dahulu kala; Ia merusak tanpa belas kasihan, Ia menjadikan si seteru senang atas kamu, Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu.
2:18 Dilo-dilo ma ho bani Tuhan in! Tangis ma ho ale boru Sion. Paturut ma iluhmu mabaor songon bah arian pakon borngin, ulang ma ho marsaran, ulang pasohkon matamu. (ay. 11; Jer. 14:17.) 2:18 Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai, puteri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam; janganlah kauberikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang!
2:19 Jongjong ma, tangis ma ho borngin, sanggah mulai panorang marjaga; useihon ma uhurmu songon bah ilobei ni Tuhan, paherbang ma tanganmu martonggo Bani pasal goluh ni niombahmu, na mandatei halani lohei itopi ni ganup dalan. (Ps. 62:9.) 2:19 Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam; curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan, angkatlah tanganmu kepada-Nya demi hidup anak-anakmu, yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan!
2:20 Tonggor ma, ale Jahowa, anjaha kawahkon Ham ma! Bani ise ongga ibahen Ham sonai? Mase ma panganon ni parinangon ginomparni, dakdanak na pinagodang-godangni? Mase ma hona bunuh malim pakon nabi bani ianan na mapansing ni Tuhan? (5 Mus. 28:53-57; 2 Raj. 6:29.) 2:20 Lihatlah, TUHAN, dan tiliklah, kepada siapakah Engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi?
2:21 Radag do bani orbuk ni dalan-dalan dakdanak age na matua, rasei do ibahen podang anak boru ampa garama; ibunuh Ham do sidea bani panorang ni gilamu, isayati Ham do sidea seng maralang-alang. 2:21 Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua; dara-daraku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang; Engkau membunuh mereka tatkala Engkau murka, tanpa belas kasihan Engkau menyembelih mereka!
2:22 Iontang Ham do na manonggoti ahu liot, songon na laho marpesta, seng dong na maluah atap na bansah bani ari parringis ni Jahowa. Sidea na huombah-ombah ampa na hupagodang-godang, bois do ibahen munsuhku. (ay. 7.) 2:22 Seolah-olah pada hari perayaan Engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala TUHAN murka tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku.
<< Ratapan 1 Ratapan 3 >>