Pengkhotban 6

6:1 Adong do hasamboron huidah itoruh ni langit, anjaha na paboratkon do ai bani jolma. 6:1 Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia:
6:2 Sada halak, ibere Naibata habayakon pakon arta ampa hasangapon bani, anjaha lang hurangan ia pasal atap aha pe sinta-sintani, tapi lang ilopas Naibata ia mangan hunjai, halak na legan do na mamboiskon ai. Sisoya-soya do on, anjaha naborit na mabajan. (bd. 2:18.) 6:2 orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya! Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit.
6:3 Porini adong saratus niombah ni sada halak, ganjang umurni pala sayur matua, tapi seng sonang uhurni ibagas hadoharonni ai, gari tanomanni pe seng dong, huhatahon ma pasalsi: Dearan do na matei tarposo ase ia. 6:3 Jika orang memperoleh seratus anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik dari pada orang ini.
6:4 Sisoya-soya do ia roh, anjaha ibagas na golap misir, lanjar hagolapan manrungkub goranni; 6:4 Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan.
6:5 mata ni ari pe seng sompat iidah anjaha lang itandai; tapi sonangan do ai humbani halak ondi. 6:5 Lagipula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram dari pada orang tadi.
6:6 Porini manggoluh pe ia dua ribu tahun dokahni, hape na madear seng ongga iidah, ai lang sada ianan do hadasan ni haganup? 6:6 Biarpun ia hidup dua kali seribu tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan: bukankah segala sesuatu menuju satu tempat?
6:7 Haganup hangaluton ni jolma mansarihon pamanganni do, tapi lanjar do seng bosur tonduyni. 6:7 Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan.
6:8 Ai aha do hasurungan ni halak na pentar humbani halak na bodoh? Aha do gunani bani halak na madoyuk, na mambotoh marparlahou itongah-tongah ni halak na manggoluh? 6:8 Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat dari pada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang?
6:9 Dearan do na niidah ni mata, humbani na manguhurhon na so ijin. On pe sisoya-soya anjaha na manangkap logou tumang do. 6:9 Lebih baik melihat saja dari pada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
6:10 Atap aha pe na masa, domma dokah hinan igoran pasal ai, anjaha pasal jolma in pe domma binotoh hinan; seng mangasup ia martinggil pakon Sigogohan in. (Job 4:17; 9:2.) 6:10 Apa pun yang ada, sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat dari padanya.
6:11 Lambin tambah hata-hata, lambin tambah na soya; aha ma gunani ai bani jolma? (Par. 1:3.) 6:11 Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia?
6:12 Ise ma na mambotoh aha na madear bani jolma in ibagas goluhni, na pondok anjaha sisoya-soya in, na laho salpu songon halinoh? Ise tene na boi patugahkon bani jolma in, atap aha na sihol masa i pudini itoruh ni langit? (bd. 8:7; 1 Kron. 29:15; Job 7:7; 14:1; Ps. 90:5; 144:4.) 6:12 Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia?
<< Pengkhotbah 5 Pengkhotbah 7 >>