Ratapan 1

1:1 Aih, lungunni in hundul huta in, sonin riahni hinan! Gabe doskon na mabalu do ia, na timbul hinan itongah-tongah ni bangsa-bangsa! Na manggomgomi nagori-nagori hinan, hape gabe sibere sohei. (Jer. 51:5.) 1:1 Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai! Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan.
1:2 Sai tangis-tangis do ia borngin, humaridei iluhni bani huyumni; seng dong humbani na mangkaholongisi na mangapohisi, marbalik do ganup hasomanni, gabe munsuh do sidea bani. (Ps. 6:7; 69:21.) 1:2 Pada malam hari tersedu-sedu ia menangis, air matanya bercucuran di pipi; dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya.
1:3 Tarbuang do Juda halani pangarsik-arsikon ampa halani parjabolonon. Marianan do ia nuan itongah-tongah ni bangsa-bangsa, seng jumpahsi parsaranan; Haganup na mangayak-ayaksi manjumpahsi bani na tarsosak ia. 1:3 Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat; ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman; siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak.
1:4 Marhoru do dalan laho hu Sion, halani seng dong halak na roh marpesta; lungun do haganup horbanganni, marhoih malim-malimni; pusok do uhur ni anak boruni, anjaha ia sandiri paet pangahapanni. 1:4 Jalan-jalan ke Sion diliputi dukacita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada; sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya; bersedih pedih dara-daranya; dan dia sendiri pilu hatinya.
1:5 Imbangni do gabe pangopalai bani, mardohar do munsuhni, halani ibahen Jahowa ia marsitaronon binahen ni buei ni hajahatonni; misir do ganup niombahni, hona tangkap ilobei ni imbangni. 1:5 Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, TUHAN membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya; kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan.
1:6 Laho do humbani boru Sion ganup hamuliaonni, songon ursa na so dapotan gagaton do kopala-kopalani; mandatei do sidea mardalan ilobei ni na mardakdaksi. 1:6 Lenyaplah dari puteri Sion segala kemuliaannya; pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput; mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya.
1:7 Taringat do Jerusalem bani panorang hadoyukonni ampa hamarsikonni, bani ganup hamuliaonni na adong bani humbani na basaia. Sanggah madabuh bangsani hubagas tangan ni munsuhni, anjaha seng dong pangurupi bani, mangkawah do munsuhni bani anjaha mandoruni halani parboisni. 1:7 Terkenanglah Yerusalem, pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala; tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya, dan tertawa karena keruntuhannya.
1:8 Banggal tumang do dousa ni Jerusalem, halani ai do ase hagigi ia. Haganup na pasangapkonsi pahirihonsi, halani iidah sidea hailaonni; anggo ia marhoih do anjaha ipadaoh bohini. (ay. 17; Ps. 44:15; Jes. 47:3; Jer. 13:22, 26.) 1:8 Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya; semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya; dan dia sendiri berkeluh kesah, dan memalingkan mukanya.
1:9 Longkot do habutakonni bani rambu ni hiouni, seng ipingkirhon pasal ujungni; bagas do hadabuhanni, seng dong na mangapohsi. Tatap Ham ma ale Jahowa hadoyukonkin, ai mangenjeng do munsuhku. 1:9 Kenajisannya melekat pada ujung kainnya; ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. “Ya, TUHAN, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya!”
1:10 Idurdurhon munsuh do tanganni dompak arta-arta na maharga ijai; tongon, iidah do parbegu masuk hubagas iananni na mapansing ai, ai ma sidea na dob nilarangmu, ase ulang masuk sidea bani kuriamu. (5 Mus. 23:3; Jer. 52:17.) 1:10 Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya; bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, padahal Engkau, ya TUHAN, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu.
1:11 Haganup bangsani marhoih mangindahi sipanganon, ibere sidea do ugas-ugasni halani sipanganon laho mangudut hosahni. Tonggor Ham ma, ale Jahowa kawahkon Ham ma, sonaha hirini ahu! (bd. 4:10; Jer. 52:6.) 1:11 Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti; harta benda mereka berikan ganti makanan, untuk menyambung hidupnya. “Lihatlah, ya TUHAN, pandanglah, betapa hina aku ini!
1:12 Roh ma nasiam sagala pamontas! Kawahkon anjaha tonggor ma, atap dong do sitaronon na songon sitaronon na sogop bangku on, na pinaroh ni Jahowa bani panorang pargajag ni ringisni. (ay. 5; Jer. 14:17.) 1:12 Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan TUHAN kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murka-Nya menyala-nyala!
1:13 Humbabou do isuruh apuy, das hubani holi-holingku do masuk ai. Itaon do jarot ilobei ni naheihu; itarik do ahu hupudi; ibahen do ahu marhahurangan, boritan lalab. 1:13 Dari atas dikirim-Nya api masuk ke dalam tulang-tulangku; dihamparkan-Nya jaring di muka kakiku, didesak-Nya aku mundur; aku dibuat-Nya terkejut, kesakitan sepanjang hari.
1:14 Borat do pasangan ni dousangkai bangku, na isangkutkon Jahowa marhitei tanganni; inahkon do ai bani tangkuhukku, bois do gogohku ibahen; iondoskon Tuhan do ahu hubagas tangan ni halak na so tarimbang ahu. 1:14 Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku; Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang, yang tidak dapat kutentangi.
1:15 Ilotloti Tuhan do sagala siparkuasa na itongah-tongahku; idilo do sada humpulan mangimbang ahu, laho manropuki garama na adong bangku. Irojati Tuhan do anak boru, boru Juda songon bani pangilangan anggur. (Jes. 63:3.) 1:15 Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku; Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku; Tuhan telah menginjak-injak puteri Yehuda, dara itu, seperti orang mengirik memeras anggur.
1:16 Tangis do ahu halani ai, marabur-abur iluh do matangku; ai daoh do humbangku na boi mangapoh ahu, na pasabou uhurhu. Bois do anakku, halani monang munsuh. (Jer. 8:23; 13:17.) 1:16 Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air; karena jauh dari padaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku; bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru.”
1:17 Ipaherbang Sion do tanganni, tapi seng dong na mangapohi. Iparentahkon Jahowa do dompak Jakob, simbalogni gabe imbangni, gabe hagigi do Jerusalem itongah-tongah ni sidea. (ay. 8.) 1:17 Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya; terhadap Yakub dikerahkan TUHAN tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka.
1:18 Pintor do anggo Jahowa, ai hulawan do hatani; tapi tonggor ma, ale sagala bangsa, idah ma sitarononkin! Tarboan do hu habuangan anak boru ampa garama na dong bangku. (bd. 3:42; 5:16.) 1:18 “TUHANlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya; dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku; dara-daraku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan.
1:19 Dilo-dilo do ahu bani na mangkaholongi ahu, tapi itipu sidea do ahu. Malim-malim ampa pangintuaingku ibagas huta in marmateian do; tongon, pindah-pindah do sidea bani sipanganon, tapi seng jumpah sidea. (ay. 11; Jer. 30:14.) 1:19 Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku; imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya.
1:20 Tonggor Ham ma, ale Jahowa, sonaha sosakku; lutu do tonduyhu ibagas, anjaha rusak do uhurhu, halani manlawan ahu; podang do na mamunuhi idarat, sampar ibagas rumah. (Jes. 16:11; Jer. 14:18.) 1:20 Ya, TUHAN, lihatlah, betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku; hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak; di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar.
1:21 Tonggor Ham ma hoih-hoihku, seng dong na mangapoh ahu. Haganup munsuhku manangar parsedangku; megah do sidea halani sonai ibahen Ham bangku. Paroh Ham ma ari na dob nilumbahonmu, ase masa bani sidea songon na masa bangku. (bd. 4:21.) 1:21 Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku; seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku, mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya! Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku!
1:22 Sai das ma hu lobeimu haganup hajahaton ni sidea, anjaha bahen Ham bani sidea songon na binahenmu hubangku, halani haganup panlanggaronku; tongon buei do hoih-hoihku, anjaha mandatei do uhurhu. (Jer. 8:18.) 1:22 Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka, seperti Engkau telah perbuat kepadaku oleh karena segala pelanggaranku; karena banyaklah keluh kesahku, dan pedih hatiku.”
<< Yeremia 52 Ratapan 2 >>